Nieuws van de NJBB

Bestuursdata

Bestuursvergaderingen 2016 15-11 | 12-12
Bondsvergadering 2016 26-11 | 20-05-2017 | 25-11-2017
Verschijning NJBB Nieuwsbouletin Aan het begin van de maand

Bondsagenda

Meebeslissen over
de toekomst van petanque

Samen met 20 anderen het toekomstige beleid van de NJBB vaststellen? De uitvoering hiervan toetsen en de koers bewaken? Laat je stem horen en meld je aan als kandidaat voor de nieuwe Bondsraad.

Samen bouwen aan de toekomst van de sport
De Bondsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de NJBB. Hét orgaan waarin het democratische karakter van de bond tot uitdrukking komt. De Bondsraad heeft namelijk het laatste woord als het gaat over nieuwe reglementen, contributiestructuur en beleidsplannen. Alle leden van 18 jaar en ouder kunnen zich hiervoor aanmelden, ook jij! 

Bij de herstructurering van de bondsorganisatie is ook de besluitvormingscyclus aangepast, deze treedt per 1 januari 2017 in werking. De Bondsvergadering is hier een onderdeel van. Tijdens de Bondsvergadering (twee keer per jaar) komt de Bondsraad samen. De nieuwe Bondsraad bestaat uit 21 bondsraadsleden. De raadsleden worden in mei 2017 voor 3 jaar geïnstalleerd. Hoe de verkiezing van de bondsraadsleden in zijn werk gaat staat beschreven in het verkiezingsreglement. De gewenste kwaliteiten van een bondsraadslid staan in het functieprofiel. Meer informatie hierover kun je ook teruglezen in de laatste editie van Petanque (nr. 89), pagina 18 en 19.

Wil jij invloed hebben op de toekomst van petanque en de NJBB? Stuur dan een mail naar njbb@webelect.nl

Ja, ik wil meebeslissen >

Contributie 2017

De contributiebedragen per 1 januari 2017 zijn:
CLUB-licentie: € 12,50 (€ 11,50 per 1-9-2017)
JEUGD-licentie: € 16,50 (€ 15,50 per 1-9-2017)
WEDSTRIJD-licentie: € 32,50 (€ 31,50 per 1-9-2017)

Afmelden deelnemers NPC
Deelnemers aan de NPC kunnen na 10 december (laatste speeldag NPC 2016) tot 31 januari worden afgemeld. Indien dit eerder gebeurd, wordt het lid niet meer herkend op het uitslagenformulier van de NPC. We verzoeken de ledenadministrateurs dan ook leden na 10 december af te melden. 

Planning opleidingen Regionaal Scheidsrechter

Er zijn nieuwe opleidingen tot Regionaal Scheidsrechter (RSR) gepland! Het animo voor deelname aan de opleiding is groot. Het aantal beschikbare opleiders is echter een stuk kleiner en dat maakt de planning van de opleidingen lastig.

De volgende opleidingen RSR zijn geland:
• Eind november start een opleiding bij Grave Superieur in Grave. 
• In januari start een opleiding in de omgeving van Den Haag/Gouda/Leiden.
• In maart maart start er een opleiding in de omgeving Den Bosch/Tilburg/Eindhoven.
De locaties voor januari en maart zijn nog niet definitief bevestigd.

Op de website is nog meer informatie over de planning van de opleidingen te lezen!

Bent u geïnteresseerd en heeft u dit nog niet eerder aangegeven bij de bond? Laat dit dan zo snel mogelijk weten.

Aanmelden voor opleiding RSR

Extra intakedagen omscholing SR2-RSR

Op verzoek van verenigingen zijn er extra intakedagen voor de omscholing van Scheidsrechter 2 naar Regionaal Scheidsrechter gepland. Afgelopen zaterdag (5 november) heeft er een intakedag plaatsgevonden bij De But ’84 in Steenwijk.
Overige intakedagen zijn:
• zaterdag 17 december bij Plop in Uden.
• zaterdag 4 februari (laatste intakedag) bij OSB Bodegraven.
 
Zodra bekend is welke scheidsrechters deelnemen aan het verkorte opleidingstraject tot RSR worden deze opleidingsdagen direct ingepland. Alle deelnemers worden hier rechtstreeks over geïnformeerd. 

Aanmelden voor intakedag

Hoe meer opleiders, hoe meer opleidingen!

De vraag naar opleidingen is op dit moment groot. Helaas is het aantal opleiders maar beperkt. Hierdoor kunnen we moeizaam voldoen aan de vraag naar opleidingen en moeten geïnteresseerden lang wachten op een opleiding in de regio. We streven er naar om in ieder district tenminste 2 leercoaches en 1 kerninstructeur per opleiding beschikbaar te hebben.
 
Ben jij een ervaren scheidsrechter of wedstrijdleider en vind je het leuk om je kennis en vaardigheden over te dragen aan andere boulers? Meld je dan op het bondsbureau via info@njbb.nl

Aanmelden voor opleider

Geef jouw event een professionele uitstraling!

De NJBB heeft een lijn ontwikkeld om de sport te promoten en mensen te stimuleren om de sport te beoefenen. Met de promotiematerialen van Play Petanque (zie flyer), geef je aan jouw event een professionele uitstraling. Er zijn kleine, middelgrote en grote boxen te huur voor events van verschillende omvang. Bekijk de flyer voor meer informatie.

Interesse?
Neem contact met ons op via info@njbb.nl of 030 - 75 13 800.

Meteen antwoord op uw juridische vragen

Als sportvereniging kunt je te maken krijgen met juridische kwesties. Aanpassing van de statuten, een verandering van het huurcontract van de accommodatie of een juridisch probleem met de gemeente, een sponsor of een trainer. Stel alle vragen kosteloos aan DAS.
DAS is juridisch partner van de sport. In de factsheet kun je er meer over lezen.

Ik heb een juridische vraag

Check je subsidiemogelijkheden

Sportsubsidie.nl is een nieuw subsidiebureau dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Als specialist in sport en subsidies ondersteunen zij opdrachtgevers bij het vinden en benutten van subsidiebronnen. Met de subsidiecheck kun je heel gemakkelijk, geheel vrijblijvend advies over subsidiemogelijkheden voor je vereniging aanvragen.
Toekomstplannen, maar nog geen idee over de financiering? 
Misschien biedt sportsubsidie.nl uitkomst. 

Doe de check

Vacatures NJBB

Bestuurder voor de pijler competitie gezocht!

Het Bondsbestuur bestaat momenteel uit zeven functies. Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategie en het beleid van de NJBB en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de werkorganisatie.

Het Bondsbestuur legt verantwoording af aan de Bondsraad over het gevoerde beleid. Bovendien overlegt het Bondsbestuur tijdens ledenraadplegingen en het strategisch beraad met de leden over het toekomstig beleid. Het Bondsbestuur wordt hierbij ondersteund door het Bondsbureau dat samen met 15 andere sportbonden en -organisaties is gevestigd in het Huis van de Sport in Nieuwegein.

Bekijk het volledige functieprofiel

Petanque in jouw regio op de kaart zetten?

De NJBB zoekt enthousiaste leden die een functie willen vervullen binnen een districtsteam. Als je jezelf herkent in een van onderstaande profielen en iets wil betekenen voor de petanque-sport, stuur dan een mail naar info@njbb.nl.

Districtscoördinator 
Coördinator wedstrijdzaken
Verenigingsondersteuner
Sportpromotor
Webredacteur 
 

Overige functies


Allround (sport)redacteur
 
Alle volledige vacatures >
Ook dit Nieuwsbouletin ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Copyright © 2016 NJBB, Alle rechten voorbehouden.

Partner in de sport:
           

Email Marketing Powered by Mailchimp