Copy
Nieuwsbrief - maart 2017
View this email in your browser

Uitnodiging VKB-congres: Kerkrentmeester 2017 - naar proactief kerkbeheer!

De uitnodiging voor het VKB-congres kunt u volgende week tegemoet zien. Het congres met als thema ‘kerkrentmeester 2017: naar proactief kerkbeheer!’ zal worden gehouden op zaterdag 22 april 2017 in ‘De Fontein’ te Nijkerk.

Op het programma staan o.a. de algemene ledenvergadering, visiebespreking kerkbeheer anno 2017, uitreiking Mercer/Marsh-VKB Award, speeddates met diverse deskundigen, een optreden van Rob Favier en een partnerprogramma. Het volledige interactieve programma kunt u hier lezen.
Het bijwonen van deze dag is geheel gratis. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u voor 10 april op te geven, dit kunt u doen door middel van dit formulier.

Om 9.30 uur start de algemene ledenvergadering en na een pauze vervolgt het congres om 10.45 uur. Plaats: "De Fontein" aan de ds. Kuypersstraat 2 te Nijkerk.

Vernieuwde website Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen

De website van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) is vernieuwd en richt zich vooral op het publiek in plaats van alleen op verantwoordelijken van begraafplaatsen. Voorlichting aan de consument is, naast belangenbehartiging van de aangesloten beheerders van begraafplaatsen, een van de speerpunten van de LOB. Naast het consumentendeel heeft de website een besloten inloggedeelte voor leden met specifieke branche-informatie over beheer van begraafplaatsen, dossiers (voorbeeldbrieven en werkprocessen), de veel geraadpleegde rubriek Vraag & Antwoord en LOB-nieuws.

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) is de brancheorganisatie voor begraafplaatsbeheerders in Nederland en behartigt de collectieve belangen van beheerders van gemeentelijke, bijzondere en particuliere begraafplaatsen.


Lid worden?
Als u nu lid wordt van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, kunt u een jaar lang profiteren van een aantrekkelijke aanbieding. VKB leden betalen voor het lidmaatschap 2017 geen €97,50 maar €45.

Meer informatie over de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en de voordelen van het lidmaatschap zie https://www.begraafplaats.nl/vkb/ of neem contact op met het bedrijfsbureau via de mail (lob@begraafplaats.nl) of telefoon (088 739 5444).

Ervaringen gevraagd:
Vennootschapsbelasting (vpb) voor begraafplaatsen


Is uw kerkelijke gemeente in het bezit van een begraafplaats? En is uw gemeente belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Dan willen wij u vragen om uw ervaringen en tips met ons te delen. U kunt dit doen door contact op te nemen met het centraal bureau, telefoonnummer 078-6393663 of stuur een e-mail naar info@kerkrentmeester.nl. 

Nieuw hoofd afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van het Catharijneconvent

Marc de Beyer, die vanaf februari 2017 is gestart als directeur van Museum Gouda, is opgevolgd door mw. dr. Anique de Kruijf als hoofd van de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters. Onze directeur drs. Jos Aarnoudse heeft met haar en dhr. Marco Blokhuis van dezelfde afdeling een kennismakingsgesprek gehad.

De afdeling wil graag de banden aanhalen met de VKB. De afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters brengt al lange tijd in kaart wat er in kerken aanwezig is aan roerend erfgoed. Veel lokale kerken beseffen dat niet, of niet meer. De afdeling waar mw. De Kruijf nu de leiding van heeft gekregen, laat zich graag (gratis, waar heb je dat nog!) inschakelen door lokale kerkbeheerders om advies te geven, bijvoorbeeld bij de naderende sluiting of herbestemming van een kerkgebouw. Vooral protestanten denken al gauw: wat is er nu voor bijzonders aan of in ons gebouw, zeker als het geen middeleeuwse monumentale kerk betreft. Maar daar vergissen ze zich regelmatig schromelijk in. De kunst is om erfgoed niet verloren te laten gaan. Voor nader contact kunt u met het VKB-bureau contact opnemen of direct met de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van het Catharijneconvent.

Klik hier voor de website.


Mobiliteit predikanten

Het rapport van de Werkgroep Mobiliteit ter behandeling en besluitvorming op de synode van april 2017 is aan de synodeleden gestuurd. In de werkgroep werd ook deelgenomen namens de VKB. In de aankomende tijd, naar de synode toe, die 20 en 21 april gehouden zal worden, zal er via de site van de VKB nader aandacht worden besteed aan dit rapport. Omdat nu de digitale nieuwsbrief wordt verstuurd, maken we u er op attent. Het thema van de mobiliteit predikanten wordt op vrijdag 21 april vanaf 9.30 op de synode besproken. U kunt hier het rapport vast lezen.

Ledenvergadering - VBMK

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) zal plaatsvinden op woensdag 19 april 2017 in de Grote Kerk van Naarden, Markstraat 13, 1411 CX Naarden. Voor meer informatie kunt u kijken op de website

Wijzigingen binnen uw college?

Om u adequaat van informatie te voorzien, beschikken wij graag over actuele e-mailadressen waarmee we in staat zijn u en uw college te bereiken. Klik hier voor meer informatie. Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief, klik dan hieronder op de link "unsubscribe from this list".


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer · Nic. Maessingel 271d · - · Dordrecht, Zh 3311 KS · Netherlands