Copy
Novinky 02/2018 České internistické společnosti

Publikační soutěž ČIS

Česká internistická společnost letos opět vyhlašuje publikační soutěž. Přihlásit do soutěže můžete své práce, které byly publikovány v roce 2017 v těchto 2 kategoriích:

1. monografie bez rozdílu věku 

2. původní práce autorů do 35 let   

Podmínky soutěže:
- V době publikování musí autor splňovat
  podmínku členství v ČIS
- Práce vznikla v roce 2017
- Jedná se o původního autora práce

Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2018.

VÍCE INFORMACÍ

Vážení členové ČIS, 

s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že dne 29. ledna 2018 zemřela ve věku 73 let paní doc. MUDr. Jana Musilová, DrSc., bývalá pracovnice III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Paní docentka byla dlouholetou členkou ČIS a bývalou vědeckou sekretářkou výboru naší společnosti, především však byla výbornou lékařkou a laskavým člověkem. Věnujte jí prosíme svoji tichou vzpomínku. 

S pozdravem 
Sekretariát ČIS

Úsměvné rozpory amerických rodinných lékařů kolem hodnot krevního tlaku 

The American Academy of Family Physicians (AAFP), tedy praktičtí rodinní lékaři, odmítli přijmout závěry nových guidelines týkající se léčby hypertenze vypracované American Heart Association (AHA) a American College of Cardiology (ACC) a uvést je do praxe. Ve svém odsouzení těchto guidelines se odvolávají na špatnou metodologii jejich zpracování a zjevný konflikt zájmů. Leitmotivem je opětné snížení cílových hodnot krevního tlaku na 130/80. Rodinní lékaři konstatují, že touto změnou bude 46% dospělých občanů USA označeno za hypertoniky. Při hranici 140/90 to bylo již taktéž dosti vysoké procento a to 32%.

 

VÍCE INFORMACÍ
 

Pozvání na IV. ročník semináře  Klostridiový den 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na IV. ročník Klostridiového dne, který se bude konat 19. 5. 2018 v Olomouci. Mezioborový seminář bude věnovaný významu střevní mikrobioty, epidemiologii Clostridium difficile, diagnostice a léčbě klostridiových kolitid s nahlédnutím do duše pacientů. 

Odbornými garanty akce jsou: Společnost infekčního lékařství, Společnost pro lékařskou mikrobiologii a Česká internistická společnost. Vzdělávací akce bude pořádána v rámci celoživotního vzdělávání ČLK a KKVOPZ.

Přihláška a program jsou ke stažení na: cdilab.cz, infekce.cz, forsapi.cz
 


VÍCE INFORMACÍ

Akademie České hepatologické společnosti ČLS JEP 2018 

Dovolujeme si Vás informovat, že v letošním roce proběhne druhý ročník Akademie České hepatologické společnosti (ČHS). Cílem Akademie ČHS je přiblížit hepatologii jako dynamicky se rozvíjející obor mladým lékařům a vzbudit v nich zájem o tento malý, ale perspektivní obor. Tento cíl se Akademie ČHS pokusí naplnit formou celoročního vzdělávacího kurzu, sestávajícího se z pěti dvoudenních bloků. Odborný program všech bloků sestavili jejich odborní garanti s velkou pečlivostí jako samostatné akce postgraduálního vzdělávání, jejichž nedílnou součástí budou ukázky některých specializovaných výkonů či provádění vyšetřovacích metod.VÍCE INFORMACÍ

PARTNEŘI

Copyright © *|2018|* Česká internistická společnost ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena


Naše emailová adresa:
info@interna-cz.eu

Naše adresa: 
Česká internistická společnost ČLS JEP
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Už nechci dostávat novinky ČIS | Změnit kontaktní údaje


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká internistická společnost ČLS JEP · Sokolská 31 · Prague 120 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp