Nieuws van de NJBB

Bestuursdata

Bestuursvergaderingen 2016 20-08 | 01-10 | 15-11 | 12-12
Bondsvergadering 2016 26-11
Verschijning NJBB Nieuwsbouletin Aan het begin van de maand

Bondsagenda

Kort nieuws

Notulen bondsvergadering
De notulen en besluiten en toezeggingen van de bondsraad d.d. 28 mei staan nu op de website.
De schriftelijke vragen die zijn ingediend door de afdelingen voorafgaande aan de bondsraad en de antwoorden van het bondsbestuur zijn er ook te vinden. In de notulen wordt hier namelijk naar verwezen. 
 
Mochten er opmerkingen zijn over de notulen of besluiten en toezeggingen dan kan er tot dinsdag 02 augustus op worden gereageerd via info@njbb.nl. Indien binnen vier weken na de bekendmaking zoals bedoeld in lid 3 van het huishoudelijk reglement geen schriftelijke aanmerkingen zijn gemaakt door de spreekgerechtigde aanwezigen op de bondsvergadering worden de conceptnotulen geacht te zijn goedgekeurd.
Indienen declaraties
In verband met de vakantieperiode doen wij het verzoek declaraties voor 18 juli bij het bondsbureau in te dienen. Deze declaraties worden voor 20 juli verwerkt. Declaraties die na 18 juli worden ingediend, worden in de 3e week van augustus verwerkt.

Districtsnieuws
De eerste nieuwsbrieven met informatie per district zijn inmiddels verzonden naar de secretarissen van de verenigingen. Interesse in nieuws van een ander district? Op de website staan alle nieuwsbrieven bij elkaar.
Nieuwe contributiestructuur
Inmiddels zijn alle informatiebijeenkomsten achter de rug. Wij willen alle aanwezigen bedanken voor hun bijdrage aan dit onderwerp. De input van de afgelopen maanden wordt momenteel verwerkt in een tussenrapportage, die binnenkort te vinden is op de website. Mochten er naar aanleiding van deze tussenrapportage nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen deze tot 29 juli aan het bondsbestuur worden doorgegeven via info@njbb.nl.

Besluitenlijst
De besluiten van de vergadering van het bondsbestuur van 10 mei 2016 staan op de website.

Workshop: bestuurlijke vernieuwing. Hoe was het?

Op donderdag 16 juni werd de workshop 'bestuurlijke vernieuwing' georganiseerd door de sportbestuurderacademie in het Huis van de Sport te Nieuwegein. Guillaume Spiering (voorzitter Les Cailloux) was een van de deelnemers. Hieronder in het kort zijn bevindingen van de workshop:

Mijn motivatie om deel te nemen was het kennis vergaren over het geagendeerde onderwerp en vernemen hoe andere sportverenigingen hiermee omgegaan. De bijeenkomst was erg nuttig, door de ontvangen informatie en gehoorde tips en suggesties. Echter zou vanuit de presentator nog iets meer actief op praktijkvoorbeelden en -ervaringen kunnen worden ingestoken. Een positief aspect van sportbestuurdersacademie is de combinatie van bestuurders van verschillende sporters. Sommigen hebben het wiel al uitgevonden vanuit hun praktijkervaring en vertellen daarover. De kruisbestuiving werkt inspirerend. Ik zou zeker andere verenigingsbestuurders adviseren om een volgende bijeenkomst bij te wonen en ik ga zelf ook weer.
MVKT
Workshop Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT)

• Komt het werk binnen jouw vereniging vaak op dezelfde schouders terecht?
• Heeft jouw vereniging een tekort aan vrijwilligers?
• Vind jij dat vrijwilligerswerk vanzelfsprekend moet zijn?
• Wil je graag gestructureerd stap voor stap aan de slag?


Platform voor vrijwilligersvraagstukken 'Meer in Kortere Tijd', product van Sportservice Nederland, organiseert diverse sporttak overstijgende workshops om sportverenigingen sterker te maken. Deze keer: Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT). 

De sportverenigingen worden bij de MVKT-methode met vier workshops procesmatig begeleid. Stap voor stap wordt er gewerkt aan het werven en behouden van vrijwilligers. Er is sprake van een gestructureerde aanpak waarbij het de verenigingen gemakkelijk wordt gemaakt. Naast de vele documenten waarmee gewerkt wordt, worden de verenigingen ook digitaal ondersteund en begeleid tussen de workshops door middel van een e-learningplatform.

Vraag de gratis demo aan

Open inschrijving Instructie Verantwoord Alcholschenken

September is de maand dat het nieuwe sportseizoen voor veel sportverenigingen weer start. Trainingen en wedstrijden beginnen en de sportkantine is weer geopend. Sportverenigingen met een kantine in eigen beheer hebben te maken met de Drank- en Horecawet. Op de momenten dat alcohol wordt geschonken in jouw sportkantine is het verplicht dat er barvrijwilligers aanwezig zijn die de ‘Instructie Verantwoord Alcoholschenken’ hebben gevolgd.
Om de (nieuwe) barvrijwilligers direct goed op weg te helpen, verzorgt Sportservice provincie Utrecht op woensdag 14 september (in de handhavingsweek NIX 18) een ‘Instructie Verantwoord Alcoholschenken’.

Meer informatie

Eerste intakedag voor omscholing een feit

Op zaterdag 2 juli heeft de eerste intakedag voor de omscholing tot Regionaal Scheidsrechter plaatsgevonden bij PV Tilburg. Er waren 18 scheidsrechters aanwezig. Hiervan gaan 13 scheidsrechters het verkorte opleidingstraject volgen. De tweede intakedag is op 17 september
 bij JBV Almere. Hiervoor kan nog worden aangemeld middels een e-mail naar info@njbb.nl o.v.v intakedag opleiding RSR. Na deze dag wordt geïnventariseerd in welke regio opleidingen georganiseerd moeten worden. 

Geslaagd!

Voor de opleiding Kerninstructeur Regionaal Scheidsrechter zijn geslaagd: 
Ruben van Stockum, Ad van Helvoort, Boudewijn Waijers en Jan Donker.
 
Jacques Vuurpijl, Kees Besseling, Henk van Rekum, Paul Wagenaar, Eef Zeelen en Hugo Hoppenbrouwer hebben de opleiding tot leercoach met succes afgerond.

En Coen Vleck, Cor Rademakers, Angelique Wilderbeek, Dick Hemeltjen en Peter van Wermeskerken mogen zich nu Regionaal Scheidsrechter noemen.

Gefeliciteerd!

Van het tuchtcollege

Het tuchtcollege van de Nederlandse Jeu de Boules bond heeft vonnis gewezen in 3 zaken inzake ongeoorloofde afwezigheid. 

Zaak 2016-A-2
Op 23 april 2016 heeft de wedstrijdleider, een klacht ingediend tegen beklaagde wegens ongeoorloofde afwezigheid. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet betwist door beklaagde stelt de tuchtcommissie vast dat de beklaagde afwezig was zonder afmelding bij het NK tête-á-tête.
Lees het vonnis >

Zaak 2016-A-3 
Deze zaak bevat dezelfde klacht als zaak 2016-A-2. 
Lees het vonnis >

Zaak 2016-A-4
Op 23 april 2016 heeft de wedstrijdleider, een klacht ingediend tegen beklaagde wegens ongeoorloofde afwezigheid. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet betwist door beklaagde stelt de tuchtcommissie vast dat beklaagde aan de wedstrijdtafel kwam om zich te melden voor deelname aan het toernooi en vernam dat er op tijd werd gespeeld, waarop hij zich onder protest afmeldde.
Lees het vonnis >
 

Met korting overnachten in een Stayokay 

Stayokay en de NJBB werken samen!
....en daarom kunnen alle leden van de NJBB met korting overnachten in de 25 Stayokay hostels. De hostels van Stayokay zijn bij uitstek geschikt voor een onvergetelijk sportuitje, toernooi, trainingskamp of de afsluiting van het seizoen.
Ga naar Stayokay.com en gebruik kortingscode NJBB16.
Je ontvangt 5 % korting op de overnachting en de maaltijden!

Vacatures NJBB

Allround (sport)redacteur
Leden districtteams:
Districtscoördinator Coördinator wedstrijdzakenVerenigingsondersteuner 
Sportpromotor Webredacteur 

Volledige vacatureteksten zijn te vinden op de website www.njbb.nl
       
Toernooikalender
Ook dit Nieuwsbouletin ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Copyright © 2016 NJBB, Alle rechten voorbehouden.

Partner in de sport:
           

Email Marketing Powered by MailChimp