Copy

Amenitendea - Familie van der Grijn

Beste <<First Name>>,

Het (school)jaar is al bijna weer voorbij. Als we terug kijken op 2019 hebben we ervaren dat God bij ons was, in de mooie en de moelijke momenten die we hebben gehad. Terwijl we aan deze nieuwsbrief schrijven worden we geconfronteerd met een vriendin die ernstig ziek is. Het doet ons beseffen dat elke dag die we krijgen niet vanzelfsprekend is, maar een nieuwe dag van genade.

We leven toe naar Kerst. Het feest van de geboorte van de Redder van deze wereld. Hij is de reden dat we als gezin in Afrika werken. We wensen jullie gezegende feestdagen toe!

Hartelijke groet,
Gerwin, Priscilla, Natanael, Elisha, Hadassa, Eljadah en Yaira

Sahel Focus

OM Afrika wil zich in de komende jaren focussen op het werk in de Sahel. De Sahel is een regio die zich uitstrekt van Senegal in het westen tot Sudan in het oosten van Afrika. In dit gebied leven miljoenen mensen die nog niet bereikt zijn met het Evangelie. Omdat OM in een groot deel van dit gebied nog nooit gewerkt heeft, hebben we in de afgelopen maanden verschillende andere zendings organisaties in het gebied bezocht en nagedacht over hoe we samen kunnen werken.

Ook was ik (Gerwin) onderdeel van een groep van zo’n 20 mensen die de eerste week van oktober bij elkaar is gekomen. Om op strategisch niveau na te denken hoe we de Sahel met het Evangelie gaan bereiken. De groep bestond uit zendelingen die al jaren in Afrika werken, OM’ers werkzaam in landen buiten Afrika die qua cultuur vergelijkbaar zijn met de landen in de Sahel, mensen met een administratieve achtergrond, etc. Er was een groot gevoel van eenheid: we werken met elkaar aan het zelfde doel en brengen elk onze kennis en ervaring die we van God hebben gekregen. En in dit alles vragen we God om ons te leiden de goede beslissingen te nemen.

Eind november zal er een project team samengesteld zijn van 4 of 5 mensen. Zij zullen alles in meer detail uitwerken. In juni 2020 hopen we de eerste mensen uit te zenden naar dit gebied. Bidden jullie mee dat vele mensen in de Sahel bereikt worden met het Evangelie?

Driving Flying home for Christmas

Het schooljaar is bijna voorbij en het OM kantoor in Pretoria sluit de laatste twee weken van december. Maar de echte reden dat we tijdens de feestdagen in Nederland zijn is een hele speciale: de 60-jarige bruiloft van opa en oma Griffioen op 21 december. Dankzij de familie kunnen we hier als gezin bij zijn. En als we dan toch de reis naar Nederland maken komen we voor een aantal weken. Het is een bijzonder jaar geweest met de geboorte van Yaira en we hebben het gemist dit met onze familie en vrienden te kunnen delen.

Op 2 december komen we aan in Nederland. De eerste twee weken zal Gerwin nog werken; het kantoor in Pretoria sluit op 13 december. Daarna gaan we met elkaar genieten van de tijd met familie en vrienden en de vrijheid die we hier regelmatig missen. Op 3 januari vertrekken we weer naar Zuid-Afrika.

De tijd dat we in Nederland zijn is geen verlof, maar onze zomervakantie in de winter. We zullen dan ook geen presentaties en dergelijke verzorgen. Daarvoor is de tijd die we straks in Nederland zijn te kort. Dit zullen we weer doen tijdens ons verlof in de eerste helft van 2020.

Kinderjournaal

Hallo jongens en meisjes,

Nog een paar weken school en dan hebben jullie kerstvakantie. Voor ons nog een paar weken en dan hebben we onze grote zomervakantie. Jullie zijn met de kerstvakantie halverwege het schooljaar en bij ons is in december het schooljaar afgelopen. We hoorden dat het bij jullie al wel eens vriest; bij ons is het vaak meer dan 30 graden. Zoveel dingen die anders zijn. Ook het afsluiten van het schooljaar is bij ons anders dan bij jullie. Daarom leek het ons leuk daar wat over te vertellen.

Hadassa zat dit jaar in Grade R (groep 2). Ze heeft al heel veel letters geleerd, wat ze erg leuk vond. Bij iedere letter vertelde de juf een verhaal en er hoorde een liedje en knutsel werkje bij. Vol trots liet Hadassa thuis haar map zien met alle knutsels. En de verhalen van de letters hoorden we het hele jaar door thuis. De verhalen vertelde ze thuis na met de platen die ze meekreeg op school. Spelen jullie ook wel eens schooltje? Nou, voor Hadassa is het een favoriet spel. Eljadah zit dan vaak bij haar in de klas te luisteren naar de verhalen en samen knutselen ze. Begin van deze week had Hadassa een speciale avond, Graduation noemen ze dat. Dat betekend dat je het jaar gehaald hebt en door bent naar de volgende klas. Hadassa heeft erg veel zin in het volgende jaar en kijkt er naar uit te gaan leren lezen en schrijven.

Elisha zat dit jaar in Grade 2 (groep 4). Een leuke klas boordevol vrienden en vriendinnen. Het was een jaar van hard werken. Elisha werkt graag heel precies waardoor haar werk er altijd keurig netjes uit ziet. Ook kreeg ze iedere dag huiswerk mee wat soms best even pittig was. Zo vroeg op school beginnen en dan uit school weer aan de slag. Ook al miste Elisha het spelen uit groep 3 heel erg, toch kon ze ook genieten van de nieuwe dingen die ze leerde. In de laatste maanden heeft Elisha geleerd om aan elkaar te schrijven. Hier beginnen ze in groep 3 met het blokschrift en gaan ze pas later aan elkaar schrijven. Volgende week heeft Elisha haar tweede en laatste spreekbeurt van het jaar die ze nu nog hard aan het oefenen is. Hier vertelt de juf vaak waarover je het moet doen. Deze keer is het onderwerp: ‘Mijn land, Zuid-Afrika’. Maar haar echte thuisland is natuurlijk Nederland. Ze heeft heel veel zin om daar naar toe te gaan in december.

Natanaël zat dit jaar in Grade 4 (groep 6). Doordat kinderen hier op hun eigen tempo werken, lukte het Natanaël om al een begin te maken met het werk van groep 7. Hij zat het laatste gedeelte van het jaar dan ook bij groep 7 in de klas, wat hij erg leuk vond. Het knikkeren en voetballen in de pauze blijft het leukste voor hem op school. En ook alle sportactivteiten gedurende het jaar vond hij erg leuk om te doen. Begin van de week werd Natanaël nog in het zonnetje gezet voor zijn harde werken tijdens een speciale avond op school. Spreekbeurten en boekverslagen kwamen ook voorbij dit jaar. Een van de spreekbeurten was wel heel speciaal: hij mocht een poppenkast spel doen. Natanaël kijkt erg uit naar de vakantie en vooral naar het lange slapen. De school hier begint toch wel erg vroeg...

Zo hebben jullie een idee hoe onze laatste schoolweken eruit zien. Jullie zullen vast mooie kerstvieringen aan het voorbereiden zijn. Hier vieren we op school geen kerst met elkaar, maar is de school de hele maand december dicht. De kinderen gaan vaak naar hun familie tijdens de feestdagen. Dat kunnen wij nu ook zeggen en dat vinden we superleuk. Fijne feestdagen allemaal!
 

Danken

- de Run for Africa die een prachtig bedrag van  2,700 euro heeft opgebracht!
- Alfred die zijn training succesvol heeft afgerond (hij is weer terug in Malawi om het geleerde in praktijk te brengen)
- de kinderen die het hele jaar hard hebben gewerkt en het schooljaar succesvol hebben afgerond
- mogelijkheid voor ons als gezin om in december naar Nederland te komen

Gebed

- veilige (vlieg)reis naar Nederland
-  een mooie tijd met familie en vrienden en dat we als gezin tot rust kunnen komen
- energie om de laatste weken van het jaar het werk in Afrika op een goede manier te ondersteunen
Copyright © 2019 Van der Grijn, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp