Copy
Nieuwsbrief - april 2017
View this email in your browser

VKB Jaarcongres in teken van Proactief Kerkbeheer

Op 22 april a.s. houdt de VKB haar jaarcongres in Nijkerk. Het congres staat in het teken van ‘proactief kerkbeheer’. Op het congres wordt ook de Mercer/Marsh-VKB Award uitgereikt (er zijn drie prijzen toegekend).

Deze prijzen worden toegekend aan colleges van kerkrentmeesters die op het terrein van proactief kerkbeheer op een vernieuwende wijze te werk zijn gegaan. Vanwege het hoogwaardige niveau van de inzendingen is besloten om de uitreiking een prominentere plaats in het programma te geven.
Klik hier voor het actuele programma.


U kunt zich overigens nog steeds aanmelden via het aanmeldformulier.

Het belooft 22 april een boeiende dag te worden met veel uitwisseling, interactie, maar ook met ontmoeting en ontspanning.

Synode april 2017 en kerkrentmeesterlijke thema’s,
onder andere ‘mobiliteit predikanten

Op donderdag en vrijdag 20 en 21 april vergadert de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Er komen verschillende onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de kerkrentmeesters. Zo zijn er kerkordevoorstellen voor aanpassing van Ordinantie 11 (de ordinantie die gaat over kerkbeheer). Maar ook over de ledenadministratie zit er een interessant document bij de synodestukken. Op de site van de VKB (www.kerkrentmeester.nl) zal er in de week na Pasen nog een notitie over deze onderwerpen verschijnen. Nu gaan we kort in op de voorgenomen besluitvorming rond het thema ‘Mobiliteit Predikanten’. Over dat onderwerp is al veel gesproken.

Werkgroep Mobiliteit
Door een werkgroep is nu een besluitvoorstel voorbereid en overgenomen door het Moderamen van de synode, waarin 15 elementen zijn opgenomen. Het rapport kunt u hier lezen. Het geheel is er op gericht een cultuur van mobiliteit mogelijk te maken, echter zonder dat er een algemene maatregel wordt afgekondigd. In het najaar van 2016 publiceerde de VKB (Vereniging van Kerkrentmeesters) en de BNP (Bond van Predikanten) een gezamenlijke visie op het vraagstuk. Dit document vindt u hier.

Lees verder >>

“Het gaat om een pakket maatregelen, dat ook naar het oordeel van de VKB recht doet aan de weg die we hebben te gaan, om zowel voor gemeenten als voor predikanten ruimte te scheppen om op een bevredigende manier te kunnen blijven functioneren.”

Kerkelijke onderscheidingen

De onderscheidingen worden uitgereikt als blijk van waardering bij een bijzondere gelegenheid, een afscheid of bij een jubileum aan mensen die werkzaam zijn (geweest) in een tot de Protestantse Kerk behorende gemeente.

Bekijk hier de verschillende onderscheidingen en de criteria. 

Week van de begraafplaats

Dit jaar wordt voor de vierde maal de Week van de Begraafplaats georganiseerd. Het thema van de Week is duurzaamheid. Met de slogan Begraven natúúrlijk wordt tijdens de Week het duurzame karakter van begraven en begraafplaatsen benadrukt en onder een breed publiek bekend gemaakt. De Week van de Begraafplaats 2017 is van 27 mei t/m 4 juni 2017.

Wijzigingen binnen uw college?

Om u adequaat van informatie te voorzien, beschikken wij graag over actuele e-mailadressen waarmee we in staat zijn u en uw college te bereiken. Klik hier voor meer informatie. Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief, klik dan hieronder op de link "unsubscribe from this list".


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer · Nic. Maessingel 271d · - · Dordrecht, Zh 3311 KS · Netherlands