Copy
E-mail niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de webversie

Nieuwsbrief

1 september 2019

Beste vrienden,

In deze nieuwsbrief vindt u berichten over de laatste open dagen in 2019. 
De molenaar vertelt en laat zien wat er is vernieuwd dit jaar. Het bestuur en de bouwcommissie hebben veel voorwerk gedaan om alle riet te vervangen in 2020. Een ingewikkeld karwei, waarvoor we nog geld moeten verzamelen. We doen dit via een Crowdfunding die we Krijtfunding gaan noemen. U leest daarover al iets; de verdere plannen worden later onthuld.
HET BESTUUR. 

 

Open Monumentendagen 14 en 15 september 2019 

De Krijtmolen is dit jaar alleen open op zaterdag van 10- tot 17 uur. Gidsen leiden de bezoekers rond en sinds kort zijn er molenfilms te zien. Op 15 september zijn er wel andere gebouwen in Noord open, zoals het Concertgemaal. Het Zonnehuis en de pas ontdekte historische melkwinkel in de Begoniastraat 6 is speciaal op beide dagen open van 10-17 uur. 
Welkom op de laatste Open Dag in 2019, op zaterdag 12 oktober 

We hebben dit jaar veel bezoekers gehad op de open dagen, maar vooral veel kijkers komen langs met de fiets aan beide zijden van het kanaal. Soms kunnen ze naar binnen kijken.
Op 12 oktober tussen 10 en 15 uur vertellen onze de gidsen en we hopen dat de wieken en de stenen kunnen draaien. Onderaan de nieuwsbrief staan veel gegevens van de molen en de website.

  


Nieuwe Zeilen voor de Krijtmolen.


Sinds deze zomer heeft de Krijtmolen nieuwe zeilen.  Na 20 jaar trouwe dienst waren de oude bruine zeilen wel aan vervanging toe.  Het touwwerk was het aan het begeven en de gaten vielen in het zeildoek.  De nieuwe zeilen geven de molen een heel ander aanzicht omdat de zeilen niet bruin maar helder wit zijn.  Dat vonden we wel passen bij een Krijtmolen.  Vroeger waren de molenzeilen vaker wit als ze nieuw waren en dan werden ze later in een taanbad gedaan om ze beter te kunnen conserveren. Daardoor kregen de zeilen dan hun bruine kleur.  Op poldermolens gebruikt men van oudsher ook vaak witte zeilen zodat de molenaars elkaars molens ook bij nachtmalen goed konden zien en hun draaisnelheid aan elkaar konden aanpassen. 
De nieuwe zeilen zijn met de hand gemaakt op verfmolen ’de Kat’ door Zaanse molenaars die het oude ambacht weer in ere hersteld hebben.

 
Informatiefilm in de maak

Op maandag 19 augustus zijn opnames gemaakt voor een informatiefilm die tijdens de open dagen op de Krijtmolen te zien zal zijn.  Wat is het lastig plannen als je weersafhankelijk bent om de molen totaal in bedrijf te kunnen filmen.  Een geschikte wind en Hollandse luchten is toch wat je wil laten zien.  Dan merk je ook weer hoe de omgeving van de molen veranderd is en de molen niet vaak meer echt geschikte wind heeft.  Maar nu was het een topdag.  De molen draaide volop vol in de zeilen en het hele werkproces van de molenaar kon worden opgenomen.  
Het is niet de bedoeling dat de film alles over de molen gaat vertellen want daar hebben we fantastische gidsen voor maar het gaat voornamelijk om het werk van de molenaar te laten zien in een in vol bedrijf zijnde molen.  Helaas hebben we vaak pech op de open dagen dat er niet voldoende wind is (of te veel) om de zware stenen te laten draaien. Door middel van deze film kunnen we toch laten zien hoe het krijtmalen in zijn werk gaat.  Ook kan het werk van de molenaar bekeken worden als hij aan het kruien is of de zeilen gaat voorleggen. Als de film klaar is kunnen we ook de bezoekers beter laten zien  hoe het kruiwerk en de vang werkt omdat er ook in de kap gefilmd is die niet toegankelijk is voor publiek. 
Samen met Maaike Bosma van Smalltalkfilms.nl zal de molenaar de komende tijd monteren en er een mooie film van maken.  
Informatiebord

Het ANWB bord boven de grote toegangsdeuren van de molen heeft een opknapbeurt gehad.  De lettertjes waren na 30 jaar niet goed leesbaar meer. Bestuurslid Hans van der Eijk heeft de lettertjes weer van nieuwe verf voorzien en onze penningmeester Fred Uilkema zorgde ervoor dat het informatiebord nu weer op zijn vertrouwde plaats hangt.
 

Doorgehaalde roeden.

Afgelopen zomer zijn door de Zaanse firma Jonker de roeden doorgehaald.  Dat is een karwei dat om de zoveel jaar gedaan moet worden om de delen van de roeden (wieken) die in de bovenas vast zitten te controleren op roest en scheuren. Het huidige wiekenkruis draait sinds 1999 en controle is dan wel nodig. Het zou vervelend zijn als een roede (een lange ijzeren balk waar twee wieken aan vast zitten) tijdens het draaien zou afbreken. Alles bleek na het ontroesten nog goed in orde en alles kon weer met nieuwe wiggen vastgezet worden. De molenaar kan met een gerust hart de molen weer zijn rondjes laten draaien.

 
In de planning …


Een nieuwe jas voor de Krijtmolen: Al het riet vervangen in 2020 – het dak en het lijf, en Crowdfunding (Krijtfunding)

Ruim vijftig jaar geleden is de Krijtmolen grondig gerestaureerd. Sindsdien hebben we als bestuur en molenaar natuurlijk veel gedaan aan (vooral klein) onderhoud – vaak met steun van het Molenfonds en de Provincie. Langzamerhand zijn we ook toe aan het échte groot onderhoud. De rieten jas van het achtkant (’lijf’ en ’kap’) is door de invloed van zonlicht en weer langzamerhand zo uitgedund dat de Krijtmolen toe is aan een nieuwe jas.
Eind vorig jaar hebben we van de Provincie een subsidietoezegging gekregen voor 50% van de vervanging van het ’lijf’ - een bedrag van € 19.000. Dit jaar hebben we besloten dat we dan gelijk ook beter de rieten kap en daaronder liggend houtwerk kunnen aanpakken. In overleg met het Molenfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds zijn nu ook forse bedragen toegezegd, zodat we voor een groot deel dekking hebben voor vervanging van het riet. Daarmee zijn we er echter niet. Voorwaarde voor de laatste twee subsidies is, dat we ook zelf (bv via crowdfunding) een bedrag van ca € 7.000 bijeen brengen zodat alles tegelijk aangepakt kan worden. 
Inmiddels hebben we met de werkgroep ’Krijtfunding’ een aantal leuke ideeën uitgewerkt, en van enkele partijen al toezeggingen gekregen voor medewerking. We mikken op aansprekende publieksactiviteiten en organisaties om het benodigde bedrag bijeen te brengen. Activiteiten waar u als supporter van de Krijtmolen in de periode december 2019 – september 2020 meer over zult horen en aan kunt deelnemen. De Stichting De Hollandse Molen zal ons organisatorisch steunen bij de uitvoering van deze geldinzamelactie. 

Mocht u zelf ideeën hebben voor deze ’krijtfunding’ dan houden we ons aanbevolen. Tips voor activiteiten en organisaties die kunnen bijdragen aan de restauratie van de rieten jas van de molen graag naar de voorzitter Pieter Hettema (voorzitter@krijtmolen.nl).
In onze volgende Nieuwsbrief hoort u hier meer over!
Heeft u vragen of ideeën ?
Neem dan contact met ons op - de gegevens staan beneden onderaan de nieuwsbrief.

 
Facebook Facebook
Website Website
Redactie Redactie
Copyright © 2019 Stichting Krijtmolen d'Admiraal, Alle rechten voorbehouden.

Door op een onderstaande link te klikken kunt u 
 
Email Marketing Powered by Mailchimp