Copy
Novinky České internistické společnosti 7 - 8/2018

Profesní stres je objektivně významným rizikovým faktorem KV onemocnění

Prospektivní kohortové studie publikované dříve ukazují, že psychologický stres může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků. Patofyziologickým mechanismem je zřejmě porucha rovnováhy sympatiku a parasympatiku, dysregulace osy hypotalamus hypofýza nadledvinky, což může akcelerovat metabolický syndrom a vést k dysfunkci levé komory, arytmiím a prozánětlivým a prokoagulačním změnám. Stres je také často spojen se zhoršením životního stylu, zejména s fyzickou inaktivitou a zvýšenou konzumací alkoholu. Doporučené postupy pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění většinou nezmiňují zmírnění stresu jako ochranný faktor, jen v sekundární prevenci se na toto riziko někdy upozorňuje.  Předkládaná metaanalýza je složena ze 7 kohortových studií provedených v letech 1985 - 2002 ve Francii, Finsku, Švédsku a UK, které zkoumaly spojení mezi profesním stresem a mortalitou

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že dne 3. července zemřel ve věku 86 let profesor MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., dlouholetý lékař Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a mezinárodně uznávaný odborník specializující se na diabetologii a vnitřní lékařství. 

Sekretariát ČIS

Pozvání na XXV. kongres České internistické společnosti 

Rádi bychom Vás jménem organizačního a programového výboru pozvali na XXV. kongres České internistické společnosti, který se bude konat 19. - 22. 9. 2018 v Brně (Výstaviště, Pavilon E). V rámci kongresu bude připravená mobilní kongresovoá aplikace ČIS 2018, kde naleznete celý program kongresu včetně abstrakt, full-textové vyhledávání, možnost naplánování vlastního programu, seznam autorů a účastníků, seznam okruhů, mapu kongresu a mnoho dalšího. Aplikace bude dostupná přibližně týden před konferencí. Dostupnost aplikace zjistíte na stránce http://cis.smartcongress.cz.

Finální program kongresu je ke stažení ZDE
 

VÍCE INFORMACÍ
 

Pozvání na Seminář s problematikou vzácných onemocnění 

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář s problematikou vzácných onemocnění (VO), který se uskuteční v úterý 2. 10. 2018 v hotelu ILF v Praze. Předpokládané trvání semináře je od 9:00 hod do 17:30 hodin. Účastníci semináře obdrží potvrzení o účasti a kreditní body celoživotního vzdělávání ČLK.

Tématické okruhy: 

  • Obecný přehled a úvod do problematiky VO
  • Plicní hypertenze
  • Familiární chylomikronémie
  • Homozygotní forma FH
  • Hematologie 
  • Fabryho choroba  
  • Amyloidóza 
     

VÍCE INFORMACÍ
 

Je lepší užívat přípravek s železem nebo multivitamín?

Železo se v lidském těle nachází ze 67% ve formě tzv. hemu v červených krvinkách. Chemicky se jedná o atom železa uprostřed složitého komplexu, který se však běžně vyskytuje v přirozených zdrojích. Zbytek železa je v lidském těle navázáno v dalších enzymech a zhruba 3% jsou přítomné volně v plasměPravdou tak zůstává, že tělu přirozená forma železa je hemové železo, které se navíc lépe vstřebává. Nehemové železo se musí užívat 30 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, protože tzv. interaguje s potravou. Hemové železo však nemá žádná omezení.

PARTNEŘI

Copyright © *|2018|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp