Copy
Novinky 01/2018 České internistické společnosti

Dr. Bares Award Idea 

Vedení farmaceutické společnosti PRO.MED.CS Praha a. s. vyhlašuje pro rok 2017 mezinárodní soutěž v kategorii Idea. Otevřením kategorie Idea chce stimulovat inovativní počiny, které mohou přispět k vývoji nových účinnějších a bezpečnějších způsobů léčby pacientů.

Ideou se rozumí jakýkoli námět, který může na základě teoretického předpokladu, preklinického nebo klinického výzkumu, individuálního pozorování nebo zkušeností s použitím „off-label“ vést u existujících léčivých látek k jejich novému použití. Deset nejlepších idejí bude oceněno celkovou částkou 47 500 EUR. 

Přihlášku do kategorie Idea zašlete v anglickém jazyce prostřednictvím online formuláře nejpozději do 15. 4. 2018.

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

dovolujeme si Vás informovat, že právě probíhá 2. kolo voleb do výboru České internistické společnosti ČLS JEP. Na hlasovacím lístku, který jste obdrželi poštou jsou uvedena jména 30 kandidátů do výboru a 8 kandidátů do revizní komise, kteří dostali nejvyšší počet hlasů v prvním kole. Druhé kolo voleb bude ukončeno 28. 2. 2018. Členy nového výboru pro funkční období 2018 – 2022 se stane 15 kandidátů, členy revizní komise se stanou 3 kandidáti, kteří dostanou nejvyšší počet hlasů. Tito si pak mezi sebou zvolí předsedu a další funkcionáře. Věříme, že i 2. kolu voleb budete věnovat svoji pozornost. 

S pozdravem a přáním hezkého dne
Sekretariát ČIS

Dlouhodobá antikoagulační léčba warfarinem snižuje pravděpodobnost vzniku zhoubných nádorů

Warfarin se používá v široké indikační oblasti zahrnující fibrilací síní, náhrady chlopní a venózní tromboembolickou chorobu. Protinádorový potenciál warfarinu byl prokázán na řadě experimentálních nádorových modelových systémech. Warfarin inhibuje na AXL receptoru tyrozinové kinázy dependentní tumorogenezi a potencuje protinádorovou imunitní odpověď a to dokonce v dávkách ještě neovlivňujících koagulaci. Tzv. nová (NOAC), nyní nazývaná přímá nebo direktní antikoagulancia (DOAC), která nyní vytlačují warfarin v mnoha indikacích, tento potenciál nemají.
 

VÍCE INFORMACÍ
 

Pozvání na 19. cyklus seminářů Interna Informans 

Dovolujeme si Vás pozvat na jarní cyklus seminářů Interna Informans. Semináře se budou konat během března a dubna 2018 v několika městech po celé České republice. 

  • 20. 03. 2018 - Jihlava 
  • 27. 03. 2018 - Olomouc 
  • 28. 03. 2018 - Plzeň
  • 03. 04. 2018 - Ústí nad Labem
  • 05. 04. 2018 - Brno
  • 10. 04. 2018 - Praha 
Více informací o programu a registraci najdete na webových stránkách: www.interna-informans.cz


VÍCE INFORMACÍ

Edukační seminář klinická hepatologie 2018 

Rádi bychom Vás pozvali na Edukační seminář klinická hepatologie, který se bude konat v termínu 8. - 9. 3. 2018 v konferenčním centru IKEM v Praze. Seminář je určen pro lékaře z oboru hepatologie, gastroenterologie, infektologie a interny. Odborný program semináře bude 8. března bude probíhat v anglickém, 9. března v českém jazyce. Pro zájemce bude zajištěno simultánní tlumočení do českého jazyka. Seminář je jako vzdělávací akce ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, účast na něm bude potvrzena certifikátem a ohodnocena přidělenými kredity. Registrace na seminář je pro lékaře bezplatná.VÍCE INFORMACÍ

PARTNEŘI

Copyright © *|2017|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp