Copy
Nieuws van de NJBB

Extra editie - april 2020

Met deze keer:
Nederland stelt zich kandidaat voor de EK tête-à-tête, doubletten en mix 2022
In deze periode waarin veel nieuws over het coronavirus wordt gemeld, is er gelukkig ook erg leuk nieuws te melden. 

In 2022 viert de NJBB haar 50-jarig jubileum. Dit jubileumjaar wil het bondsbestuur niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Naast een aantal nationale activiteiten wil het bondsbestuur juist in dit jaar de Europese Kampioenschappen Petanque naar Nederland halen. De afgelopen maanden is op de achtergrond door het bondsbestuur en bondsbureau in samenwerking met sportevenementenbureau Team TOC hard gewerkt om een prachtig “bid” uit te werken voor de CEP.
 
Voor het EK is naar een prachtige A-locatie gezocht in Nederland. Na gesprekken met verschillende gemeentes is er een keuze gemaakt. 
Voor welke gemeente er is gekozen, lees je hier >
Protocol voor jongeren die weer mogen sporten

De coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijks leven. En niet alleen daar. Ook onze sport kampt met de gevolgen van de anderhalvemetersamenleving waarin we ons nu bevinden. Verenigingen zijn dicht en samen sporten is niet of nauwelijks mogelijk. 

Dat ligt wat anders voor kinderen tot 12 jaar, die vanaf 29 april weer mogen sporten. Datzelfde geldt voor jongeren tot 18 jaar, maar zij dienen wel 1,5 meter afstand in acht te nemen. Hoe ga je als vereniging om met deze situatie? Daar heeft het NOC*NSF in samenwerking met de NJBB en andere bonden een protocol voor geschreven. 

Op een speciaal ingerichte pagina hebben we dat protocol geplaatst. Evenals andere relevante informatie aan de hand waarvan verenigingen inspiratie op kunnen doen om tijdens deze periode zo goed mogelijk te functioneren. Denk aan borden die aangeven dat je afstand moet houden, of een looprichting aangeven. Bovendien lees je op deze pagina ook bij welke instanties kan worden aangeklopt voor hulp. 
Klik hier om naar deze ondersteuningspagina te gaan
Update maatregelen betreft coronavirus

Het kabinet heeft op dinsdag 21 april aangekondigd dat een groot deel van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus wordt verlengd tot 20 mei van dit jaar. Ook werd duidelijk dat er voorzichtig weer meer ruimte komt voor kinderen (tot 12 jaar), jongeren (12 tot 18 jaar) en beroeps-sporters (met een door NOC*NSF erkende topsportstatus). Binnen de NJBB hebben geen spelers een door NOC*NSF erkende topsportstatus.

Dit betekent dat er op dit moment helaas geen spelers van boven de 18 jaar zijn die meer ruimte krijgen om te trainen, omdat zij in de categorie ‘topsporters’ vallen. Voor de beperkte groep sporters die nu mag sporten (en voor het sporten in de toekomst met betrekking tot de 1,5 meter sportsamenleving) worden standaard protocollen door NOC*NSF, in samenwerking met sportbonden, ontwikkeld. Zo kunnen sporten op termijn gefaseerd hun aanbod weer verruimen wanneer het kabinet hiervoor aangepaste maatregelen presenteert.

Concreet betekent dit dat er voor onze sport weinig is veranderd. Gezien de leeftijdsopbouw onder de leden van de NJBB én het feit dat een overgrote meerderheid van de achterban tot de kwetsbare groep behoort, is door de NJBB eerder al besloten dat de maatregelen in ieder geval gelden tot en met 1 juni van dit jaar. Dit blijft van toepassing. Klik HIER voor het uitgebreide nieuwsbericht van 22 april. 

Klik hier om de nieuwste update te lezen >
Spoedwetgeving over houden digitale vergadering

Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het voor verenigingen niet mogelijk om ledenvergaderingen (ALV) te organiseren zoals zij gewend zijn. Om het voor verenigingen toch mogelijk te maken om met de leden te vergaderen, is een tijdelijke spoedwet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze spoedwet regelt dat digitale besluitvorming mogelijk en rechtsgeldig is. Dit betekent bijvoorbeeld dat de ALV in een digitale omgeving kan gaan plaatsvinden.
 
De spoedwet geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart en vervalt op 1 september 2020. Er is een mogelijkheid opgenomen om deze telkens met twee maanden te verlengen.
 
Het bestuur van de vereniging kan nu bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.
 
Om goed en volledig gebruik te maken van deze mogelijkheid, is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen voor, tijdens en na de vergadering. Deze stappen en bijbehorende tips kun je HIER vinden.
Deadline aanmelden landelijke en nationale toernooien nadert met rasse schreden

Ondanks het feit dat er momenteel niet kan worden gesport, kijken we graag vooruit. Daarom zijn we bezig met de planning en toernooikalender van 2021.

We zitten inmiddels tegen eind april. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid tot het aanvragen van landelijke en nationale toernooien voor 2021 bijna voorbij is. De deadline hiervoor ligt op 1 mei en nadert dus rap. Wil jouw vereniging een landelijk en/of nationaal toernooi aanvragen, doe dat dan op tijd. Hoe? Dat lees je hier.
Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist van het NOC*NSF brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg. Check 'm hier.
Hulpmogelijkheden voor sportkantines in deze tijd

In deze bijzondere tijd waarin het coronavirus een grote impact heeft op het dagelijks leven, ervaren ook sportverenigingen duidelijk de gevolgen hiervan. Het NOC*NSF heeft in overleg met sportbonden dit gesignaleerd en heeft daarom enkele initiatieven op poten gezet, om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen deze periode zo goed mogelijk door te komen. Wij hebben de relevante initiatieven op een rij gezet:
Brief aan VSG / VNG: uitstellen innen van huur voor sportaccommodaties 
De huidige coronacrisis heeft een forse impact op de liquiditeitspositie van veel verenigingen. Veel verenigingen huren hun sportaccommodatie direct of indirect van de gemeente. Daarom heeft NOC*NSF de Vereniging Sport en Gemeenten, per brief gevraagd om via de VNG de Nederlandse gemeenten op te roepen het innen van huur voor sportaccommodaties uit te stellen en deze problematiek en mogelijke compensatie via gemeenten te bespreken met de Rijksoverheid. Een eerste gesprek hierover tussen de VNG en de Rijksoverheid vond op 1 april plaats. Zodra we de coronacrisis achter ons hebben gelaten kunnen sportverenigingen dan met hun eigen gemeente inventariseren hoe groot de financiële schade is, in hoeverre de directe en indirecte noodmaatregelen van het Rijk soelaas hebben geboden en op welke manier en in welk tempo eventuele achterstallige huur voor de accommodatie zo mogelijk alsnog kan worden voldaan.
SBI-codes noodloket Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 
Vrijdag 27 maart is het noodloket voor ondernemers geopend, of zoals het officieel heet de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. Ook sportverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden hier een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van € 4.000,-. Op basis van de KVK SBI-code wordt bepaald of een aanvrager tot één van de sectoren behoort waarvoor deze regeling is bedoeld. Nu blijkt dat de lijst met SBI-codes die wordt gehanteerd niet volledig is, vanuit het oogpunt van de sport. Voor het aanvragen van deze tegemoetkoming, klik je HIER.
Heeft jouw vereniging met succes een aanvraag gedaan voor een tegemoetkoming of een ander soort (financiële) compensatie? Deel je ervaring dan met ons. Hoe meer verenigingen elkaar op de hoogte brengen, hoe groter de kans is dat er met succes nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden. 

Daarnaast hebben verschillende verenigingen andere maatschappelijke initiatieven georganiseerd of acties voor eigen leden. Zo heeft Folâtre uit Pijnacker bij alle leden een bos rozen bezorgd vanwege de Paasdagen en de huidige en lastige tijd voor de leden. Heeft jouw vereniging ook een bepaalde actie georganiseerd? Laat het ons weten en help collega verenigingen.
Deel jouw actie met ons >
Bestuursdata
Bestuursvergadering: 6/7, 31/8, 14/10, 8/12
Vergadering van de bondsraad: 6/6, 28/11

Besluitenlijst
De besluiten van de bestuursvergaderingen staan op de website > 

Verslag vergadering Bondsraad
Het verslag van de vergadering van de bondsraad van 23 november 2019 is te lezen door HIER te klikken. 

De komende maanden is het bondsbureau op bepaalde (feest)dagen niet bereikbaar. In het overzicht hieronder lees je wanneer het bondsbureau is gesloten en wat de eerstvolgende mogelijkheid is om telefonisch contact op te nemen. 

  • Maandag 4 mei – eerstvolgende telefonische bereikbaarheid: woensdag 6 mei vanaf 10:00 uur. 
  • Dinsdag 5 mei 2020 – eerstvolgende telefonische bereikbaarheid: woensdag 6 mei vanaf 10:00 uur. 
  • Donderdag 21 mei 2020 – eerstvolgende telefonische bereikbaarheid: maandag 25 mei vanaf 12:30 uur. 
  • Vrijdag 22 mei 2020 – eerstvolgende telefonische bereikbaarheid: maandag 25 mei vanaf 12:30 uur. 
  • Maandag 1 juni 2020 – eerstvolgende telefonische bereikbaarheid: dinsdag 2 juni vanaf 10:00 uur. 

Het is wel altijd mogelijk om een e-mail te sturen. Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen.

Ook dit Nieuwsbouletin ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Facebook
Twitter
Email
 
Copyright © 2020 NJBB, Alle rechten voorbehouden.

Partner in de sport:
     

Email Marketing Powered by Mailchimp