Copy
Novinky České internistické společnosti 6/2018

Suplementace železem: na formě záleží 

Železo je pro náš organismus zcela nepostradatelný prvek sehrávající významnou roli v řadě fyziologických procesů, počínaje transportem molekul kyslíku na straně jedné a konče regulací buněčného cyklu a buněčné diferenciace na straně druhé. Nedostatek (deplece) železa je povětšinou spojován se sideropenickou anemií, nicméně se promítá i do zhoršené činnosti epitelu, svaloviny a nervového systému. Vyšší poptávka po železe je zřejmá zejména u těhotných žen (zejm. II. a III. trimestr) nebo u šestinedělek či během kojení. Stavy, kdy se může projevit nedostatek železa, zahrnují samozřejmě i nadměrné či opakované krevní ztráty, onemocnění postihující trávicí trubici, nedostatek železa v potravě apod.

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

děkujeme všem účastníkům kongresu 3. pražské evropské dny interní medicíny, který se konal na přelomu května a června v hotelu Diplomat v Praze. Věříme, že Vás letošní program zaujal a budeme se těšit na setkání při dalších akcích, které pro Vás plánujeme.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Sekretariát ČIS

V ČR je již dostupná biologická léčba hypercholesterolémie

O biologické léčbě, „injekcích proti cholesterolu“, inhibitorech proprotein konvertázy subtilisin-kexin 9 (PCSK9-i) se hovoří již několik let. Jedna injekce za 2-4 týdny snižuje LDL-C, v monoterapii, ale především přidána k maximální hypolipidemické léčbě (statin + ezetimib) o 50-60%. Velké studie prokázaly pozitivní ovlivnění výskytu KV příhod a dokonce i mortality. Léčba je bezpečná. V ČR bylo touto terapií léčeno poměrně dost pacientů (několik tisíc) v rámci klinických studií. Ty však již byly uzavřeny a pro pacienty nebyla léčba dostupná. Od nynějška bude dostupná v přibližně 20 centrech v ČR v řádu dní až týdnů. 
 

VÍCE INFORMACÍ
 

IV. česko-slovenská lipidová akademie

Rádi bychom Vás pozvali na IV. ročník česko-slovenské lipidové akademie, která se bude konat 19. - 20. 10. 2018 v hotelu Galant v Mikulově. Elektronická registrace bude možná do 18. 10. 2018.

Tématické okruhy: 

  • Lipoproteiny a riziko aterosklerózy
  • Hypolipidemická léčba aktuálně
  • Diabetes, lipidy a ateroskleróza
  • Játra, lipidy a hypolipidemika
  • Ledviny, lipidy a hypolipidemika
  • O čem doporučení mlčí

VÍCE INFORMACÍ

Je užitečné u nemocných s chronickým renálním onemocněním uměle navyšovat jejich příjem tekutin? 

Některé observační studie prokazovaly, že zvýšený příjem tekutin je spojený s lepší funkcí ledvin. Kanadští výzkumníci se to odhodlali ověřit randomizovanou studií pořádanou mezi lety 2013 až 2017. Zařazení pacienti měli chronické renální onemocnění ve stádiu 3 (odhadnutá glomerulární filtrace- eGFR = 30 až 60 ml / min. / 1,73 m2. Současně byla přítomna mikroalbuminurie nebo makroalbuminurie a 24 hodinový močový objem musel být menší než 3 litry. Pacienti byli rozděleni do skupiny se zvýšenou hydratací (n = 316) a byli vedeni k pití větších objemů vody než kontrolní skupina (n = 315), která měla zůstat u obvyklého množství tekutin.

PARTNEŘI

Copyright © *|2018|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp