Copy
Novinky České internistické společnosti 06/2019

Projekt Srdce v hlavě

Česká internistická společnost ČLS JEP se stala garantem projektu Srdce v hlavě, jehož cílem je informovat o rizicích kardiovaskulárních onemocnění, jejich léčbě, která je pilířem ochrany proti kardiovaskulárním příhodám, i nutnosti jejího dodržování (tzv. adherenci).  Projekt se snaží upozornit pacienty na to, aby na své srdce mysleli a měli na paměti rizika, která jim při nedodržování předepsané léčby mohou způsobit vážné komplikace až fatální následky. Součástí projektu je webová stránka www.srdcevhlave.cz, která je zdrojem informací o rizicích kardiovaskulárních onemocnění, o možnostech léčby a rovněž potřebě jejího dodržování. 

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

s nastupujícím časem letních prázdnin bychom Vám rády popřály báječné a pohodové léto. Zejména zasloužené dny odpočinku se Vašimi blízkými a přáteli. Na podzim pro Vás připravujeme řadu akcí a projektů, o kterých Vás budeme včas informovat. 

S pozdravem 
Sekretariát ČIS

Familiární chylomikronémie 

Výukové pracoviště pro vzácná onemocnění IPVZ ve spolupráci s ČIS ČLS JEP a Nadačním fondem české interny připravilo pokračování vzdělávací aktivity v podobě edukačních videí s tématikou vzácných onemocnění. První video na téma "Familiární chylomikronémie" pro Vás připravil Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D. - primář III. interní kliniky - endokrinologie a metabolismu VFN v Praze. Další video přineseme v prázdninovém newsletteru. 


VÍCE INFORMACÍ


XXXVIII. Dny mladých internistů

Ve dnech 6. -7. 6. 2019 se v Olomouci konaly XXXVIII. Dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Konference se aktivně účastnilo formou prezentace 42 lékařů mladších 35 let s  proporcionálním zastoupením účastníků z České republiky a Slovenska. Odborný program byl rozdělen do jednotlivých bloků dle tematiky příspěvků. Sekce byly věnovány diabetologii, metabolizmu a endokrinologii, nefrologii a revmatologii, gastroenterologii, kardiologii a variím.


VÍCE INFORMACÍ

Kolektivní myšlení v medicíně překonává diagnostické schopnosti jednotlivce

Klinická guidelines mimo jiné doporučují, aby se při omezeném životním očekávání pod úroveň 10 let neprováděl screening nádorů, nebo se nevyžaduje tak intenzivní kontrola glykemie při léčbě diabetu. Realizace však naráží na určité překážky, protože hovořit s pacientem o délce jeho přežití patří k velmi kontroverzním otázkám komunikace lékař pacient. Studie se zabývala otázkou, jaká část pacientů by si přála nebo nepřála takovou diskuzi otvírat. Do studie bylo zařazeno 878 účastníků průměrného věku 73,4 roků. Byl jim prezentován fiktivní hypotetický pacient s omezeným životním očekáváním, ale nikoliv umírající. Účastníci byli požádáni, zda by v jeho pozici chtěli vědět, jak dlouho budou žít, jak je pro nich akceptovatelné položit lékaři takovou otázku a zda by chtěli, aby lékař diskutoval jejich životní očekávání s rodinnými příslušníky nebo přáteli.


VÍCE INFORMACÍ 

PARTNEŘI

Copyright © *|2019|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp