Nieuws van de NJBB

Bestuursdata

Bestuursvergaderingen 2016 30-09| 15-11 | 12-12
Bondsvergadering 2016 26-11
Verschijning NJBB Nieuwsbouletin Aan het begin van de maand

Bondsagenda
Besluitenlijst  De besluiten van de vergadering van het bondsbestuur van 1 juli 2016 staan op de website.

Poule-indeling 4e divisie en lager

In de week van 12 september wordt de concept poule-indeling bekend gemaakt. Deze wordt gemaild naar alle deelnemende verenigingen. Er is dan de mogelijkheid om tot 23 september hierop te reageren, waarna de definitieve poule-indeling en wedstrijdschema's gemaakt kunnen worden. Nog even geduld dus. 
 

Aangepast NPC reglement

Bij het verwerken van de aanpassingen van het Reglement NPC naar aanleiding van de besluiten van de bondsraad is gebleken dat er een aanpassing niet juist is doorgevoerd.

In artikel 3.4 moest een aanpassing in de tekst plaatsvinden, in plaats daarvan is deze in zijn geheel verwijderd. De vastgestelde aanpassing is inmiddels conform verslag van de bondsraad aangebracht en de nummering van de leden van artikel 3 ook.

Het correctie NPC reglement is inmiddels op de pagina van de NPC geplaatst en hier na te lezen.

Overstappen? Doe het nu!

Het is weer september, maand van overschrijven. Om competitievervalsing te voorkomen is het alleen in de maanden september en januari mogelijk om een W-licentie over te schrijven naar een andere verenigingen.
Zijn er nog spelers die willen overstappen om namens een andere vereniging uit te komen tijdens de NPC? Wacht dan niet met overschrijven en doe het nu!

Intake dag omscholing SR 2 en 3

reminder
Op 17 september vindt de tweede intakedag voor omscholing scheidsrechters plaats bij JBV Almere. Nu de nieuwe opleiding voor Regionaal Scheidsrechter beschikbaar is, krijgen alle huidige Scheidsrechters 2 en 3 de mogelijkheid om zich om te scholen tot Regionaal Scheidsrechter (RSR). De omscholing start met een intakedag. Gedurende deze dag worden de spelregelkennis en de meetvaardigheid getoetst. Ook vindt er een gesprek plaats met een leercoach. Op basis van de intakedag wordt bepaald of een scheidsrechter een verkorte of reguliere opleiding tot RSR kan volgen.
Aanmelden kan door middel van het sturen van een email naar info@njbb.nl o.v.v intakedag opleiding RSR.

Ja, ik meld me aan >

Ongelukken op de accommodatie:
Inventariseer de risico’s en neem maatregelen!

Iemand krijgt bij de vereniging een boule tegen het hoofd en raakt gewond of iemand glijdt uit op de baan, je moet er niet aan denken maar het kan wel gebeuren. Uw sportvereniging kan dan aansprakelijk zijn voor de schade die leden of bezoekers lijden. Welke maatregelen worden van u als bestuurder verwacht om dergelijke risico’s te voorkomen? In dit artikel krijgt u handvatten om de risico’s op uw vereniging inzichtelijk te maken en te beperken. 

Lees het hier >

Ondernemersdossier

Bij wisselingen in het bestuur en commissies raken belangrijke documenten nogal eens kwijt. Denk hierbij aan de statuten, certificaten van trainers of barpersoneel of draaiboeken van activiteiten. De zoektocht naar en het opnieuw opstellen van deze documenten vraagt tijd en leidt af van waar het echt om draait: zorgen dat leden lekker kunnen sporten!
Daarom heeft sport.nl het ondernemersdossier geïnitieerd: overzichtelijk, altijd en overal bij de hand en eenvoudig up to date.

VIDEO
Alle sportclubs in Nederland kunnen zich aanmelden voor het gebruik van het Ondernemingsdossier op www.sport.nl/ondernemingsdossier.

Geef jouw event een professionele uitstraling!

De NJBB heeft een lijn ontwikkeld om de sport te promoten en mensen te stimuleren om de sport te beoefenen. Met de promotiematerialen van Play Petanque (zie flyer), geef je aan jouw event een professionele uitstraling. Er zijn kleine, middelgrote en grote boxen te huur voor events van verschillende omvang. Bekijk de flyer voor meer informatie.

Interesse?
Neem contact met ons op via info@njbb.nl of 030 - 75 13 800.

Met korting overnachten in een Stayokay 

Stayokay en de NJBB werken samen!
....en daarom kunnen alle leden van de NJBB met korting overnachten in de 25 Stayokay hostels. De hostels van Stayokay zijn prima geschikt voor een onvergetelijk sportuitje, toernooi, trainingskamp of de afsluiting van het seizoen.
Ga naar Stayokay.com en gebruik kortingscode NJBB16.
Je ontvangt 5 % korting op de overnachting en de maaltijden!

Vacatures NJBB

Bestuurder voor de pijler competitie gezocht!

Over het bestuur
Het Bondsbestuur bestaat momenteel uit zeven functies. Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategie en het beleid van de NJBB en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de werkorganisatie.

Het Bondsbestuur legt verantwoording af aan de Bondsraad over het gevoerde beleid.  Bovendien overlegt het Bondsbestuur tijdens ledenraadplegingen en het strategisch beraad met de leden over het toekomstig beleid. Het Bondsbestuur wordt hierbij ondersteund door het Bondsbureau dat samen met 15 andere sportbonden en -organisaties is gevestigd in het Huis van de Sport in Nieuwegein.

Bekijk het volledige functieprofiel


Overige functies:
Allround (sport)redacteur
Leden districtteams:
Districtscoördinator Coördinator wedstrijdzakenVerenigingsondersteuner, Sportpromotor Webredacteur 

Volledige vacatureteksten zijn te vinden op de website www.njbb.nl
       
Toernooikalender
Ook dit Nieuwsbouletin ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Copyright © 2016 NJBB, Alle rechten voorbehouden.

Partner in de sport:
           

Email Marketing Powered by Mailchimp