Copy
Novinky 04/2016 České internistické společnosti

Spolupráce internistů a nefrologů podpoří vzdělávání lékařů i komplexní péči o pacienty


Česká internistická společnost ČLS JEP a největší poskytovatel dialyzační péče v České republice, společnost Fresenius Medical Care, se dohodly na úzké spolupráci. Jejím cílem je mimo jiné zkvalitnění péče o pacienty s chronickým onemocněním ledvin, posílení a zefektivnění spolupráce internistů s nefrology a dialyzačními středisky, vzdělávání lékařů a v neposlední řadě také propagace interní medicíny a nefrologie u studentů lékařských oborů. Spolupráce obou společností by také měla přispět ke zvýšení povědomí o LDL/Lp(a) aferézách a reoferézách a k většímu využití těchto metod.
VÍCE INFORMACÍ

Vážená kolegyně, vážený kolego,

rády bychom Vás pozvaly na 15. cyklus seminářů Interna Informans. První z cyklu seminářů se bude konat již příští čtvrtek 21. 4. 2016 v Jihlavě. Následovat budou semináře v Plzni, Brně, Olomouci, Praze a Liberci. Registrace na semináře je stále možná na webových stránkách www.interna-informans.czNově si také můžete stáhnout aplikaci do mobilních zařízení s odborným programem. 

S pozdravem
Sekretariát ČIS

VÍCE INFORMACÍ

 

Změní výsledky studie HOPE-3 náš pohled na primární prevenci?

Podávání statinu středně rizikovým pacientům snížilo během 5,6 let sledování výskyt kardiovaskulárních příhod o 24%. Studie HOPE-3 zahrnula 12705 pacientů bez manifestního kardiovaskulárního onemocnění, muže ve věku >55 let a ženy >65 let, kteří měli alespoň jeden další rizikový faktor. Zajímavé je, že pacienti mohli být do studie zařazeni bez ohledu na hodnoty celkového cholesterolu, LDL nebo krevního tlaku.

 

VÍCE INFORMACÍ

Jak spolehlivá je škála bolesti?

Bolest působí utrpení, omezuje aktivní život, vyřazuje ze společnosti a přináší pro pacienta i náklady. Společnost a tedy i zdravotní systémy považují za morální povinnost bolest co nejlépe kontrolovat. Nicméně nejúčinnější léky tlumící bolest, opioidy, jsou spojeny s možnou závislostí. Najít tedy střední cestu mezi jejich přínosem a potenciálním poškozením je velmi důležité. Zejména v USA se preskripce opioidů v posledních 20 letech významně liberalizovala a to vedlo k epidemickému růstu jejich preskripce.


 
VÍCE INFORMACÍ

Návrh jednotného evropského vzdělávacího programu pro obor vnitřní lékařství

Evropská federace interní medicíny (EFIM) ve spolupráci s Evropskou unií lékařů specialistů (UEMS) připravily podrobný návrh nového vzdělávacího programu pro specializaci vnitřní lékařství, který specifikuje jednotný evropský standard pro postgraduální přípravu v oboru. Tento návrh v úvodu přináší podrobnou definici oboru vnitřní lékařství a také definuje postavení internisty v systému zdravotní péče.

VÍCE INFORMACÍ

PARTNEŘI

Copyright © 2016 Česká internistická společnost ČLS JEP, Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by MailChimp