Copy
Novinky 03/2016 České internistické společnosti

Náhrady krevních elementů užíváme častěji než je nutné 

Krevní transfuze jsou v klinice používány často, ale musíme vždy počítat s jejich rizikem a cenou. Ve Velké Británii statistiky ukazují, že nejméně 20% krevních transfuzí je podáváno zbytečně. Kromě známých možných potransfuzních komplikací je nutné upozornit i na možnost poškození plicní alveolokapilární membrány a samozřejmě i je nutné zvážit i možné volumové přetížení. Naopak jiná léčebná opatření u nemocných s krevními ztrátami jsou užívána v nedostatečné míře. Málo jsou využívány alternativy krevní transfuze zejména před chirurgickým výkonem.
VÍCE INFORMACÍ

Vážená kolegyně, Vážený kolego, 

Česká internistická společnost Vám přeje krásné prožití Velikonoc a bohatou pomlázku. 
 

Evropský kongres interní medicíny 2016 v Amsterdamu

Ve dnech 2. - 3. 9. 2016 se bude v Amsterdamu konat 15. evropský kongres interní medicíny, pořádaný Evropskou federací interní medicíny (EFIM). Organizátoři kongresu se pro tento rok rozhodli nespojovat Evropský kongres s kongresem národní společnosti, jak tomu bylo v předchozích letech, ale uspořádat samostatnou akci s tématem „Connecting with the patient“. 

 

VÍCE INFORMACÍ

European Journal of Internal Medicine

Pro členy České internistické jsou k dispozici plné texty článků uveřejněných v European Journal of Internal Medicine. Tento přístup je pro naše členy zprostředkován Evropskou federací interní medicíny (EFIM) na webové stránce www.efim.org, kde je potřeba se zaregistrovat a přes svůj účet na stránce EFIM má potom lékař bezplatný přístup k textům článků v EJIM.

 

VÍCE INFORMACÍ

Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2015

Purkyňův nadační fond vyhlašuje cenu za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF) publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2015. Autor, který doloží publikování textu v časopise s nejvyšším IF, získá od Purkyňova nadačního fondu nadační příspěvek ve výši 15 000 Kč.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

PARTNEŘI

  •       

  •       
  •       
  •       
  •   
Copyright © 2016 Česká internistická společnost ČLS JEP, Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje