Copy
Nieuwsbrief augustus - september 2016

In deze nieuwsbrief

 • Van de voorzitter
 • Uitnodiging algemene ledenvergadering BIZ vereniging (4 oktober)
 • Juni-nieuwsbrief Amsterdams Ondernemers Programma (AOP)
 • Nieuws vanuit de pilot
 • Tekenen lichtplan-contracten
 • Uitnodiging info-avond Fietsparkeerplan (21 september)
 • Verkeersmaatregelen Muntplein en omgeving
 • Nieuwe inrichting Reguliersdwarsstraat (tussen Vijzelstraat en Koningsplein)
 • Nieuws in ’t kort
 • Nieuwe werkkleding schoonmaakmedewerkers
 • Van de plein-straatmanager
(advertentie)

Van de voorzitter

De voorlichtingsbijeenkomst op 19 mei over het lichtplan op onze pleinen – een initiatief van burgemeester Van der Laan – heeft veel pandeigenaren ter plekke (of na beraad) doen besluiten aan het lichtplan mee te werken. Zij hebben het contract inmiddels ondertekend.
 
Er zijn ook eigenaren die nog niet tot ondertekening zijn overgegaan. Het lichtplan werkt alleen als alle panden worden aangelicht.
Daarom verzoeken wij u namens de BIZ en collega’s ook mee te doen. Of in geval van bezwaren of onduidelijkheden deze zaken aan ons kenbaar te maken. Mogelijk kunnen we u dan geruststellen en samen tot een oplossing komen.
 
Wij hebben inmiddels wel enige achterstand in de realisatie van het lichtplan opgelopen, en dat is jammer. Ieders deelname is echt van het grootste belang voor het welslagen van deze operatie!
 
Op dinsdag 4 oktober hebben we een algemene ledenvergadering van de
BIZ vereniging (plaats, tijdstip en agenda volgen). Ik hoop u dan allen aan te treffen.
Ik wens u voor de rest van de zomer stralend weer en goede zaken.
 
Met vriendelijke groet,
Salo Caransa

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering BIZ vereniging
op dinsdag 4 oktober
aanvang 16.00 uur
locatie en agenda volgen

 
In verband met het uit functie treden van Merijn van den Heuvel (ondernemerszetel) en Lesley Bamberger (eigenaarszetel) zullen er tijdens deze vergadering bestuurs-verkiezingen plaatsvinden.
Er zijn dus twee nieuwe bestuursleden nodig, één namens de ondernemers en één namens de eigenaren. Kandidaten voor deze functies worden verzocht zich vóór
15 september per e-mail aan te melden bij de secretaris van de BIZ vereniging, de heer Aart Geelhoed (aart@geelhoed.nu).

Lees meer..

 

In de nieuwsbrief van het Amsterdams Ondernemers Programma 2015-2018 (AOP) wordt elke maand een Amsterdamse BIZ vereniging belicht. In de juni-editie stond onze BIZ vereniging (met foto).
Lees meer..

Nieuws vanuit de pilot

Naar een gastvrij en veilig Rembrandtplein, Thorbeckeplein & omgeving

1-meting pilot
In juni zijn de interviews voor de 1-meting gehouden met verschillende betrokken doelgroepen. De respons is voldoende voor een goede meting. Er zijn 17 ondernemers, 12 portiers, 15 hosts, 96 bewoners en bijna 300 bezoekers op en rond het Rembrandtplein geïnterviewd door OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) van de gemeente Amsterdam. Alle interviews worden momenteel verwerkt en verder geanalyseerd. Na de zomer komt deze 1-meting beschikbaar.
 
Lees meer..

Ondertekening lichtplancontracten

Zomaar wat fotomomenten
Assaf Bar Yosef (r)
eigenaar
Club/bar Prime
Eetcafé Frame
 
Ronald Wiggers (r)
namens
1012 Inc
(voorheen N.V. Stadsgoed)
Ho Kai Yen (r)
eigenaar
Indrapura

Informatieavond fietsparkeerplan

Datum           : woensdag 21 september
Locatie          : stadhuis
Aanvang        : 17.15 uur
Lees meer..

Verkeersmaatregelen
omgeving Muntplein

Lees meer..

Reguliersdwarsstraat ‘Secret Village’

De Reguliersdwarsstraat is in een half jaar omgetoverd tot een groene oase. Dit op initiatief van de ondernemersvereniging en in nauwe samenwerking met onder andere het stadsdeel. Op 9 juni was de officiële opening.
Lees meer..
Nieuws in ’t kort

Boekhandel Veenstra

23 juli was de laatste dag van de vermaarde boekhandel op de hoek van de Utrechtsestraat en de Herengracht. Compagnons Gina de Lange en Ineke van Drie gaan met pensioen en nemen bezwaard afscheid van hun mooie winkel. Er is op deze plek meer dan tachtig jaar in boeken gehandeld.
In de loop van augustus opent daar een patisserie-boutique waar macarons en éclairs zullen worden verkocht. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

Roze brievenbussen

Een nieuwe toevoeging in de categorie EuroPride-inhakers: roze brievenbussen. PostNL heeft in het centrum 27 postbussen voorzien van een knalroze folie. Ook op het Rembrandtplein stond een roze brievenbus. Leuke actie!

Uitmarkt

Vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus

IBC in de RAI

Meer dan 50.000 bezoekers
8 - 12 september conferentie
9 – 13 september exhibition
 

Nieuwe ondernemingen:

Winkel
Appels en Peren Ambachtelijke Cider en Poiré
Paardenstraat 7
 
Steakhouse en Grill Restaurant
Ribs FACTORY
Amstelstraat 16-20
 
Nieuwe werkkleding voor onze schoonmaakmedewerkers

                                  

Van de plein-straatmanager

Met gepaste trots kunnen we constateren dat de Euro Pride – met dank aan de gedegen veiligheidsmaatregelen – zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. Tijd nu om ons verder te focussen op de voortgang van het lichtplan, waarin inmiddels de nodige stappen zijn gezet.
Verder zal de pilot (veilig uitgaansgebied) via een tussenrapportage worden voortgezet. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor verantwoord ondernemen. Want veilig en verantwoord ondernemen doe je samen!
 
De omzetontwikkeling is bij de meeste bedrijven zeer positief en de verwachting is dat deze trend verder door zal zetten. Het samengaan van het zomer- en winterterras heeft daar zeker aan bijgedragen.
 
En dan nog even een stip op de horizon: een schoner uitgaansgebied door een slimme mix van maatregelen. Extra voorzieningen, bijvoorbeeld uitbreiding van urinoirs en grote afvalbakken. En niet te vergeten eigen aanvullende schoonmaak-initiatieven (terrassen en omgeving, horeca- en fastfood-zwerfvuil). Want schone pleinen zijn uitnodigende pleinen die ons een gastvrij imago geven.
 
Mooie nazomer allemaal!
Ernst weidema
 
(advertentie)

 Foeliestraat 18 | 1011 TM Amsterdam | T. 020 409 55 55 | info@meesteradvocaten.nl | www.meestermeester.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt medio oktober.
Colofon:
Concept: Ernst Weidema
Redactie en productie: Frans Esselaar

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Rembrandtplein · Rembrandtplein · Amsterdam, MA 1017 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp