Copy
View this email in your browser
Beste vriend/in van de Krijtmolen,
 
Vriend/in - want zo mag ik u toch wel noemen. In de afgelopen tijd hebben veel mensen – en u waarschijnlijk ook – bijgedragen aan de Krijtmolen door geld over te maken voor de krijtfunding, door deel te nemen aan een krijtconcert, door deel te nemen aan NLDoet, door als vrijwilliger mee te werken aan de open dagen, door (als gemeente) uiteindelijk toch de molenbiotoop te respecteren, of door te doen wat u al jaren doet: donateur te zijn van de Krijtmolen.
 
Door de krijtfunding en andere activiteiten is het aantal vrienden inmiddels gegroeid naar ca 300. Mede dankzij u is het riet van de Krijtmolen volledig vernieuwd en hebben we weer flink geïnvesteerd in het onderhoud van het houtwerk (met fraaie namen als de schoren, de staart, de spruit en het galgenhout). Met die laatste investeringen hebben we onze geldkist flink uitgeput. Dankzij deze investeringen kan de molen weer jaren mee. 
 
In de Nieuwsbrief van deze zomer kunt u zien hoe mooi het is geworden. En zo blijft er steeds weer iets te doen: het onderhouden van een houten monument uit 1792 blijft een uitdaging. De kosten voor dit reguliere onderhoud worden gefinancierd door het Rijk en provincie, door donaties, door werkzaamheden van vrijwilligers én door verhuur van de molenzaal.
 
Van dat laatste is de afgelopen anderhalf jaar niet veel van terecht gekomen. Door de corona-maatregelen lag alles overal stil en waren de inkomsten uit de verhuur nihil, terwijl het onderhoud gewoon doorgaat. Plots realiseerden we ons hoe kwetsbaar deze constructie is. Daarom trekken we de stoute schoenen aan en hebben we Rietje Admiraal, die ons zo goed geholpen heeft met de krijtfunding voor het nieuwe riet, opnieuw te vragen ons te helpen. ’Waarom doen jullie niet iets met die vrienden?’ vroeg ze ons. En dat gaan we proberen. 
 
Onze vraag: Zou u vriend/vriendin van de Krijtmolen -en van Rietje Admiraal- willen worden?
Dat kan op verschillende manieren:
  1. door de molen jaarlijks met een financiële bijdrage te steunen
  2. door enkele uren per maand/jaar als bestuurslid of vrijwilliger tijd te ‘geven’ voor kleine klussen in de molen, als gids rondleidingen te verzorgen of als bestuurslid mee te denken en besluiten.
  3. door ons advies te geven op het gebied van reparatie, onderhoud en/of fondsenwerving.
 
Vrienden ontvangen regelmatig een Nieuwsbrief, worden uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten en rondleidingen en krijgen korting op de huur van de molenzaal. Ook weer niet te veel -zegt Rietje- want dat gaat weer van de onderhoudsinkomsten af. 
 
Op deze wijze kunnen wij deze prachtige en unieke krijtmolen -zo hopen wij- nog vele jaren behouden voor volgende generaties. Door een simpele reply met a, b, of c (zie boven) aan secretariaat@krijtmolen.nl kunt u aangeven waarvoor u kiest. Wij nemen vervolgens contact met u op en maken daarover graag nadere afspraken met u. 
 
Dank alvast voor uw reactie, welke deze ook zou mogen zijn. En natuurlijk ook namens Rietje Admiraal. Van haar zult u ongetwijfeld meer gaan horen.
 
Vriendelijke groet,
 
Pieter Hettema
(voorzitter)


 

Beste vrienden en relaties van de Krijtmolen,

Eind 2020 hebben we u voor het laatst verteld over het wel en wee van de Krijtmolen. Dat we, ondanks de corona-pandemie, erin geslaagd zijn om een succesvolle crowdfunding-actie uit te voeren. De Provincie Noord-Holland, het Molenfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds waren bereid € 35.000 te verstrekken, op voorwaarde dat we zelf tenminste € 7.000 zouden binnenhalen. 
Met steun van onze nieuwe medewerker Rietje Admiraal (die liever van krijtfunding spreekt), jullie donaties (zo’n 180), vele spontane giften in de donatiebus en twee Rietconcerten, heeft de Krijtfunding uiteindelijk in totaal € 10.800,- opgebracht. 
 

Het doet ons deugd te merken dat de Krijtmolen op zoveel steun kan rekenen in de buurt, in heel Amsterdam en wijde omgeving. We zijn trots dat deze actie zo goed geslaagd is - ondanks de corona-beperkingen!
Deze Nieuwsbrief gaat over onze activiteiten van de afgelopen periode, over het groot onderhoud aan staart, spruit en galghout (naast ‘doodsbed’ toch een van de meest gruwelijke molentermen die ik ken) en over onze plannen voor de nabije en verdere toekomst – waarin u als vriend(in) een centrale plaats toebedeeld krijgt.
 Maar eerst: koninklijk bezoek
 


 
Zoals bekend is de molenzaal een unieke plek om te trouwen maar ook voor andere speciale bijeenkomsten. Afgelopen november, tijdens de restauratie, mochten we een bijzonder gezelschap uit de Amsterdamse Zorg ontvangen dat met elkaar besprak hoe beter kon worden samengewerkt om samen de Coronacrisis het hoofd te bieden.  Speciale gast daarbij was H.M. Koningin Máxima die op veilige corona-afstand zich door de specialisten en medewerkers uit de zorg liet informeren.  Bij binnenkomst in de maalruimte had de molenaar het genoegen de Koningin welkom te heten en even kort iets over de Krijtmolen te vertellen. Na de bijeenkomst in de Krijtmolen ging de Koningin door naar het Boven IJ-ziekenhuis om zich daar te laten informeren door de zorgmedewerkers die in die zware tijd op de werkvloer zo hard hun best deden de pandemie te bestrijden. Tegelijk sprak ze ook met een aantal corona-patiënten over hun ervaringen met de ziekte.
BHV voor molenaar en Krijtgidsen 

In de periode dat de Krijtmolen dicht was voor bezoekers, hebben we niet stilgezeten. Juist in deze periode konden we (nog!) meer doen aan het onderhoud van de molen, en hebben onze Krijtmolengidsen zich geschoold voor bijzondere omstandigheden. Om de veiligheid van onze bezoekers aan de molen en de molenzaal te verhogen hebben de molenaar en een aantal krijtmolengidsen een cursus BedrijfsHulpVerlening (BHV) gedaan.  Naast een flinke theorie cursus was er ook een praktijkdag in de Buiksloterkerk. Hier konden de deelnemers o.a. oefenen in het geven van hartmassage en diverse blusmiddelen uitproberen. Veiligheid voorop! Ook bij de Krijtmolen. 

 

 

Onderhout van de Krijtmolen door de firma Remco & Remco
Onderhout? Nee – dat is geen schrijffout. Na de restauratie van het riet was het de beurt aan het houtwerk. De houten fokken van de wieken zijn opgeknapt en hebben een verfbeurt gekregen, en ook het houtwerk aan de achterzijde van de molen (met fraaie namen als ‘de schoren’, ‘de spruit’, ‘de staart’ en het ‘galgenhout’) is grondig onder handen genomen. Rotte plekken zijn verwijderd, waarbij soms hele stukken volledig zijn vernieuwd. Alle onderdelen zijn weer vakkundig in de verf gezet door de firma Jonker - voor ons de firma ‘Remco & Remco’: de baas en zijn medewerker hebben dezelfde voornaam. 

 
 
 
 

Pentegel vervangen.

De bovenas van de Krijtmolen is van gietijzer en draait in uitgehakte stenen van blauw graniet.  Aan de voorzijde zit de halssteen en aan de achterzijde zitten twee stenen : de pensteen waar het uiteinde van de as in draait en de tegel die aan de achterkant zit en waar de as tegenaan drukt bij het draaien. Dit moet allemaal goed in het vet gehouden worden met reuzel. De laatste tijd werd de pen nog wel eens te warm bij het draaien.  De oorzaak bleek de pentegel te zijn die na zoveel jaren goede dienst helemaal uitgesleten was (links).  Er is nu een nieuwe steen geplaatst met een mooi rond middendeel waar de as tegenaan kan draaien.  De steenhouwer heeft een v-vormige inkeping gemaakt zodat de reuzel ook bij het midden van de nieuwe tegel kan komen. Op de foto’ s de oude en de nieuwe stenen naast elkaar. 
NL Doet 2021
Vorig jaar kon de jaarlijkse NLDoet dag niet doorgaan vanwege corona. Dit jaar hadden zich gelukkig weer enkele bedrijven (Actiam, Jacklinks) en enkele individuele vrijwilligers aangemeld om een dagje te komen klussen en schoonmaken op de Krijtmolen. Onze voorzitter van de onderhoudscommissie Hans had de dag tot in de puntjes voorbereid. Samen met de molenaar en met steun van de coördinator vrijwilligers Margôt, werden de vrijwilligers hartelijk verwelkomd, rondgeleid en gingen ze vervolgens in 2- en 3-tallen lekker aan de slag met hun ‘klus’ voor die dag: schrobben en schuren van de stelling, schoonmaken van de dakgoot (die nog vol zat met oud riet van de restauratie), schilderen van de krijtschuur... Na die dag blonk de Krijtmolen weer als vanouds – en blonken de deelnemers van trots.
 

 Bestuurders het dak op
Het besturen van een Molenstichting is niet alleen een kwestie van stukken lezen, onderhandelen met aannemers, vergaderen en subsidies aanvragen. Soms lijken onderhoudsklussen zó lastig dat zelfs aannemers er niet uit komen... 
 
Dan kunnen we altijd nog terugvallen op Hans (onderhoudscommissie - rechts) en Fred (penningmeester - links). 

Die waren dit voorjaar niet te beroerd om het dak op te klimmen en de molenaar te verlossen van een onoplosbaar lijkende lekkage bij zijn dakkapel. Ook nu, na alle hoosbuien, kan de molenaar weer rustig zijn raam openen zonder nat te worden.
Plantjesmarkt 
In de afgelopen Coronatijd waren er weinig activiteiten mogelijk op de Krijtmolen en konden ook de open molendagen niet door gaan.  Daarom was het extra fijn dat er op zaterdag 29 mei een plantjesmarkt gehouden kon worden in de molentuin bij de Krijtmolen. Dagmar van Wijngaarden van ‘Noorderbloemen’ en Elspeth Diederix van ‘The studiogarden’ noemen zichzelf achtertuinkweker en waren met een mooie collectie zomerplantjes gekomen.  Er was grote belangstelling waardoor er voor het hek soms een rij stond om bezoekers op het molenterrein aan de 1.5 meter afstand te kunnen houden. Mede dankzij het stralende weer was deze eerste plantjesmarkt een enorm succes. 
 
        12 juni: de eerste Open Molendag – en een oude foto
Eindelijk! Op 12 juni mochten we na lange tijd voor het eerst weer gasten ontvangen in de molen zelf. Onze Krijtgidsen Marc en Chris ontvingen, samen met de molenaar, toch weer 51 gasten. Niet gek voor zo’n eerste dag. Tijdens de dag kwam de kleinzoon van de man die hier zo trots op de foto bij de vrachtwagen staat (rechts) langs met deze foto. Het gaat om Piet Honigh die chauffeur was bij de firma Melchers.   Het is geen onbekend plaatje maar de foto is bewerkt door kleinzoon Ger Honigh en heeft zelfs een vleugje kleur meegekregen waardoor de hele sfeer heel anders is geworden.  

 


Nieuwe cateraar erbij voor de Molenzaal
Naast de maalruimte is ook de Molenzaal vanaf nu weer open voor publiek. Dat merken we: het aantal boekingen neemt weer flink toe. In de afgelopen periode hebben we uiteraard  niet stil gezeten en ons voorbereid op de ‘post-coronatijd’. Nu we weer open gaan kunnen we het u wel vertellen. We hebben een nieuwe cateraar erbij – en wàt voor een! Naast de vertrouwde cateraars ‘Wims Kip’ en ‘Absolute Delicious’ hebben we nu ook B&E Catering weten te strikken om voor u de catering te verzorgen – als u daarvoor kiest.
 
B&E Catering staat bekend om zijn culinaire niveau en stijlvolle aanpak. Betrouwbaarheid en servicegerichtheid staan hoog in hun vaandel en dat sluit natuurlijk perfect aan bij de molenzaal van de Krijtmolen. Kijk gerust eens op hun website om kennis te maken met de medewerkers en de mogelijkheden voor een diner, ontvangst of huwelijksdag: www.becatering.nl   Voor informatie over de molenzaal www.molenzaalkrijtmolen.nl
 

Plannen voor de toekomst: schelpen en een nauwere band met Molenvrienden
Ook in ander opzicht hebben we niet stil gezeten. Met de restauratie van het riet en het houtwerk bereiken we langzaam de bodem van onze geldkist. Daarom zijn we druk bezig ons te oriënteren op nieuwe mogelijkheden. Nieuwe mogelijkheden voor meer gebruik van de molenzaal, nieuwe mogelijkheden voor de maalruimte en een nauwere band met u – als Molenvriend. Met deze Nieuwsbrief sturen we u een brief waarin we u vragen of u vaker, op een manier die bij u past, een bijdrage wilt leveren aan de Krijtmolen. Gewoon als belangstellende vriend, die op de hoogte gehouden wil worden, maar ook als vrijwilliger voor een dag (per maand, jaar), als adviseur (vanuit uw deskundigheid) of als donateur. 
We hopen dat u hierop reageert en dat er voor u een mogelijkheid bij zit waarmee u uw band met de Krijtmolen op een passende manier kunt voortzetten. En wie weet, kunnen we u vanaf heden weer corona-vrij ontvangen in onze mooi gerestaureerde molen, samen met de molenaar, de krijtmolengidsen, de bestuursleden – en uiteraard – met Rietje!En die schelpen? Daar komen we vast later nog op terug. Maar om een tipje van de sluier op te lichten: we zijn benaderd door een bedrijf dat plannen heeft voor het vergruizen van schelpen om daarvan een soort pasta te maken waarmee rond de basis van windturbines op zee nieuwe oesterbanken gevormd kunnen worden. We onderzoeken op dit moment of het mogelijk is om op onze milieuvriendelijke manier daaraan in de toekomst een (kleine) bijdrage te leveren. 

Molenaar Harm-Ydo Hilberdink bij de zeef van het ‘doodsbed’ 
 
 
  Monumenten dagen 12 en 13 september 2021
De krijtmolen is sinds 12 juni weer open op de tweede zaterdag van de maand. Houd u vooral de Nieuwsbrief, onze website en de publiciteit in de gaten over de Open Monumentendagen van 12 en 13 september. We zijn dan beidedagen open – en willen dan extra aandacht besteden aan de restauratie waaraan velen van u hebben bijgedragen. We hopen u dan te kunnen begroeten – en bedanken voor uw bijdrage! 
 

Namens bestuur, molenaar en vrijwilligers van Krijtmolen d’Admiraal

Pieter Hettema

voorzitter@krijtmolen.nl

tel.0651145561

www.krijtmolen.nl


De Krijtmolen blijft doorgaan met het onderhoud van de molen en met nieuwe plannen voor meer activiteiten. Donaties blijven welkom op bankrekening nr NL71RABO0135630967 t.n.v. St. Krijtmolen d’Admiraal te Amsterdam, o.v.v. ‘Vrienden van de Krijtmolen’

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Stichting Krijtmolen d'Admiraal, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp