Copy
View this email in your browser
   12 / 2020

Vážení členové ČIS, 

jménem výboru České internistické společnosti ČLS JEP vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů.

Sekretariát ČIS 

Jediné vyšetření PSA může určit budoucí riziko karcinomu prostaty

Stále probíhá debata, zda je screening PSA užitečnou variantou prevence nebo spíše vede k naddiagnostikování karcinomu prostaty vedoucí ke zbytečným a s četnými komplikacemi spojeným terapeutickým opatřením. Autoři analyzovali hodnoty PSA u téměř 11 000 pacientů ve věku 55 až 60 let, kteří vstoupili do studie v letech 1993 až 2001. Všichni se podrobili v této době vyšetření PSA. Poté byla v průběhu dalších 13 let sledována incidence klinicky významného karcinomu prostaty.
ZOBRAZIT VÍCE

Nepodceňujme v době "covidové" potřebu snižování LDL-C

I přesto, že se rok 2020 zapíše negativně do dějin jako rok pandemie, neměli bychom zapomínat na moderní účinné možnosti léčby kardiovaskulárních onemocnění a především léčbu dyslipidémie. Více detailů nám nabízí článek z letošního kongresu ČIS a přednášky pana profesora Richarda Češky.
 
ZOBRAZIT VÍCE

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí 

V době pandemie COVID-19 došlo k omezování provádění zátěžových vyšetření. Tato vyšetření jsou však pro naše pacienty důležitá a nenahraditelná k objektivizaci obtíží v zátěži.
V doporučení předkládáme návod, jak zátěžová vyšetření bezpečně provádět i v dnešní době.
ZOBRAZIT VÍCE

Rok zkušeností v léčbě pacientů s ICHS+PAD ®  Xarelto 2,5 mg
v praxi

Dovolujeme si vám zaslat ke shlédnutí čtyřminutovou video kazuistiku MUDr. Tomáše Hauera s názvem "Rok zkušeností v léčbě pacientů s ICHS+PAD ® - Xarelto 2,5 mg v praxi", na kterou se můžete podívat na webových stránkách ČIS.
ZOBRAZIT VÍCE
Partneři ČIS

Sokolská 31, 120 00 Praha 2
info@interna-cz.eu
www.cisweb.cz
Website
YouTube
Facebook
Copyright © *|2020|* Česká internistická společnost ČLS JEP. 
Všechna práva vyhrazena. 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic