Copy

januari 2022

Laatdiensten in coronatijd

Twee Laatdiensten hielden we in het nieuwe seizoen, oktober en november. Nu de corona weer oplaait en er weer beperkende maatregelen zijn, ging de Laatdienst in december niet door.
Er is nog niet veel hoop op verbetering, ondanks de boosterprikken die worden gezet, en de opkomst van een nieuwe variant stemt zeker niet hoopvol. Doorgaan met de Laatdiensten is ook nu weer geen optie. Het koor repeteert opnieuw niet meer. Daarom stoppen we voorlopig weer met het houden van Laatdiensten. Steeds hebben we de besluiten aangepast aan de aanbevelingen van het RIVM en het OMT. Dat betekent dat zolang de culturele instellingen zoals theaters en bioscopen niet open mogen , ook de kerkdiensten van de Laatviering niet doorgaan. Dus in ieder geval geen Laatdienst in januari 2022. De coördinatiegroep zal zodra het kan opnieuw overleggen hoe verder.
U wordt daarover in de nieuwsbrief geïnformeerd.

Kerstmis 2021

Het leven is drastisch veranderd door de wereldwijde pandemie die nog steeds corona heet met al zijn varianten in Griekse letters. Ook dit jaar geen volle kerken met kerstzang en uitgebreide liturgieën. Velen zullen voor de tv of computer een kerstdienst volgen.
Kerst verplaatsen naar de zomer, was een suggestie die ik hoorde, en was verbaasd.
Kerst is op de eerste plaats een kerkelijk feest en hoe groter de ontkerkelijking hoe meer mensen er iets van vinden en vooral zij die er geld aan verdienen, het kerstfeest is in de vrije markt terecht gekomen. Ik maak me daar zorgen over en zou best terug willen naar een soberder kerst.
Een kerst met aandacht voor het kleine, voor nieuwe kansen, nieuw licht in duisternis.
Daarom is deze tijd nog niet eens zo slecht, bezinning op wat er echt toe doet; de woorden wegen die we zeggen, nadenken voor we een menig uiten, ons eigen belang opgeven voor het grote geheel, de ander voorrang geven boven onszelf.
Kerstmis vieren we in de donkere dagen van het jaar, net na de kortste dag.
Het is niet voor niets dat de kerk die op het noordelijk halfrond ontstond, die datum koos. Na de zonnewende op 21 december lengen, eerst langzaam, maar al gauw merk jet het verschil. Kan deze kerst een wending zijn? Durven we nieuwe wegen in te slaan?

December 2021
Gonny Loman

Leny Halvemaan

Op 10 december is Leny Halvemaan, vrouw van Heleen de Boer, na een lange tijd van steeds minder kunnen, rustig overleden in zorgcentrum Westerhout.
Donderdag 16 december namen we afscheid in het crematorium aan de Meerweg in Alkmaar. Velen, onder wie Heleen en haar dochters, deelden hun herinneringen aan deze vrouw, die na veel strijd haar plek en liefde had gevonden. Lenie is 73 jaar geworden.

Nieuwsbrief Asmik Armenië

Geachte lezer,
Graag brengen wij u weer op de hoogte van wat Stichting Asmik-Armenië, samen met haar Armeense contacten, bewerkstelligt. Met financiële hulp van donateurs is het mogelijk om deze projecten te realiseren.

Project 1 / Ontwikkelingen Mobiel Team Armenië (MTA)
Het eerste project waarover wij wat willen delen is het MTA. Vorig jaar heeft het bestuur in overleg met dr. Lusine Antonyan (onze contactpersoon in Armenië), besloten om een Mobiel Team Armenië op te richten. Het jaar 2021 is een bijzonder jaar voor dit project. Na een pilot, die van start ging vanaf januari 2020 en het organiseren van formele zaken gedurende dit jaar, is op 1 november 2021 officieel het Mobiele Team Armenië van start gegaan.
Lees verder op de website van Asmik.

Collecte-opbrengsten

De opbrengst van de collectes van de Laatdienst van november : 
  • Voedselbank: € 125
  • Laatdiensten: € 116
Giften zijn altijd welkom:
  • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
  • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp