Copy
NanoNextNL persbericht 24 September/2015
View this email in your browser

NanoNextNL persbericht

 

NanoNextNL investeert 6 miljoen in versneld marktrijp maken van kansrijke nanotechnologie

Het onderzoek- en technologieprogramma NanoNextNL investeert 6 miljoen euro in versneld marktrijp maken van kansrijke nanotechnologie. Innovatieve producten die met deze investering ontwikkeld zullen worden liggen onder meer op het gebied van kankertherapie, diagnose van longinfecties, celkweek- en analysemethoden, micro-stromingsmeters, optische communicatie en LED-ontwikkeling.

In NanoNextNL werken meer dan 100 bedrijven en 30 kennisinstellingen samen in een nationaal programma gericht op onderzoek en ontwikkeling van nano- en microtechnologie. Sinds 2010 werken ruim 750 onderzoekers aan doorbraken op het gebied van schoon water, gezond voedsel, effectieve gezondheidszorg, duurzame energie en ICT. Bijna 60 van de betrokken partners hebben in het afgelopen jaar in het NanoNextNL valorisatieprogramma hun plannen voor het marktrijp maken van de onderzoeksresultaten getoetst op compleetheid, interesse van investeerders en maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologie. Een aantal van deze businesscases worden op 5 en 6 oktober gepresenteerd tijdens NanoCity, het nationale evenement over nanotechnologie.

Van onderzoeksresultaten naar innovatieve producten
Uit de eerste beoordelingsronde van het valorisatieprogramma hebben 16 partners recent een aanvullende subsidie van 125.000 euro ontvangen voor de realisatie van hun businesscase. In een tweede ronde worden naar verwachting nog 10 aanvullende businesscases ondersteund met 100.000 euro. De betrokken partners investeren een gelijk bedrag uit eigen middelen wat de aanvullende investering op ruim 6 miljoen euro brengt. Dankzij deze impuls kunnen onderzoeksresultaten vertaald worden naar innovatieve producten die door bestaande en nieuwe bedrijven op de markt worden gebracht. Voorbeelden zijn te vinden op de NanoNextNL website.

25 demonstrators op nationaal nanotechnologie-evenement
Op 5-6 oktober krijgen de businesscases ruime aandacht tijdens NanoCity, het nationale tweedaagse evenement over nanotechnologie. In aanvulling op het wetenschappelijke lezingenprogramma zullen 25 demonstrators en prototypes worden getoond die weergeven welke producten NanoNextNL-partners naar de markt zullen brengen. Via  een business-pitch-sessie zullen zeven partners externe investeerders proberen te interesseren om aanvullende financiering voor hun businesscases te verwerven. Meer informatie is te vinden op  www.nanocity2015.com

Samenwerking met RTL Z
De nieuwe business TV-zender RTL Z zal een aantal live-uitzendingen vanaf NanoCity verzorgen die een startpunt vormen voor een serie TV-programma’s over de huidige en toekomstige toepassingen van nano- en microtechnologie. Het NanoNextNL-programma eindigt eind 2016, maar er wordt gewerkt aan een doorstart om de innovatie op de meest kansrijke gebieden en de daarvoor benodigde samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen te kunnen voortzetten. 

Over NanoNextNL
NanoNextNL is het nationale onderzoek- en technologieprogramma dat de sterke Nederlandse positie op het gebied van micro- en nanotechnologie uitbouwt. Ruim 750 onderzoekers zijn actief in 28 onderzoeksprogramma’s, verdeeld over meer dan 250 projecten. NanoNextNL is een samenwerkingsverband van 130 bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten dat voor de helft gefinancierd is door de overheid. In deze publiek-private samenwerking is 250 miljoen euro beschikbaar in de periode 2011-2016. Technologiestichting STW verzorgt de bureauvoering voor NanoNextNL.
www.nanonextnl.nl

Voor de redactie, niet voor publicatie
Neem voor meer informatie contact op met Dick Koster, zakelijk directeur NanoNextNL (030-6001388 / d.koster@stw.nl) en  Raoul Oostenbrink, business developer NanoNextNL (06-12691978 / r.oostenbrink@stw.nl). Meer informatie over het Valorisatieprogramma van NanoNextNL

U ontvangt dit persbericht omdat u aangegeven heeft persberichten van STW te willen ontvangen. De bureauvoering van NanoNextNL wordt verzorgd door STW. 
 
 
 

Copyright © 2015 NanoNextNL, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp