Copy
Novinky 1/2017 České internistické společnosti

Změna úhrady přípravku Brilique

Novinkou v léčbě nemocných po akutním koronárním syndromu je možnost podávat  ticagrelor, Brilique a to se zvýšenou (= plnou) úhradou po dobu 12 měsíců nyní nově u pacientů po akutním infarktu myokardu a renální insuficiencí, clearance kreatininu pod 60 ml/min. Nadále platí i základní úhrada pro všechny nemocné. Léčba Briliquem je sice hrazena s významným doplatkem pacienta, nicméně tento doplatek se započítává do finančního limitu doplatků za léky a pacientovi je vše „přes limit“ pojišťovnou vráceno. Obecně tento mechanizmus málo využíváme a pacientům málo vysvětlujeme. V tomto případě i v případě dalších léků.

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

jménem výboru České internistické společnosti Vám přejeme všechno nejlepší v novém roce. Letos pro Vás opět připravujeme mnoho zajímavých vzdělávacích akcí, o kterých Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím newsletteru. Více informací o aktuálních akcích najdete na webu ČIS - www.interna-cz.eu

S pozdravem a přáním hezkého dne
Sekretariát ČIS

 

Publikační soutěž 2017

Česká internistická společnost opět vyhlašuje publikační soutěž. Přihlásit do soutěže můžete své práce, které byly publikovány v roce 2016 v těchto kategoriích:

1. původní práce autorů do 35 let  
(autor nejlepší práce získá finanční odměnu 10 000 Kč)

2. monografie bez rozdílu věku 
(autoři 3 nejlepších prací získají finanční odměnu 30 000/20 000/10 000 Kč)

Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2017.

 

VÍCE INFORMACÍ
 

Primární hyperaldosteronismus: proč většina pacientů stále uniká diagnostice a léčbě? 

V posledních letech se významně mění náhled kliniků a odborných doporučení na primární hyperaldosteronismus. Ukazuje se, že toto onemocnění se v praxi vyskytuje mnohem častěji, než se dříve předpokládalo. V primární péči byl jeho výskyt prokázán u 4,3% všech hypertoniků. Lze odhadnout, že v České republice to při celkovém počtu cca 3,5 milionu hypertoniků odpovídá počtu cca 150 000 pacientů s primárním hyperaldosteronismem.

 
 
VÍCE INFORMACÍ

Existují nějaké rozdíly mezi lékaři a lékařkami ve výsledcích péče o pacienty na interních odděleních?

Existují důkazy o tom, že ženy a muži praktikují medicínu částečně odlišným způsobem. Lékařky více respektují klinická doporučení, jsou v komunikaci více orientovány na pacienta, častěji poskytují preventivní péči a pečlivěji provádějí standardní fyzikální vyšetřovací metody. Také častěji poskytují svým pacientům psychologickou pomoc. Ačkoliv tyto skutečnosti jsou známy, nebyl dosud proveden rozsáhlejší výzkum, jak se tyto rozdíly v přístupu odrážejí v konkrétních výsledcích léčby, zejména v mortalitě a nutnosti rehospitalizací pacientů léčených v nemocnici.
 

PARTNEŘI

Copyright © *|2017|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp