Copy
Novinky 11/12 2016 České internistické společnosti

Akutní poškození ledvin je častější, než se zdálo

Výukový program Dialýza v praxi již desátým rokem vzdělává zdravotnické profesionály v oblasti dialyzační nefrologie a nefrologie kritických stavů. Vysokou odbornou úroveň programu, jež je garantována předními specialisty z oboru nefrologie a intenzivní medicíny, potencuje také jeho interaktivita. Lékaři si při něm vyměňují zkušenosti, hledají společně řešení, odpovídají na položené otázky. „Naším cílem je zapojit účastníky do děje, a tak nejenže poslouchají, ale sami také náplň kurzu dotvářejí – svými připomínkami, postřehy a zkušenostmi. Atmosféra pak přímo nabádá k zapojení se do diskuze a společných workshopů,“ vysvětluje MUDr. Michaela Ságová, lékařská ředitelka Fresenius Medical Care.

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

děkujeme všem, kteří se zúčastnili mezinárodní konference 2nd Prague European Days of Internal Medicine, organizované Českou internistickou společností ve dnech 1. - 2. 12. 2016 v hotelu Diplomat v Praze. Pro rok 2017 chystáme celou řadu zajímavých vzdělávacích akcí, o kterých Vás budeme informovat prostřednictvím newsletteru a webových stránek www.interna-cz.eu

S pozdravem a přáním hezkého dne
Sekretariát ČIS
 

Neurologická manifestace vzácné akutní porfyrie - kazuistika 

Porfyrie tvoří skupinu vzácných metabolických chorob, které jsou způsobené vrozeným enzymatickým defektem nebo získanou poruchou syntézy hemu. Důsledkem enzymatického defektu je zvýšená tvorba porfyrinů, porfyrinogenů či jejich prekursorů, vedoucí k jejich hromadění v tkáních, případně ke zvýšenému vylučování do moče a stolice. Defekt může být na mnoha stupních syntézy hemu a v závislosti na konkrétním postižení se porfyrie mohou manifestovat různými klinickými symptomy. 

 
VÍCE INFORMACÍ
 

Zlepšují nová antidiabetika glykemickou kontrolu v populaci?

Autoři z USA použili data z 1,66 milionů pojištěných osob s diabetem 2. typu z let 2006 až 2013. Jednak z těchto dat stanovili proporci pacientů užívajících v různých obdobích jednotlivé druhy antidiabetik. Tato data porovnali s tím, jaká část těchto nemocných dosáhla hodnoty glykovaného hemoglobinu 
<6%, 6 až <7% 7 až <8%, 8 až <9%
a ≥9%. Ve stejném období sledovali výskyt významných  hypoglykémií mezi nemocnými užívajícími antidiabetika. 


 
VÍCE INFORMACÍ

Pozvánka na on-line webinář 8. 12. 2016: Heparinem indukovaná trombocytopenie(HIT) - pohled hematologa a kardiologa pro klinickou praxi 

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line webinář: Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) - pohled hematologa a kardiologa pro klinickou praxi. Webinář se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. od 19:00 hodin na webové stránce: kardio.webimed.eu. V první části přiblíží hematolog MUDr. Lauko základy etiopatogeneze HIT a poukáže na současné možnosti diagnosticko-terapeutického postupu tohoto řídce se vyskytujícího, avšak o to nebezpečnějšího onemocnění. V druhé části angiolog a kardiolog MUDr. Flak přednese kasuistiku, ve které vysvětlí, jak aplikovat teoretické zásady z první části webináře do klinické praxe. 

PARTNEŘI

Copyright © 2016 Česká internistická společnost ČLS JEP, Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp