Copy
Novinky České internistické společnosti 04/2020

Mezioborový konsenzus 

Doporučení pro užití SGLT2 inhibitorů u pacientů s KV 
a renálním rizikem


Při léčbě DM je kladen důraz nejen na snížení glykemie, ale také na snížení hmotnosti a prevenci makrovaskulárních a mikrovaskulárních komplikací. Tyto požadavky naplňuje nejnovější třída antidiabetik – glifloziny, např. dapagliflozin, empagliflozin, canagliflozin. V posledních letech se tato skupina posunula na přední místa v doporučeních jednotlivých odborných společností. Přední experti nyní shrnuli nejnovější vědecké poznatky v jednotný mezioborový konsenzus pro užití SGLT2 inhibitorů.

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

posíláme Vám dubnový newsletter s přehledem vybraných aktualit z oboru. Současně bychom Vás rády pozvaly ke sledování níže uvedených webinářů a online kazuistiky. 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Sekretariát ČIS

Pozvánka na online webináře 

Dovolujeme si Vás pozvat na následující webináře zaměřené na problematiku dyslipidémií: 

22. 4. 2020 od 17:00 hod
LDL cholesterol: Fakta, mýty, pravdy
a omyly pro každodenní praxi
(R. Češka, M. Šnejdrlová)

29. 4. 2020 od 17:00 hod 
Aterogenní dyslipidémie. Všichni ji známe nejen u diabetiků. Co s ní?
(R. Češka, T. Altschmiedová)

Připojení k přímému přenosu je možné na webu: www.dyslipidemie.online
Během vysílání je možné zasílat přednášejícím dotazy. 


VÍCE INFORMACÍ


Nová konkurence na trhu látek snižujících hladinu LDL

Inclisiran (tzv. silencing RNA, která dokáže zablokovat mRNA pro syntézu určité biologické struktury) inhibuje hepatickou syntézu proprotein subtilisin–kexin type 9 konvertázy, (PCSK9). Tuto blokádu realizují také již známé monoklonální protilátky evolocumab, alirocumab a bococizumab. Touto blokádou je zabráněno degradaci LDL receptoru, který pak vychytává cirkulující LDL cholesterol. Cena těchto preparátů je vysoká, roční léčba stojí pak kolem 80 000 – 90 000 Kč a jejich injekční podávání je nutné minimálně 1 x měsíčně někdy i 1 x za 14 dní.  Předchozí studie ukázaly že nový přípravek, Inclisiran, je schopen významně snížit LDL cholesterol při podávání 1 x za půl roku.


VÍCE INFORMACÍ

Kazuistika: Netradiční průběh léčby pacienta po infarktu myokardu s mnohočetným postižením věnčitých tepen

Rádi bychom vás pozvali ke sledování online kazuistiky na téma Netradiční průběh léčby pacienta po infarktu myokardu s mnohočetným postižením věnčitých tepen, kterou zpracoval MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Jedná se o kazuistiku pacienta s mnohočetným postižením věnčitých tepen léčeného opakovanými perkutánními koronárními angioplastikami s využitím rotablace, koronární litotrypse a implantace lékových stentů poslední generace. Pacient měl zároveň fibrilaci síní, bylo nutné jej léčit kombinací nového antikoagulačního přípravku (NOAC) s dvojitou protidestičkovou léčbou. 


VÍCE INFORMACÍ

PARTNEŘI

Copyright © *|2020|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje