Copy
Novinky České internistické společnosti 12/2019

Založení SAI - Sdružení ambulantních internistů 

Dovolujeme si Vás informovat o založení profesního spolku Sdružení ambulantních internistů (SAI), jehož hlavním cílem je být silným a respektovaným partnerem, který zajistí pro nestátní ambulantní zařízení odbornosti 101 interna takové podmínky, které přinesou dlouhodobou ekonomickou stabilitu a perspektivu pro rozvoj oboru.

Na základě udělení plné moci, SAI nabízí možnost zastupování v dohodovacím řízení, vyjednávání ohledně bonifikací úhrad, valorizací výkonů a jednání se zdravotními pojišťovnami při neuhrazení poskytnuté péče. Plná moc je ke stažení na ČIS webu. 

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

rády bychom Vám jménem výboru České internistické společnosti ČLS JEP i jménem svým popřály krásné a poklidné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v roce 2020. 

S pozdravem
Sekretariát ČIS
 

Kolchicin jako lék po infarktu myokardu?

Zánětlivé procesy hrají důležitou roli v aterogenezi. Například inhibice interleukinu-1β pomocí monoklonální protilátky canakinumabu ve studii CANTOS vedla k 15% snížení kardiovaskulárních příhod. Nicméně došlo k nárůstu závažných infekčních komplikací, což zabránilo použití v této indikaci. To bylo stimulem pro hledání jiné protizánětlivé látky ke snížení aterosklerotických komplikací, která by neměla závažnější nežádoucí účinky. Kolchicin je levná, protizánětlivá medikace s výhodou podávání per os.


VÍCE INFORMACÍ


Edukační videa s aktuální tématikou z interní medicíny 

Rádi bychom Vás informovali o sérií tří nových edukačních videí s aktuální tématikou z oboru interní medicíny, které pro Vás v letošním roce připravila ČIS spolu s Nadačním fondem české interny. První dvě videa si pro vás připravili pan primář Malina a pan profesor Češka.

Prim. MUDr. Pavel Malina, PhD.
Nové markery “zánětu“ v diagnostice
náhlých příhod břišních - zaměřeno na interleukin-6

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Pár slov o srdečním selhání 


VÍCE INFORMACÍ

Multioborový edukační webinář na téma "Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS): úvod do problematiky a diagnostika" 

Dovolujeme si Vás pozvat ke shlédnutí multioborového webináře na téma "Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS): úvod do problematiky a diagnostika" 
Hlavní částí webináře je přednáška Prof. MUDr. Romany Ryšavé, CSc. z pohledu neurologie, která je doplněna o komentáře z pohledu gynekologie (MUDr. Michal Koucký, Ph.D.), hematologie (MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.), intenzivní medicíny (MUDr. Jakub Jonáš) a dětské nefrologie (MUDr. Naděžda Šimánková). Z pohledu každé odbornosti jsou zodpovězeny následující dvě otázky: 
- Kdy začnete u pacienta zvažovat diagnózu aHUS?
- Co dělat v případě podezření na aHUS?VÍCE INFORMACÍ 

PARTNEŘI

Copyright © *|2019|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje