Copy
Nieuwsbrief oktober - november 2016

In deze nieuwsbrief

 • Van de voorzitter
 • Verkeersmaatregelen Muntplein en omgeving (met 3 plattegronden)
 • ADE Amsterdam Dance Event
 • Uitkomst eerste meting pilot ‘Gastvrij en Veilig Rembrandtplein’
 • Social Media
 • Het vervolg op de voorlichtingsavond (brom)fietsparkeren
 • Claire
 • Campagne tegen straatdealers
 • Ondernemers Reguliersbreestraat helpen mee tegen straatvuil
 • Van de plein-straatmanager
 • Nieuws in ’t kort
(advertentie)

De juiste spirit

De stralende nazomer heeft een positieve uitwerking op ons humeur én onze business. Maar nog veel vrolijker word ik van het gevoel dat mij tijdens de laatste algemene ledenvergadering overviel. Een gevoel van steeds meer synergie tussen de leden en een gevoel van steeds meer betrokkenheid van de leden bij de BIZ. Dat is de juiste spirit op weg naar 2017. We gaan de toekomst in met het idee dat we samen sterk staan en samen veel kunnen bereiken voor ons mooie Rembrandtplein, Thorbeckeplein en omgeving.
 
Naast veel innovatieve ideeën heeft dat ook geresulteerd in de bestuurlijke versterking van onze vereniging. De kandidatuur van Theo Kaandorp namens de eigenaren en Bart van den Houten namens de ondernemers is tijdens de AVL met applaus begroet. Een warm welkom waarbij ik mij van harte aansluit.
 
Rest mij u allen in de aanloop naar de feestdagen goede zaken toe te wensen.
 
Met vriendelijke groet,
Salo Caransa, voorzitter.

Verkeersmaatregelen omgeving Muntplein

Het doel van dit project is om meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers in het hart van de stad. Daarvoor worden maatregelen genomen om het autoverkeer andere routes te laten kiezen.
 
Lees meer..
19 tot en met 23 oktober
Lees meer..

Uitkomst van de eerste pilot-meting 
Gastvrij en Veilig Rembrandtplein

In de laatste nieuwsbrief (augustus-september) beloofden wij in deze editie de resultaten van de meting, die in juni heeft plaatsgevonden, te melden. Ware het niet dat de Gemeente dat al in hun eigen Pilot-nieuwsbrief zeer uitgebreid heeft gedaan. Deze gemeente-nieuwsbrief verschijnt zeer binnenkort. Wij zorgen ervoor dat die nieuwsbrief aan u allen zal worden toegezonden. 

Ingezonden mededeling van Jeantine Geelhoed

De BIZ vereniging en de gemeente gaan
hun krachten bundelen bij het gebruik
van social media

Lees meer..

Het vervolg op de

Informatie-avond (brom)fietsparkeren Rembrandtplein en Thorbeckeplein

Van 21 september 2016
In de Boekmanzaal op het Stadhuis
Lees meer..

Op de plek van de befaamde Studio 80 opent in oktober Claire.

‘De nieuwe club moet de liefhebber van elektronische muziek weer naar het Rembrandtplein trekken’
Lees meer..

Campagne tegen straatdealers

De gemeente, politie en Openbaar Ministerie nemen verschillende maatregelen om de overlast van straatdealers, onder andere op het Rembrandtplein, Thorbeckeplein en omgeving, tegen te gaan. De maatregelen zijn zowel gericht op de daders als op de potentiële doelgroep, voornamelijk toeristen. Voorbeelden van de maatregelen zijn het opleggen van grote gebiedsverboden voor de uitgaanspleinen, Wallen en Haarlemmerbuurt, het korten van dealers op hun uitkering, extra politieacties en huisbezoeken aan jeugdige nepdrugsdealers. Het probleem is hardnekkig en het aantal dealers is groot. Daardoor duurt het enige tijd voordat de maatregelen duidelijk merkbaar zijn op straat.
Lees meer..

Ondernemers uit de Reguliersbreestraat zetten zich in voor een schoon Rembrandtplein, Thorbeckeplein en omgeving

Lees meer..

Van de plein-straatmanager

Beste ondernemer en eigenaar,
 
De maanden tikken snel weg richting het einde van 2016. Sinterklaas is druk bezig de koffers met gulle gaven in te pakken voor de verre reis naar ons land. En veel bedrijven in ons gebied treffen de laatste voorbereidingen voor een sfeervolle afsluiting van het jaar.
 
Als ik zo terugblik, denk ik dat wij ondanks het koele voorjaar en de slechte julimaand een goed seizoen hebben gehad.
 
Dat geeft weer frisse moed voor de nabije toekomst, waarin ik onder andere samen met het bestuur, diverse ondernemers en de gemeente verder ga met het ontwikkelen van een zogenaamde “gebieds-brand”. Dat houdt in dat wij via een goed communicatiemodel inclusief sociale media en een uniek beeldmerk ons gebied als merk nog beter in de markt zullen zetten. Uiteraard wordt u bij de voortgang hiervan betrokken en houden wij iedereen regelmatig op de hoogte.
 
Tot slot iets heel anders. Ik wil u vragen uw bedrijfsgegevens op onze website www.rembrandtplein.com te controleren en eventuele mutaties of aanvullingen door te geven aan Mart van Vliet (mart.van.vliet@gmail.com).
 
Een goed laatste kwartaal toegewenst.
 
Ernst Weidema.
Nieuws in ’t kort
De winter-sfeerverlichting in de Amstelstraat en op het Thorbeckeplein wordt begin november (uiterlijk 11 november) opgehangen.
Op 27 januari 2017 wordt de verlichting weer verwijderd.
Escape bestaat 30 jaar! Om deze feestelijke gebeurtenis kracht bij te zetten rijdt er in Amsterdam, afwisselend op de lijnen 4 en 9, een speciale Escape-tram. De decoratie op de tram bestaat onder andere uit de Escape ADE-programmering. 
Op de voormalige plek van het Cooldown Café opent medio november Martin’s Sporting Club. Het concept is: Sports, Music, Food and Drinks. Service staat hoog in ’t vaandel. Iedereen is welkom, zowel locals als toeristen (doelgroep 25-60 jaar). De Club is 7 dagen per week open van 9.00 ’s morgens tot 01.00 uur ’s-nachts (in het weekend kan men tot in de late uurtjes dansen). Martin’s Sporting Club zal een welkome aanvulling zijn op het huidige horeca-aanbod op het Rembrandtplein.
Geopend: Patisserie boutique MACARON by Ruben Jan Adriaan.
Utrechtsestraat 18a, hoek Herengracht.
Openingstijden 11.00 – 21.00 uur (maandags gesloten
Voor macarons, éclairs en Franse patisserie.
Ook om er ter plekke een kopje koffie, thee of iets anders bij te drinken.
De intocht van Sint Nicolaas vindt plaats op zondag 13 november.
In verband met de werkzaamheden op het Rokin en de Munt is de route door de stad op dit moment nog niet bekend.
IDFA van 16 tot en met 27 november.
In veel bioscopen en theaters in de hele stad.
Zie de site www.IDFA.nl voor de locaties en de gehele programmering.
De stukken van de Algemene Leden Vergadering van de BIZ vereniging van
4 oktober 2016 staan allemaal op onze site (Rembrandtplein.com). 
Zondag 16 oktober, de 41ste editie van de
TCS Amsterdam Marathon
Voor oversteekplaatsen voetgangers, fietsers en auto’s Google naar: ‘Amsterdam-marathon-oversteekplaatsen’
(advertentie)

 Foeliestraat 18 | 1011 TM Amsterdam | T. 020 409 55 55 | info@meesteradvocaten.nl | www.meestermeester.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt medio december.
Colofon:
Concept: Ernst Weidema
Redactie en productie: Frans Esselaar

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Rembrandtplein · Rembrandtplein · Amsterdam, MA 1017 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp