Copy
View this email in your browser
   04/2021

Vážení členové ČIS,  

rády bychom vás pozvaly ke sledování záznamu z 25. jarního cyklu seminářů Interna Informans. Semináře se konaly v březnu virtuálně z Brna a z Prahy. Záznam je k dispozici na webu ČIS
(v kalendáři akcí) a na webu www.interna-informans.cz


S pozdravem a přáním hezkého dne
Sekretariát ČIS 

Pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group

S rostoucí průměrnou délkou dožití naší populace a zlepšující se léčbou akutních onemocnění narůstá podíl polymorbidních pacientů. Jsme přesvědčeni, že jako specialisté na vnitřní lékařství bychom se měli multimorbiditou zabývat a vnést do této oblasti naši integrační vizi. Proto vznikla pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group. První iniciativou této pracovní skupiny je prozkoumat názory našich kolegů a jejich znalosti o poly- či multimorbiditě. Z tohoto důvodu vznikl jednoduchý dotazník, na který lze odpovědět za 4-6 minut. Prosíme, jestli dotazník můžete vyplnit. 
 
ZOBRAZIT VÍCE

Stanovisko České angiologické společnosti ČLS JEP k profylaxi vzniku tromboembolické nemoci 

Česká internistická společnost podpořila stanovisko ČAS ČLS JEP k profylaxi vzniku tromboembolické nemoci (TEN), tj. žilní trombózy a plicní embolie u nemocných s COVID-19. Stanovisko zahrnuje doporučení pro následující skupiny pacientů : 
- hospitalizovaní nemocní s COVID-19 na standardních odděleních
- hospitalizovaní nemocní s COVID-19 na odděleních intenzívní péče
- prodloužená tromboprofylaxe po propuštění z nemocnice
- ambulantní nemocní prodělávající COVID-19
ZOBRAZIT VÍCE

Prediabetes u seniorů 

V citované studii si autoři položili otázku, jaké je riziko progrese tzv. prediabetu do diabetu II. typu u seniorů starších než 70 let. Prediabetes byl definován jako hladina glukózy na lačno 100-125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l), nebo hladina glykovaného hemoglobinu - Hb1c 5,7% - 6,4%, tj. (39-46 mmol/mol) nebo přítomnost obou kritérií. Prospektivně bylo sledováno 3412 osob průměrného věku 75,6 let. 
 
ZOBRAZIT VÍCE

MIRCIM 2021

Dovolujeme si vás informovat o konání kongresu 6th McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM), který byl v loňském roce kvůli celosvětové pandemii Covid-19 zrušen a přesunut na letošní rok. Kongres bude probíhat virtuálně v termínu 11. 5. - 17. 6. 2021. V rámci spolupráce mají všichni členové ČIS snížený registrační poplatek 144 EUR. V případě zájmu
o účast kontaktujte sekretariát ČIS.

 
ZOBRAZIT VÍCE
Partneři ČIS

Sokolská 31, 120 00 Praha 2
info@interna-cz.eu
www.cisweb.cz
Website
YouTube
Facebook
Copyright © |2021| Česká internistická společnost ČLS JEP. 
Všechna práva vyhrazena. 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic