Copy
Newsletter 12/2015 České internistické společnosti

Ohlédnutí za ČIS kongresem 2015

Ve dnech 22. - 25. 11. 2015 se konal
v Kongresovém centru Praha výroční  XXII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Obavy z nižšího počtu účastníků díky netradičnímu termínu se ukázaly býti liché, neboť se kongresu zúčastnilo téměř 1800 osob včetně lékařů, nelékařských pracovníků, studentů a firemních reprezentantů. Základ programu tvořily tradičně vyzvané bloky odborných společností a pracovních skupin (celkem 25), doplněné o firemní sympozia a sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Vlastní výsledková sdělení byla soustředěna do přehledného bloku a posterových prezentací.

 
VÍCE INFORMACÍ

Vážená kolegyně, vážený kolego,

jménem výboru České internistické společnosti ČLS JEP Vám přeji krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v roce 2016.  Budeme se těšit na setkání s Vámi na některé z mnoha akcí, které pro Vás v příštím roce připravujeme. 

Richard Češka
 

Ohlédnutí za kongresem ČSAT

Kongresy České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) se tradičně věnují jak souhrnu nejnovějších poznatků v oboru, tak prezentování původních výzkumných prací českých autorů, což
z nich činí do velké míry i kongresy vědecké. O tom, že preventivní kardiologie je dnes bezpochyby atraktivní obor - což je jedině dobře, protože KV choroby jsou stále vedoucí příčinou úmrtí ve vyspělých zemích -, svědčí i letošní hojná účast ve Špindlerově Mlýně.

 
VÍCE INFORMACÍ

Strategie léčby rivaroxabanem v neobvyklých situacích

Účastníci XXII. kongresu České internistické společnosti měli v úterý 24. listopadu 2015 možnost stát se důležitou součástí interaktivního sympozia farmaceutické společnosti Bayer, na kterém bylo umožněno panelu expertů komentovat výsledky hlasování ve vybraných kazuistikách. V prevenci
a léčbě onemocnění kardiovaskulárního systému tvoří antikoagulancia jednu z nejčastěji indikovaných lékových skupin.

 
VÍCE INFORMACÍ

Naši partneři

  •       
  •       
  •       
  •       
  •   
 
Copyright © 2015 Česká internistická společnost ČLS JEP, Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Email Marketing Powered by Mailchimp
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje