Copy
Niewsbrief april - mei 2016

Van de voorzitter

Graag introduceer ik de nieuwe verschijningsvorm van onze nieuwsbrief bij u. De overzichtelijke opmaak stelt onze lezers in staat gerichte keuzes te maken en direct door te surfen naar onderwerpen die specifiek voor hen van belang zijn. Van de vele onderwerpen waarnaar in deze nieuwsbrief wordt verwezen, wil ik er graag eentje extra onder uw aandacht brengen. Het gaat om de uitnodiging aan de pandeigenaren voor een gesprek op 19 mei met burgemeester van der Laan over het lichtplan. Komt allen!

 
Met vriendelijke groet – Salo Caransa

Uitnodiging lichtplan

Van burgemeester Eberhard van der Laan
voor de pandeigenaren van de BIZ vereniging
om met elkaar het nieuwe lichtplan te bespreken.

Datum : 19 mei van 15.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Hotel NH Caransa

Alle pandeigenaren krijgen vooraf een offerte van hun pand toegezonden. Daarop staan de totale kosten van de installatie en het onderhoudscontract. Het lichtplan wordt aangesloten op de openbare straatverlichting. Komt allen!

Gastvrij en veilig Rembrandtplein, Thorbeckeplein e/o


Experiment tegengaan wildplassen

Wildplassen is één van de grootste overlastposten rondom de pleinen. Er worden veel boetes uitgedeeld door handhavers, maar dan is het kwaad al geschied. Op 1 april is in de weekendnachten daarom een experiment om het wildplassen tegen te gaan gestart.
 
Lees meer..

Meting geluidsniveaus

Wij ontvingen een brief van Meester advocaten B.V. over de toegestane geluidsniveaus. Wij mogen op basis van het z.g. overgangsrecht 5dB méér geluid produceren dan de huidige toegestane maximale norm. Dit omdat onze horecabedrijven al heel lang bestaan.
 
Lees meer..

Proef mengformules

In de Czaar Peterstraat en de Westerstraat worden mogelijk de ruimtelijke regels tijdelijk versoepeld. In panden met een detailhandelsbestemming wordt het oppervlaktepercentage voor ondergeschikte horeca verruimd van 20% tot 50%. Daarnaast worden horeca aan de straatzijde en reclame-uitingen toegestaan. De vraag is of deze ruimere regels bijdragen aan een verlevendiging van een straat zonder de leefbaarheid of aanwezige functiemenging aan te tasten. Het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum gaat eerst in gesprek met ondernemers en bewoners in de twee straten. Daarna wordt pas bepaald of het doorgaat.
 
We houden u op de hoogte
 
Noot van het bestuur: Wij zijn het nadrukkelijk oneens met mengformules
 

Proppers van de straat

Steeds vaker loop je ze tegen het lijf als je uitgaat in het centrum: proppers.
Ze staan midden op straat en proberen je over te halen om bij een restaurant of café naar binnen te gaan. Ze zijn opdringerig en irritant. Ondernemers klagen over oneerlijke concurrentie en een onprettige sfeer onderling. Wanneer een café of restaurant proppers inzet, kaapt die potentiële klanten weg bij anderen. Proppen is niet toegestaan. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bepaalt dat het verboden is om op straat klanten te werven voor een café of restaurant. Overtreding kan een fikse boete opleveren.

Deelname pilot fastfoodafval

Op dit moment wordt in 3 gebieden (Damrak, Damstraat en Leidsebuurt) een pilot uitgevoerd waarbij de doelstelling is:
 • Een schonere straat
 • Een betere samenwerking met de (fastfood)ondernemers 
 • Het vergroten van ondernemersparticipatie
 
Tot ons grote genoegen wordt de Reguliersbreestraat in mei aan deze pilot toegevoegd.
 
Contact gemeente: Hilde Koppert (H.koppert@amsterdam.nl)
 

Voortgang pilot
Veilig uitgaan Rembrandtplein, Thorbeckeplein e/o

Op 15 april kwamen ondernemers, bewoners, politie en gemeente bijeen om de doelen van de pilot verder uit te werken.
 
Lees meer..

Van de pleinmanager

Zoals u weet, hechten wij gezamenlijk aan een schoon gebied als visitekaartje naar onze bezoekers. Er zijn diverse initiatieven gaande, zoals de plaatsing van zelfpersende bakken met een grote capaciteit. De 100 liter-afvalbakken worden allemaal vervangen door 200 liter-bakken. Verder is er overleg met de fastfoodzaken om, in samenwerking met Nederland Schoon, het fastfood-zwerfvuil aan te pakken.
 
Buiten de aanpak die er al is, zoals ons aanvullend-schoon-programma met de afvalzuiger, doen wij ook een oproep aan u om kritisch te kijken naar het schoonhouden van niet alleen uw terras en omgeving, maar zeker ook van de plint en de hoekjes van uw pand. Want dat is vaak een vergeten gebied. Een schone uitstraling van terras en pand maakt het verschil, voor ons gebied en natuurlijk ook voor uw onderneming.
 
Met vriendelijke groet, Ernst Weidema
 

Afscheid Ton Poppes

Als voorzitter van KHN Amsterdam  (samen met bestuurders Hans Vugts en Polle Janssens)
 
In aanwezigheid van Burgemeester Eberhard van der Laan en wethouder Kasja Ollongren (o.a. economische zaken)
 
5 april  2016
locatie: Hotel Sofitel Legend The Grand Amsterdam.
 
 
Lees meer..

 Foeliestraat 18 | 1011 TM Amsterdam | T. 020 409 55 55 | info@meesteradvocaten.nl | www.meestermeester.nl

En tot slot

Nieuws in het kort:
 • Het jaarverslag 2015 en begroting 2016 van de BIZ vereniging staan op de site: www.rembrandtplein.com/biz
 • Verkeer en openbaar vervoer op - en rond Koningsdag staat op de site van de gemeente Amsterdam. Zie website voor meer info
 • Verkeersmaatregelen Munt (heeft voor ons grote impact) Zie website voor meer info
  Zie site: nieuwe planning munt februari 2016.
 • Gaypride 2016 heet dit jaar: Europride 2016.
  Datum: zaterdag 23 juli t/m zondag 7 augustus 2016.
  Er zullen toch een aantal festiviteiten op het Rembrandtplein plaats vinden. Verder nieuws volgt!
 • 24 mei aanstaande organiseert KHN een training voor portiers van het Rembrandtplein. Deze en andere trainingen kunt u hier vinden: www.khn.nl/amsterdam/trainingen


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Rembrandtplein · Rembrandtplein · Amsterdam, MA 1017 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp