Copy
Novinky České internistické společnosti 10/2018

Vzácná onemocnění komplementu

Česká internistická společnost ČLS JEP pro Vás, ve spolupráci se společností Alexion, připravila dvě vzdělávací videa s tématikou vzácných onemocnění. Paroxysmální noční hemoglobinurie a Atypický hemolyticko-uremický syndrom jsou vzácná onemocnění komplementu, při jejichž rozpoznání může hrát internista klíčovou roli. Jaké příznaky tato onemocnění mají a kdy je vhodné na ně pomyslet? Odpovědi na tyto otázky najdete ve videu MUDr. Zdeňka Kořístka, Ph.D. a doc. MUDr. Jaroslava Čermáka, CSc.

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

děkujeme všem účastníkům XXV. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP, který se konal v září v Brně. Věříme, že Vás letošní program zaujal a budeme se těšit na setkání příští podzim v Praze. XXVI. kongres ČIS se bude konat v termínu 17. - 20. 11. 2019. Bližší informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.interna-cz.eu

S pozdravem a přáním hezkého dne
Sekretariát ČIS

Rozšíření terapeutických indikací u přípravku FRAXIPARIN MULTI

přípravek FRAXIPARIN MULTI 9 500 IU/ml injekční roztok (Nadroparinum calcicum) má 13.9.2018 schválenou novou terapeutickou indikaci profylaxe tromboembolické choroby u vysoce rizikových pacientů (např. respirační selhání a/nebo respirační infekce a/nebo srdeční selhání) upoutaných na lůžko pro akutní onemocnění nebo hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Tato nová indikace doplňuje původní indikace přípravku. 
 

VÍCE INFORMACÍ
 

19. konference Tabák a zdraví

Na méně známé souvislosti kouření se soustřeďuje již 19. konference Tabák a zdraví, která se bude konat v Lékařském domě ve středu 7. 11. 2018. Velký prostor je věnován definici různých stupňů hoření zejména s ohledem na nahřívaný tabák, dozvíme se i zajímavosti z historie tématu kouření v české lékařské literatuře, dále o mezinárodně oceňovaných aktivitách našich sester a novinky ve výzkumu nikotinu a tabáku. Významnými tématy jsou tuberkulóza, hormonální antikoncepce, motivace kuřáků k odvykání v ordinacích a další.


VÍCE INFORMACÍ

Akademie České hepatologické společnosti: Hepatocelulární karcinom

Dovolujeme si Vás informovat, že v listopadu proběhne poslední část seminářů Akademie České hepatologické společnosti. Seminář na téma "Hepatocelulární karcinom" se bude konat v termínu 23. 11. a 24. 11. 2018 na Interní klinice 1. LF UK a ÚVN v Praze. Odborný program všech bloků sestavili jejich odborní garanti s velkou pečlivostí jako samostatné akce postgraduálního vzdělávání, jejichž nedílnou součástí budou ukázky některých specializovaných výkonů či provádění vyšetřovacích metod.


VÍCE INFORMACÍ 

 

PARTNEŘI

Copyright © *|2018|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp