Copy
Novinky České internistické společnosti 10/2019

Zemřel prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

S velkým zármutkem Vám musíme oznámit, že dne 22. 10. 2019 zemřel prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., emeritní přednosta 3. interní kliniky — kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, čestný předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP a především jeden z nejvýznamnějších lékařů české medicíny.  Pan profesor Marek se stal jedním z prvních čestných členů Evropské endokrinologické společnosti a byl členem výboru Evropské neuroendokrinologické asociace. Nejvýznamnějším oceněním pana profesora byl nepochybně titul Rytíře českého lékařského stavu, který mu byl udělen v roce 1997. 

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

rády bychom Vás informovaly o Podzimním pracovním dni České hepatologické společnosti ČLS JEP, který se bude konat dne 7. 12. 2019 v hotelu Clarion v Praze.
Více informací najdete ZDE

S pozdravem
Sekretariát ČIS

Program XXVI. kongresu ČIS 

Rádi bychom Vás pozvali na letošní kongres ČIS, který se bude konat v termínu 17. - 20. 11. 2019 v KCP v Praze. Na programu se podílí všechny spřátelené odborné společnosti. Program je ke stažení na webu ČIS a na webu kongresu, kde také najdete všechny potřebné informace o registraci. Program bude začínat blokem ČIS zaměřeným na téma: Aktuality v interně. Věříme, že Vás zaujmou také další navazují bloky programu, po kterých bude následovat společné oficiální zahájení kongresu od 19:30 hodin. 


VÍCE INFORMACÍ


Máme léčit asymptomatickou bakteriurii hospitalizovaných pacientů?

Močové infekce jsou druhou nejčastěji se vyskytující infekcí u hospitalizovaných nemocných. Asymptomatická bakteriurie je často chybně považována za močovou infekci a je léčena antibiotiky. Tento postup je založen na překonaných závěrech, že asymptomatická bakteriurie je častěji spojena se sekčním nálezem pyelonefritidy. Názor se však postupně mění a paradigma léčby antibiotiky se stále posunuje směrem, že podávání antibiotik u asymptomatické bakteriurie nepřináší žádný benefit.


VÍCE INFORMACÍ

Edukační video na téma "Amyloidóza srdce"

Výukové pracoviště pro vzácná onemocnění IPVZ ve spolupráci s ČIS ČLS JEP a Nadačním fondem české interny připravilo pokračování vzdělávací aktivity v podobě edukačních videí s tématikou vzácných onemocnění. Další video na téma "Amyloidóza srdce" pro Vás připravil Doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. z Komplexního kardiovaskulárního centra II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK.


VÍCE INFORMACÍ 

PARTNEŘI

Copyright © *|2019|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp