Copy
Novinky 5/2017 České internistické společnosti

Nový webový portál
o léčbě warfarinem

Antikoagulační léčbě se v poslední době věnuje stále větší pozornost. Dříve byla léčena pouze polovina pacientů, kteří byli k antikoagulační léčbě indikováni, dnes jsou to již dvě třetiny. I po nástupu nových perorálních antikoagulancií (NOAC) zůstává warfarin důležitým pilířem antikoagulační léčby. Tři čtvrtiny pacientů, kteří užívají antikoagulancia, jsou léčeny warfarinem.
Individuální péče o pacienty léčené warfarinem je velmi důležitá. Její významnou složkou, která vede k účinné léčbě, je i komunikace s pacienty, jejich edukace a motivace. Společnost PRO.MED.CS Praha a.s. vytvořila pro lepší dostupnost informací o warfarinu webový portál www.lecba-warfarinem.cz.

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

mnohé z Vás jistě zaujme informace o konání dalšího ročníku již tradiční akce Šobrův den. Letošní Šobrův den - XXXI. konference o hyperlipoproteinemiích se uskuteční 7. června v Lichtenštejnském paláci v Praze. Konferenci pořádá Centrum preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Česká společnost pro aterosklerózu. 

VÍCE INFORMACÍ

S pozdravem a přáním hezkého dne
Sekretariát ČIS

Vzdělávací videa s tématikou vzácných onemocnění 

Výukové pracoviště pro vzácná onemocnění IPVZ ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP připravilo nový druh vzdělávacích aktivit. Na webových stránkách IPVZ i ČIS budete mít nyní k dispozici krátká videa zaměřená vždy na problematiku vybraného onemocnění. První video připravila MUDr. Malinová na téma Lysosomální střádavá onemocnění a Morbus Gaucher. Následovat bude video o Familiárním defektu lipoproteinové lipázy od prof. Češky, o kterém Vás budeme informovat v příštím vydání newsletteru ČIS. Věříme, že se Vám budou videa líbit.  
 

VÍCE INFORMACÍ
 

Co přispívá k nespokojenosti zdravotníků ve své profesi?

Stále více v popředí zájmu je v USA rostoucí počet lékařů a sester opouštějících svá povolání při stoupající nespokojenosti s poměry v medicíně, což je nyní nejčastěji definováno jako syndrom vyhoření. V dalším výzkumu, který se týkal zdravotníků v primární péči se hledaly důvody v základních pracovních podmínkách ve zdravotnických kolektivech. Syndrom vyhoření je patrný u 49,25% lékařů,  41,5% u manažerů v oblasti ošetřovatelské péče a u 32% praktických sester. Důležité je zejména, je-li tým pro svou práci plně personálně vybaven. 


VÍCE INFORMACÍ

Iniciativa Choosing Wisely 

Současná medicína je charakterizovaná neuvěřitelným rozvojem technologickým, informačním i computerizací ve všech odvětvích. Naše diagnostické terapeutické možnosti nabývají rozměrů, které jsme si před pár desítkami let nedokázali představit. Je ovšem velmi otazné, zda tyto možnosti využíváme racionálně a zda jejich využití není někdy spíše ke škodě pacientů, nebo, obecněji řečeno ke zhoršení diagnosticko terapeutických postupů. Diskuse na toto téma probíhají pod titulem „Overdiagnosis a overtreatment“, jindy „Less is more“...fejeton na toto téma najdete na portálu e-interna
 

PARTNEŘI

Copyright © *|2017|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp