Copy
Novinky 9/2017 České internistické společnosti

Proč se účastnit Kongresu ČIS?

Kongres ČIS se letos bude konat v termínu 29. 10. - 1. 11. v Kongresovém centru Praha. A proč si nenechat kongres ujít? Můžete se těšit třeba na "Hot lines", ve kterých zazní novinky ze studií COMPASS, CANVAS, REVEAL a mnohé další. Pokud chcete získat co nejširší rozhled v interně, máme pro Vás připravená sdělení z celé řady oborů z interny vzešlých. Z úzce spolupracujících odborných společností lze zmínit nefrologii, kardiologii, diabetologii, revmatologii, gastroenterologii a celou škálu dalších. Aktuální schéma programu najdete na webových stránkách kongresu www.kongrescis2017.cz. Registrace je stále možná. Těšíme se na viděnou!
VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

jak jsme již avizovaly v minulém čísle newsletteru, Česká internistická společnost ve spolupráci s Nadačním fondem české interny připravila edukační projekt s tématikou metabolického syndromu. Cílem projektu je zvýšit povědomí o metabolickém syndromu
a jeho komplikacích u medicínské, ale i laické veřejnosti. V rámci projektu jsme s předními odborníky na danou tématikou připravili následující 3 videa: 

  • Diabetes mellitus 2. typu coby faseta metabolického syndromu 
    Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 
  • Metabolický syndrom v 21. století – význam MS a hypertenze 
    Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
  • Metabolický syndrom - definice, popis a dyslipidemie 
    Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Všechna videa jsou ke shlédnutí na webových stránkách ČIS: www.interna-cz.eu

S pozdravem a přáním hezkého dne
Sekretariát ČIS

Pozvání na cyklus Interaktivních kardiologických sympozií 

Dovolujeme si Vás informovat o konání "Interaktivních kardiologických sympozií - zaměřeno na polymorbidního pacienta s fibrilací síní a účinnost antikoagulační léčby", které pořádá I. interní klinika – kardiologická a Ústav farmakologie LF UPOL ve spolupráci se společností Bayer. Sympozia se budou konat v průběhu října a listopadu ve vybraných městech po celé České republice. Vstup je bez účastnického poplatku. 

Registrace je možná online na webových stránkách: www.fileno.cz/bayer 


 
VÍCE INFORMACÍ
 

Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí je nejčastější formou srdeční insuficience u seniorů

Diastolické srdeční selhání (nyní spíše nazývané srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí) je u pacientů nad 65 let nejčastější formou srdeční insuficience.
U starých žen je to téměř 90%. Zdravotní a ekonomické dopady diastolického srdečního selhání jsou v zásadě stejné jako srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí. Také počet hospitalizací a mortalita se v zásadě ve své závažnosti u obou forem srdečního selhání neliší. Navzdory důležitosti srdečního selhání zachovalou ejekční frakcí je tato forma srdečního selhání málo rozpoznávána.


VÍCE INFORMACÍ

Kardiologie 2017 ve světle nových studií a doporučených postupů 

Účastníci ESC 2017 měli tento rok v Barceloně možnost navštívit přes 500 expertních sekcí a seznámit se s více než 4500 abstrakty, které přispěly k poznání v oblasti světové kardiovaskulární medicíny. Letošní ročník si navíc připomínal úspěchy a neúspěchy, které se objevily v průběhu 40 let používání PCI. Pokud jde o odborné události, některé studie nejočekávanější sekce Hot lines dosáhly výsledků, jež lze považovat za průlomové (např. CANTOS, REVEAL, RE-DUAL, ORION 1), jiné naopak zklamaly očekávání, nebo svým designem a počtem pacientů dokonce vzbuzovaly otázky, zda měly být do takto prestižní sekce vůbec zařazeny (např. většina studií Hot line 4).

PARTNEŘI

Copyright © *|2017|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp