Copy
Novinky 02/2016 České internistické společnosti

Zpráva z 25. zimní školy EFIM 

V termínu 7. - 13. února 2016 proběhla v Rize již 25. evropská škola interní medicíny – kurz pro lékaře před atestací z vnitřního lékařství, který je organizován Evropskou federací interní medicíny (EFIM). Tyto kurzy probíhají 2x ročně, účastníci jsou delegováni národními odbornými společnostmi. Za Českou republiku jsou na tuto akci již tradičně vysíláni mladí lékaři, kteří zvítězili v soutěži o nejlepší poster na kongresu ČIS, nebo úspěšně prezentovali svoji práci na jiné odborné akci. Přednášející jsou rovněž delegováni z různých členských zemí EFIM jejich národními společnostmi. Prezentovaná témata zahrnují přednášky z různých oblastí vnitřního lékařství, vždy s bohatou a fundovanou diskuzí ze strany účastníků kurzu.
VÍCE INFORMACÍ

Vážená kolegyně, vážený kolego,

rádi bychom poděkovali všem z Vás, kteří se zapojili do dotazníkového šetření ohledně systému nutriční péče. Česká internistická společnost zahájila vyjednávání o rozšíření úhrady pro enterální výživu při malnutrici a možnosti jejího hrazeného předepisování internisty. Věříme, že se nám podaří dosáhnout zvýšení kompetencí interních lékařů a dalšího zlepšení kvality péče o pacienty.

Děkujeme za spolupráci
Sekretariát ČIS

Antidotum dabigatranu idarucizumab již můžeme využívat v praxi 

Do praxe se dostává první antidotum nových perorálních antikoagulancií (NOAC). Antidotum dabigatranu, idarucizumab (Praxbind®), byl ke konci roku 2015 schválen regulačními úřady k použití v Evropské unii i v USA a od ledna 2016 je dostupný také v České republice. Idarucizumab je humanizovaný fragment protilátky, který se váže specificky k molekulám dabigatranu. Vazebná afinita idarucizumabu k dabigatranu je zhruba 300násobně vyšší, než afinita dabigatranu k trombinu. 


VÍCE INFORMACÍ

Homeopatie není účinná v žádné indikaci více než placebo

Australský národní institut pro zdraví
a medicínský výzkum vydal na základě rozsáhlé rešerše prohlášení, že homeopatie není efektivní v žádné indikaci. Varuje nemocné, kteří volí homeopatickou léčbu, že riskují své zdraví, jestliže odmítají nebo zpozdí skutečně účinnou terapii. Institut nechal zhodnotit 1800 studií včetně systematických přehledů, publikovaných guidelines i prohlášení skupin provádějících a podporujících homeopatickou léčbu. 

 
VÍCE INFORMACÍ

Publikační soutěž ČIS 2016

ČIS letos již tradičně vyhlašuje publikační soutěž, do který můžete přihlásit své práce, které byly publikovány v roce 2015. Práce je možné přihlásit do následujících 2 kategorií:

1) původní práce autorů do 35 let

2) monografie bez rozdílu věku PRAVIDLA SOUTĚŽE  
  • Partneři
          

  •       
  •       
  •       
  •   
Copyright © 2016 Česká internistická společnost ČLS JEP, Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje