Copy
Novinky 06/2016 České internistické společnosti

Diuretická terapie v praxi 

Diuretika jsou užívána v širokém spektru indikací – jednak k terapii edémů různé etiologie, dále k léčení těžší nebo refrakterní hypertenze a hypertenze spojené se systolickou nebo diastolickou dysfunkcí levé komory srdeční. Dalšími indikace představují např. jaterní cirhóza s ascitem, intoxikace renálně eliminovanými substancemi nebo akutní minerálové poruchy jako např. hyperkalcémie. Látek s diuretickým účinkem je mnoho, v současnosti jsou užívány prakticky jen thiazidy (hydrochlorothiazid) a jim podobná nethiazidová diuretika (chlorthalidon, indapamid), kličková diuretika (furosemid) a kalium šetřící diuretika (spironolakton, amilorid). Na tuzemském farmaceutickém trhu bohužel nejsou k dispozici některá diuretika s výhodnějšími farmako-kinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi. Nežádoucím účinkům diuretik lze do značné míry předcházet – za předpokladu, že je na tuto možnost pomýšleno.

VÍCE INFORMACÍ

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolujeme si Vám připomenout konání XXIII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu 21. – 24. 9. 2016 v Brně. Návrhy přednášek a abstrakt je možné zasílat nejpozději do 30. 6. 2016. Rády bychom tímto jménem organizačního a programového výboru kongresu apelovaly zejména na mladé internisty, o jejichž výsledková sdělení je velký zájem. Nejlepší práce budou odměněny.
 

VÍCE INFORMACÍ

S pozdravem
Sekretariát ČIS

Pády jsou v časném intervalu po zavedení nebo zintenzivnění antihypertenzní léčby časté 

Antihypertenzní medikace je spojována s větším rizikem pádů. Vede k tomu častější ortostatická hypotenze, problémy s rovnováhou, chůzí a iontové poruchy. Studie většinou sledují incidenci pádů při léčbě hypertenze, ale bez časového korelátu, zda se tato rizika vyvíjejí spíše s délkou terapie nebo se pády spíše kumulují v jejím začátku. Autoři zkoumali, jaké riziko pádu s vážným poraněním má pacient v časném období po zavedení nebo zintenzivnění hypotenzní medikace.

 
VÍCE INFORMACÍ
 

XXXV. dny mladých internistů Slovenska a České republiky v Martině

Ve dnech 2. - 3. 6. 2016 se konaly již XXXV. dny mladých internistů. Na konferenci se aktivně přihlásilo 47 mladých lékařů, z toho 8 příspěvků bylo z České republiky. Předsednictvím jednotlivých sekcí byli pověřeni přední odborníci z jednotlivých oborů zejména z Martinské fakultní nemocnice a hosté z České republiky. Účastníci byli na konferenci výborně připraveni, většina příspěvků měla velmi dobrou odbornou úroveň s kvalitní dokumentací. 

 
VÍCE INFORMACÍ

Stop zbytečné administrativě 
Lékaři i ostatní zdravotníci chtějí léčit a starat se dobře o pacienty

Česká lékařská komora se znepokojením sleduje neustálé bujení byrokracie ve zdravotnictví a narůstání objemu administrativy, která zdravotníkům komplikuje práci. Úlevu pro zdravotníky přitom nepřináší ani elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace. Zdravotničtí pracovníci dosud většinou mlčky akceptovali postupně narůstající požadavky nejrůznějších institucí, organizací zabývajících se lidskými právy, teoretických organizátorů zdravotnictví a ošetřovatelství, politiků a legislativních právníků jako nezbytnou nutnost poskytování zdravotní péče, vyplývající zejména z požadavků legislativy Evropské unie. Pohár naší trpělivosti však již přetekl.

VÍCE INFORMACÍ

PARTNEŘI

Copyright © 2016 Česká internistická společnost ČLS JEP, Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by MailChimp