Nieuwsbrief Vechtplassencommissie en Vrienden van de Vecht
Bekijk deze mail in uw browser
Vechtologie
De Module Kunst en bedrijvigheid in de Vechtstreek wordt in december 2015 afgesloten met een excursie naar Kasteel-Museum Sypestein. De module bood interessante lezingen over bijvoorbeeld de verbeelding van de Vechtstreek in de schilderkunst door de eeuwen heen, over het beroemde Loosdrechts porselein en over de hedendaagse kunstenaars van de Vechtstreek.

Lees verder >
Venster op de Vecht wordt digitaal erfgoed
In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, is in november 2015 besloten om ook www.vensteropdevecht.nl voor de lange termijn te bewaren. 

Lees verder >
Waterplanten rond de Vecht
Eind september heeft Landschap Noord-Holland in opdracht van Waternet en met subsidie van de provincie Noord-Holland, kooien geplaatst in het Ballastgat te Weesp. Het Ballastgat werd gegraven als haven voor de zandschepen van de Ballast-maatschappij. In totaal gaat het om een oppervlakte van ruim 700 m2. In deze kooien zijn waterplanten aangebracht. 

Lees verder >
Werk aan de Vecht
In het afgelopen werkjaar heeft de vrijwilligersgroep Werk aan de Vecht weer heel wat kap- en snoeiwerk geleverd. Er is een vaste kern ontstaan van mensen die vaak komen en dit is een hechte groep geworden. Er wordt niet alleen hard gewerkt, maar het is ook gezellig en het altijd weer mooie Vechtlandschap geeft veel inspiratie. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom om eens een dag mee te doen! 

Lees verder >
Donatie Vrienden van de Vecht
Uit onze administratie blijkt dat veel Vrienden gehoor hebben gegeven aan het verzoek de contributie 2015 over te maken, waarvoor onze hartelijke dank. Heeft u ons eerdere verzoek echter niet gelezen, maar wilt u alsnog de contributiebetaling voor 2015 overmaken? Maak dat dan over op NL22INGB0000256092 t.n.v. Vechtplassencommissie / Vrienden van de Vecht. 

Lees verder >
Vechtpostzegels voor uw Vecht- of andere stukken 
De Vechtpostzegels zijn te koop op Vechtvriendendagen of bij leden van de Vechtplassencommissie. Bij uitzondering kunnen vellen van 10 exemplaren (€ 7,75) ook per post worden toegezonden, indien u deze per mail bestelt via info@vecht.nl en het betreffende bedrag overmaakt op NL22INGB0000256092 t.n.v. Vechtplassencommissie te Vinkeveen.

Lees verder >
Uitreiking Ton Stork Vechten voor de Vecht-penning
Zaterdag 26 september werd de Ton Stork Vechten voor de Vecht-penning uitgereikt. Het is een ere-penning die elke twee jaar wordt toegekend aan iemand die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van natuur, cultuur of landschap in de Vechtstreek. De 9e Ton Stork Vechten voor de Vecht-penning ging naar Juliette Jonker-Duynstee uit Vreeland.

Lees verder >
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2015 Vechtplassencommissie en Vrienden van de Vecht
All rights reserved.

U ontvangt deze mail omdat u Vriend van de Vecht bent of een relatie van de Vechtplassencommissie.

Contactgegevens:
Vechtplassencommissie & Vrienden van de Vecht
Hoogstraat 20
1381 VS Weesp
0294 - 480000