Copy
Novinky 05/2016 České internistické společnosti

Uzavírání interních oddělení povede k propadu péče

Interna byla a stále je páteřním oborem zdravotní péče (minimálně lůžkové) v naší zemi. K dispozici máme 148 interních oddělení, na nich pak 9550 lůžek (se specializovanými lůžky z interny vzešlých oborů to je celkem 11 163). K interně jako oboru se hlásí více než 3500 lékařů. V současné době nelze nevidět, že zajištění interní péče je na samé hranici únosnosti (v některých případech lze hovořit o tom, že tato hranice již byla překročena). Proto se Česká internistická společnost ČLS JEP pokusila alespoň orientačně analyzovat situaci a poslala všem primářům dotazy na základní fakta z jejich oddělení.
 
VÍCE INFORMACÍ

Vážená kolegyně, vážený kolego,

rády bychom Vás informovaly, že právě probíhá každoroční Publikační soutěž České internistické společnosti ČLS JEP. Přihlásit můžete své práce, které byly publikovány v roce 2015 a to do těchto 2 kategorií:

1. původní práce autorů do 35 let – nejlepší práce získá finanční odměnu 10 000 Kč
(autor nesmí v roce 2015 přesáhnout věk 35 let)

2. monografie bez rozdílu věku – 3 nejlepší práce získají finanční odměnu
(1. místo – 30 000 Kč, 2. místo – 20 000  Kč, 3. místo – 10 000 Kč).

Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2016. 


VÍCE INFORMACÍ

S pozdravem
Sekretariát ČIS

Vyhýbání se pobytu na slunci je stejně nebezpečné jako kouření 

Stále probíhá debata, zda aktivní vyhýbání se  slunečním paprskům nebo následný deficit vitaminu D je rizikový faktor pro zdraví. V citované studii autoři sledovali mortalitu ve 3 hlavních kategoriích ve vztahu k expozici slunečnímu záření.  Jednak na kardiovaskulární onemocnění,  zhoubné nádory  a ostatní příčiny  úmrtí. Cílem studie bylo zjistit, jak se expozice slunečnímu záření podílí na těchto 3 příčinách smrti.

 
VÍCE INFORMACÍ
 

První pacienti na domácí hemodialýze

Pocit svobody, možnost lépe si organizovat pracovní a volný čas, více společných chvil s rodinou a dalšími blízkými – to jsou hlavní důvody uváděné pacienty dialyzačních středisek NephroCare společnosti Fresenius Medical Care, kteří se rozhodli pro domácí hemodialýzu (HHD). „Výhodami domácí hemodialýzy jsou soukromí, rodinné prostředí a intenzivnější léčebný režim přizpůsobený navyklému způsobu života,“

 
VÍCE INFORMACÍ

XXXV. dny mladých internistů s mezinárodní účastí  

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXV. dny mladých internistů, které se letos budou konat v termínu 2. - 3. 6. v Martině na Slovensku. 


VÍCE INFORMACÍ

PARTNEŘI

Copyright © 2016 Česká internistická společnost ČLS JEP, Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by MailChimp