Copy
Novinky České internistické společnosti 03/2020

Termíny zkoušek 

V oboru vnitřní lékařství jsou v letošním roce zveřejněny následující termíny zkoušek:  

  • Termíny atestačních zkoušek
     
  • Termíny zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Podrobné informace o jednotlivých zkouškách najdete na příslušných fakultách, kde budou zkoušky probíhat.  Všechny termíny jsou uvedeny také na webu ČIS. V současné chvíli pro Vás připravujeme Seminář k atestačním otázkám, o kterém budou všichni mladí internisté ČIS včas informováni.  

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v České republice i ve světě dochází k rušení a přesouvání plánovaných akcí. O nových termínech akcí, kterých se přesun týká, budou všichni zaregistrovaní účastníci informováni organizačními agenturami. O akcích ČIS Vás budeme informovat na webu a prostřednictvím dalších vydání newsletteru. 

V nejbližší době pro Vás také začneme připravovat online vzdělávací semináře s aktuální tématikou z oboru interny, ale také z preventivní kardiologie, diabetologie, lipidologie, hypertenze a dalších přidružených oborů.

Přejeme hodně sil a pevné zdraví 
Sekretariát ČIS

Dětská obezita negativně ovlivňuje vývoj mozku

Jsou studie dokládající vliv obezity ve středním věku na zvýšené riziko vývoje demence ve stáří. Zdá se však, že obezita má na vývoj centrálního nervového systému vliv již v dětství. Citovaná práce se zabývala vztahem obezity na sílu mozkové kůry a psychickou výkonnost u 9-10ti letých dětí. Je to důležitý problém, protože incidence obezity v dětském věku stále prudce narůstá a matky se často domnívají, že dítě z tohoto tzv. bez následků vyroste. Jednalo s o průřezovou studii zahrnující 3190 dětí průměrného věku 10 let (51 % chlapců). 


VÍCE INFORMACÍ


Časopis Vnitřní lékařství 

Jistě jste již zaznamenali, že 66. ročník Vnitřního lékařství je už realizován novým vydavatelem – společností Solen. Časopis získal novou grafickou podobu a díky obměněné redakční radě a splynutí s časopisem Interní medicína pro praxi také novou koncepci – kratší články, praktičtěji zaměřené texty, nové rubriky. Každé číslo bude od teď tvořit jak část tištěná, tak doplňující elektronická verze. Všichni členové ČIS mají nárok na el. verzi časopisu zdarma. V případě zájmu o předplatné Vám 8krát ročně přijde časopis do schránky. Členové ČIS mladší 35 let mají nárok na 50% slevu. Číslo 1 je již dostupné na webu. 


VÍCE INFORMACÍ

Koronavirus - edukační materiály 

Vzhledem k aktuální situaci, která se týká nás všech, jsme se rozhodli s Vámi sdílet edukační materiály, které vytvořila nezisková organizace Loono. Materiály jsou určeny pro laickou veřejnost a věříme, že by Vám mohly pomoci v komunikaci s Vašimi pacienty a že tato forma předání informací pro Vás bude užitečná. Autoři čerpali především z doporučení Ministerstva zdravotnictví, SZÚ a WHO. Organizace Loono vytvořila sérii edukační materiálů. Od souhrnné prezentace, přes plakáty o prevenci nákazy (vč. mytí rukou) až k doporučení ke karanténě. Můžete je snadno přeposlat, sdílet či vytisknout do čekáren.


VÍCE INFORMACÍ

PARTNEŘI

Copyright © *|2020|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje