Copy
View this email in your browser

Beste vrienden en relaties van de Krijtmolen,

Twee jaar geleden constateerden we dat de rieten behuizing van onze molen zo was uitgedund en aangetast door weersinvloeden en vogels, dat snelle restauratie onontkoombaar was.

Een snelle rekensom leerde dat we daarvoor tenminste € 45.000 nodig hadden. De provincie Noord-Holland, Het Molenfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds waren samen bereid om € 35.000 subsidie te verstrekken, op voorwaarde dat we zelf tenminste € 7.000 zouden binnenhalen via crowdfunding. Toen de coronapandemie uitbrak dachten we ‘dat wordt niks’

Vlak voor Koningsdag werden we verrast door de komst van onze nieuwe medewerker Rietje Admiraal. Vanaf dat moment nam zij de touwtjes in handen van de ‘krijtfunding’. Door de corona-restricties waren allerlei acties die Rietje bedacht niet mogelijk – maar dat weerhield haar niet. Als eerste moedigde ze ons aan om met veel vrijwilligers samen tot in de verre omgeving van de Krijtmolen huis-aan- huis te flyeren om mensen op te roepen geld te doneren. Binnen enkele weken stond de teller van de krijtfunding via De Hollandse Molen al op € 5.000!

 

Ook al konden grotere activiteiten zoals Krijtmolenzwemmen in het Noord- hollandschkanaal de corona-toets niet doorstaan, toch lukte het Rietje om tijdens de corona-dip in de zomer drie ‘Riet Benefiet’-concerten te organiseren. Twee optredens van operazangeres Elsbeth Gerritsen en één van haar geliefde singersongwriter Tim Knol trokken in totaal 90 mensen naar de molentuin en molenzaal. Daar genoten de aanwezigen van de professionele kleinschalige optredens en doneerden ze gul voor de restauratie van het riet.

 

Naast flyers en concerten werden ook de social media flink ingezet. Via Facebook en Youtube hield Rietje Admiraal in een speciaal Krijtmolen-Journaal al haar volgers op de hoogte van de stand van zaken. Tegen alle verwachtingen in, was het streefbedrag van € 7.000 in no time bij elkaar. Sterker: we gingen er flink overheen, waardoor er een extra bedrag beschikbaar is om tegelijk ook de kap van de molen en het houtwerk aan te pakken.

Dankzij uw donaties (zo’n 180), vele spontane giften in de donatiebus in de molen zelf en drie Riet Benefietconcerten, heeft de Krijtfunding in totaal € 10.800,- opgebracht. Alle donaties zijn natuurlijk belangrijk, maar er waren twee uitschieters die we een eervolle vermelding waard vinden: Huisartspraktijk van Wijngaarden doneerde € 1.000,- en de RaboBank steunde ons met een bijdrage van € 1.596,88 via haar RABOClubsupport.

Het doet ons deugd te merken dat de Krijtmolen op zoveel steun kan rekenen. Veel donateurs uit de buurt en heel Amsterdam - maar ook donaties uit andere delen van Nederland en zelfs uit België. Wat ons vooral verrast is dat het streefbedrag ruim overtroffen is - ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen!


     

Sinds eind oktober zijn we begonnen met het vervangen van het riet.

  

De klus wordt geklaard door de vakmensen van firma Den Hartog Riet uit Leerbroek, samen met de firma Jonker die op verschillende plekken de houten constructie zal vervangen en verbeteren. Ze denken hier samen nog een paar weken mee bezig te zijn waarna de rieten kap wordt aangepakt. Als alles voorspoedig verloopt heeft Krijtmolen d’Admiraal voor de winter een nieuwe rieten jas.

Zodra de restauratie gereed is, hoort u uiteraard opnieuw van ons. En wie weet, kunnen we u in het nieuwe jaar weer corona-vrij ontvangen in onze mooi gerestaureerde molen, samen met de molenaar, de krijtmolengidsen, de bestuursleden – en uiteraard – met Rietje!

Pieter Hettema

voorzitter@krijtmolen.nl

tel.0651145561

www.krijtmolen .nl

De Krijtmolen blijft doorgaan met het onderhoud van de molen en met nieuwe plannen voor meer activiteiten. Donaties blijven welkom op bankrekening nr NL71RABO0135630967 t.n.v. St. Krijtmolen d’Admiraal te Amsterdam, o.v.v. ‘Vrienden van de Krijtmolen’

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Stichting Krijtmolen d'Admiraal, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp