Copy
Herfstdrukte
View this email in your browser

Gewenste locaties Breda en Tilburg bekend!

Net zoals vorig jaar voor ’s-Hertogenbosch, Oss en Schijndel zijn nu de kansrijke wijken voor de gierzwaluw, huismus en vleermuizen van Tilburg en Breda in beeld gebracht. De kansenkaarten laten mooi zien op welke plekken deze doelsoorten extra huisvesting goed kunnen gebruiken en waar de kasten snel in gebruik kunnen worden genomen. 
 
Lees meer over het vooronderzoek van de kansenkaarten op de website of kijk meteen op de projectpagina van Breda of Tilburg.

Doet u mee in Breda en Tilburg?

We zoeken in deze gemeenten naar bewoners, (natuur)organisaties, wijkverenigingen, buurttuinen, scholen of kinderboerderijen die in de kansrijke wijken, op eigen terrein, nestkasten willen ophangen, een insectenhotel willen plaatsen of (gevel)groen en besdragende struiken willen aanplanten. En daar goed voor te zorgen.

Meedoen of meer informatie? Meld u dan aan voor Tilburg of Breda.

Huisvesting voor twee maanden....

Hoge muren op een schaduwrijke noord- of oostgevel, met alle ruimte om vrij uit te vliegen; dat heeft de Gierzwaluw nodig. 
Door renovaties van oude gebouwen zijn helaas veel nestplekken verloren gegaan. En bij nieuwbouw is er vaak helemaal geen gaatje meer te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat ze soms wel 10 maanden per jaar in de lucht zijn. Alle complimenten dan ook voor de ruimte die BrabantWonen creëert voor deze vogelsoort! De eerste kasten hangen aan een appartementengebouw aan de Schaepmanlaan in Oss en komende maanden worden ook op andere plekken kasten opgehangen. Natuurbalans leverde aanvullende informatie voor bewoners over de gierzwaluw, zodat die nu alles weten over vliegroute, eetpatroon en wel of geen overlastmogelijkheden bij de flat. Voor die overige twee maanden van het jaar dat ze bij ons verblijven.

Natuur in de Wijk nodigt andere woningstichtingen van harte uit om dit voorbeeld te volgen.

Resultaten

Ondertussen wordt in Oss, Den Bosch en Schijndel hard gewerkt.
De deelnemers aan het project houden ons op de hoogte met foto’s van opgehangen kasten. Stagiaires zijn op huisbezoek bij de nestkasten die al hangen, en hoewel het ophangen zelf best een klus is en goed gereedschap vraagt, zijn de bewoners heel enthousiast. Op deze manier monitoren we of alle maatregelen en inzet van bewoners resultaat hebben.  

De maatregelen werken niet alleen voor de doelsoorten. Veel andere vogels, vlinders en bijen kunnen hiervan meeprofiteren. 
Blijf ons vooral foto’s sturen!
Herfst in de stad

Wind, regen, vallende blaadjes, kortere dagen, de herfst is nu echt begonnen!  
Ook dieren hebben zo hun voorbereidingen voor de winter getroffen. Afgelopen weken hebben ze veel tijd gestoken in het zoeken naar eten, om een vetlaag op te bouwen. Hiermee zijn ze beter bestand tegen de kou en hebben ze een energievoorraadje voor als er straks minder eten te vinden is. Ook vacht en verenpak zijn inmiddels aangepast aan koudere omstandigheden.

Dieren hebben verschillende strategieën om de winter goed door te komen. In vogelland vinden flinke volksverhuizingen plaats. Van Nederland naar Afrika of juist náár Nederland vanuit het hoge noorden. De gierzwaluw is al in augustus vertrokken naar warmere oorden. Roodborstjes schuiven maar een klein stukje op naar het zuiden. Best kans dat het roodborstje dat nu bij u in de tuin zit afkomstig is uit Scandinavië! Maar er zijn ook vogels die gewoon op hun vertrouwde stekje blijven, bijvoorbeeld de huismus.

Andere dieren leggen hun leventje gewoon even stil nu de winter nadert. Ze kruipen weg op een beschut plekje. Alle processen in het lichaam worden op een laag pitje gezet om zo min mogelijk energie te verbruiken. Deze strategie wordt bijvoorbeeld door vleermuizen gebruikt. Die overwinteren op rustige, donkere plekken met een hoge luchtvochtigheid en een stabiele lage temperatuur van zo’n 0-10 °C. Sommige soorten trekken voor de winterslaap naar grotten, oude mijnen, ondergrondse bunkers en forten. Andere soorten, zoals de in de stad algemene gewone dwergvleermuis, zijn minder kritisch en kunnen ook gewoon bij u in de spouwmuur overwinteren.
Nodig egels uit om hun winterslaap in de tuin te houden, onder een bergje herfstbladeren.
Deelnemende gemeenten en projectorganisatie


Provincie Noord-Brabant


stimuleert Natuur in de Wijk en is hoofdfinancierder


Natuurbalans Limes Divergens

projectleider en specialist binnen Natuur in de Wijk


projectleider en aanspreekpunt binnen Natuur in de Wijk
Copyright © 2016  Natuur in de Wijk is een project van Provincie Noord-Brabant, Natuurbalans Limes Divergens, VINK Tuin en Landschap en de gemeenten Oss, 's-Hertogenbosch, Schijndel, Breda en Tilburg.

Deze Nieuwsbrief mag u doorsturen.
 
Neem bij vragen contact op met info@natuurindewijk.nl

 unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuur in de Wijk · Moorland 4 · Oirschot, 3281AX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp