Copy
Novinky 7/8 2017 České internistické společnosti

Bomba! Nebo bouře ve sklenici vody?

Poznámky na okraj předběžného zveřejnění výsledků studie REVEAL s anacetrapibem. 

Začíná být docela obvyklou praktikou farmaceutických společností, že zveřejní „obecný výsledek“ léta očekávané studie několik týdnů před její oficiální prezentací na mezinárodním sjezdu a obvykle současnou publikací v některém z nejrenomovanějších medicínských časopisů. Pak už jen očekáváme (někde se dokonce sázejí), o kolik procent se zlepšila prognóza, riziko, úmrtnost ve studované populaci. Společnostem se nedivím, je to zřejmě trend napříč obory, automobilky také představují své nové modely určitou dobu před oficiálním uvedením daného modelu na autosalonu. 

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

rády bychom Vás jménem Obezitologické sekce Slovenské diabetologické společnosti pozvaly na 6th Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity, který se bude konat 5. – 7. 10. 2017 v hotelu Crowne Plaza v Bratislavě. Mezinárodní kongres je zaměřený na různé aspekty obezity, od výzkumu až po výstupy pro klinickou praxi, včetně souvisejících onemocnění. Registrace je možná online na webových stránkách: www.cecon2017.org, kde také najdete aktuální informace o programu a přidělených kreditech. Registrační poplatek je pro české účastníky 80 EUR.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Sekretariát ČIS

18. cyklus seminářů Interna Informans

Dovolujeme si Vás pozvat na podzimní cyklus seminářů Interna Informans. Semináře se budou konat během září a října v několika městech po celé České republice. 

  • 19.09.2017 - Hradec Králové
  • 25.09.2017 - České Budějovice
  • 10.10.2017 - Ostrava
  • 11.10.2017 - Plzeň
  • 17.10.2017 - Brno
  • 18.10.2017 - Praha 
Více informací o programu a registraci najdete na webových stránkách: www.interna-informans.cz

 
VÍCE INFORMACÍ
 

Jak se cítí lékaři, na které byla podána žaloba pro zanedbání péče

Vzhledem k tomu, že i v naší zemi se množí žaloby pro zanedbání péče, je vhodné se poučit ze zkušeností v USA, kde jsou takové žaloby na denním pořádku. Článek shrnuje výpovědi lékařů, kteří takové žalobě čelili. Sdělují své pocity a získané zkušenosti. Lékaři si myslí, že jestliže udělají vše, čemu se naučili, nemohou být žalováni. Toto ale neodpovídá realitě. Pro lékaře, kteří jsou žalováni pro zanedbání péče je to velká emocionální zátěž. Vyvolává to trýznivé pocity úzkosti, studu, profesního osamění, zrady ze strany pacienta nebo jeho blízkých, se kterými byl předtím v kontaktu a tyto pocity mohou přetrvávat po celý život.


VÍCE INFORMACÍ

Metabolický syndrom zabíjí tiše a bez bolesti. O to však častěji!

Česká internistická společnost ve spolupráci s Nadačním fondem české interny připravila edukační projekt s tématikou metabolického syndromu. Cílem projektu je zvýšit povědomí o metabolickém syndromu a jeho komplikacích u medicínské, ale i laické veřejnosti. V rámci vzdělávacích aktivit budou připravena 3 edukační videa. První video na téma "Diabetes mellitus 2. typu coby faseta metabolického syndromu" si připravil pan profesor Milan Kvapil. V příštím newsletteru si můžete těšit na sdělení paní Profesorky Hany Rosolové na téma "Metabolický syndrom v 21. století - význam MS, hypertenze". 
 

PARTNEŘI

Copyright © *|2017|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp