Copy
Nieuws van de NJBB

Bestuursdata

Bestuursvergadering 17-2 | 11-4 | 23-6 | 22-8 | 13-10 | 12-12
Bondsvergadering 2017 20-05-2017 | 25-11-2017
Verschijning NJBB Nieuwsbouletin Aan het begin van de maand

Bondsagenda

Van het Bondsbestuur

Besluitenlijst  
De besluiten van de
bestuursvergadering van 20 januari 2017 en de vergadering van het dagelijks bestuur van 13 januari 2017 staan op de website.

Evaluatie NK’s en NPC
Het bondsbestuur heeft een werkgroep ingesteld om de nieuwe opzet van de Nederlandse kampioenschappen en van de NPC te evalueren. Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen: Huub van der Broek en Paul Wagenaar, beiden lid van de commissie wedstrijdzaken nationaal, Twan Beckers, Carlijn Mol en Eric de Reuver van het bondsbureau en Ton Roos van het bondsbestuur.
De werkgroep heeft als taak om na te gaan of de nieuwe opzet van de Nederlandse kampioenschappen, die in 2016 is ingevoerd, het gestelde doel heeft bereikt en of de invoering van de NPC in september 2016 aanleiding geeft tot verbeteringen.
De werkgroep maakt gebruik van de vele reacties die de afgelopen maanden zijn binnengekomen bij het bondsbureau.
Ook onderdeel van deze evaluatie is een enquête die naar alle teamcaptains wordt verstuurd. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, vragen wij de teamcaptains de enquête eveneens door te sturen naar teamleden. De resultaten uit de enquête worden teruggekoppeld via het NJBB Nieuwsbouletin, de NLpetanque nieuwbrief en worden eveneens besproken met de verantwoordelijke personen binnen het districtsteam. Wij hopen op jullie medewerking zodat we gezamenlijk de NPC verder kunnen verbeteren.
Verenigingsbesturen kunnen nu al voorstellen voor verandering indienen bij het bondsbureau. De besturen van de verenigingen die (nog) niet hebben meegedaan nodigen wij hierbij nadrukkelijk uit om voorstellen te doen die hun deelname aan de NPC kunnen bevorderen.
Voorstellen tot wijziging van het NPC reglement worden voorgelegd aan de bondsraad van mei 2017. 
 
Nieuwe namen
Het is nog even wennen maar de toernooicommissie heet met ingang van 1 januari 2017 de 'Commissie Wedstrijdsport Nationaal (CWN)'.
De commissie topsport ook wel genoemd de sectie topsport heet voortaan 'Commissie Wedstrijdsport Internationaal (CWI)'.

Van het tuchtcollege

Het tuchtcollege van de Nederlandse Jeu de Boules bond heeft vonnis gewezen in:
Zaak 2016-A-6

Op 27 juni 2016 heeft een scheidsrechter, een klacht ingediend tegen beklaagden wegens het niet in acht nemen van kledingvoorschriften.
Lees het vonnis >

Zaak 2016-A-8
Op 25 oktober 2016 heeft het bestuur van JBC Vlaardingen, een verzoek ingediend tot overname van het royement van beklaagde.
Lees het vonnis >

Nieuwe NJBB website

Op de nieuwe NJBB-website vindt je informatie met betrekking tot de organisatie van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Dat is bijvoorbeeld ondersteunende informatie voor verenigingen, informatie voor vrijwiligers en informatie over de opleidingen. 

Op dit moment wordt nog gewerkt om het VO-portaal voor bestuursleden van verenigingen in te richten. De bestanden die in het verleden onder de sportservicedesk stonden, zijn hier dan terug te vinden. Binnen 2 weken ontvangen verenigingssecretarissen hierover een bericht per e-mail. 

Alle sportgerelateerde zaken blijft u vinden op ons sportplatform
NLpetanque
De website is nu ook goed te lezen op smartphones en tablets.

Systeem Welp

De komst van de nieuwe website heeft consequenties voor het gebruik van WELP. De gegevens van Welp komen op een andere plaats te staan. Het is met de huidige versie van Welp niet meer mogelijk om gegevens van nieuwe leden automatisch op te halen. Er verschijnt een melding:

  • Er zijn problemen met de internet verbinding.
  • Welp kan geen gegevens ophalen.              

Welp kan nog wel gebruikt worden, maar het advies is om snel de nieuwste versie van Welp te installeren. Instructies daarover ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Bekijk de nieuwe website >

Wensen en behoeften verenigingen binnen het district

Op 01 januari zijn de districtsteams gestart. Op 21 januari heeft een kick-off meeting plaatsgevonden in Kamerik waarbij de leden van de verschillende districtsteams kennis met elkaar hebben kunnen maken. Voor de districtsteams is het van belang om te weten wat de wensen en behoeften zijn van de verenigingen op het gebied van verenigingsondersteuning maar ook op het gebied van competitie aanbod.
De komende periode (eind februari) ontvangt het secretariaat van de vereniging twee enquêtes. De eerste enquête is bedoeld voor verenigingsbestuurders en richt zich op verenigingsondersteuning. De tweede enquête richt zich op het aanbod van districtscompetities en is bestemd voor leden van verenigingen die al deelnemen of willen deelnemen aan de competities. Wij willen het secretariaat dan ook verzoeken deze enquête onder de aandacht van uw leden te brengen.

Stembus bondsraadverkiezing opent op 13 februari 

De afgelopen periode hebben leden zich kunnen aanmelden als kandidaat voor de bondsraad. Er hebben zich 22 kandidaten aangemeld en deze kandidaten zijn allemaal door de verkiezingscommissie op de kandidatenlijst geplaatst. De kandidatenlijst kan geraadpleegd worden via www.webelect.nl.
Op de homepage van www.webelect.nl wordt om een organisatiecode gevraagd, dat is 9332

Stembus open
Vanaf maandag 13 februari 09:00 uur gaat de stembus open en sluit op vrijdag 03 maart om 17:00 uur. Het secretariaat van de vereniging ontvangt op maandagochtend 13 februari een e-mail van webelect met daarin verdere instructies. De e-mail die het secretariaat van de vereniging ontvangt, is dus geen persoonlijke e-mail maar een e-mail waarin wordt gevraagd om als bestuur van de vereniging een stem uit te brengen op één of meerdere kandidaten. 
De kandidatenlijst kan nu bekeken worden en de periode totdat de stembus open gaat, kan gebruikt worden om binnen het bestuur te bespreken op welke kandidaat/kandidaten gestemd gaat worden. 
Op maandag 13 februari word er door webelect informatie verstrekt over de wijze waarop de stem uitgebracht kan worden. 

Bekijk de kandidatenlijst >

Contributiestructuur

Het afgelopen 1,5 jaar heeft het bondsbestuur in samenwerking met de werkgroep bondsorganisatie en het bondsbureau een intensief en zorgvuldig traject gevoerd in zake het uitwerken van een voorstel voor een nieuwe contributiestructuur. Op basis van de input uit de informatiebijeenkomsten heeft het bondsbestuur een voorstel uitgewerkt dat gebaseerd is op het scenario You Play, You Pay. In dat voorstel draagt elke vereniging een vast bedrag af per lid (bijdrage vaste kosten) aan de landelijke organisatie en betaalt daarnaast een variabel bedrag dat gebaseerd is op deelname aan competities en kampioenschappen. Dit voorstel is in de vergadering van de bondsraad van 26 november 2016 behandeld. In aanloop naar deze vergadering bleek dat er veel discussie ontstond over het bedrag in relatie tot het kunnen uitdrukken van de meerwaarde van het lidmaatschap.

Uitgangspunten
Tijdens de vergadering heeft de voorzitter de mening over een aantal uitgangspunten van het voorstel gepeild:
1. Staat de bondsraad achter de structuur van 1 spelerspas?
2. Is de bondsraad het eens dat voor een 2e lidmaatschap 50% in rekening wordt gebracht?
3. Staat de bondsraad achter de keuze om het bondsblad uit de vaste kosten te halen?
4. Staat de bondsraad achter een afdracht van 25,00 per lid van de vereniging aan de landelijke organisatie?
 
De uitkomst
De eerste drie vragen werden allen met “Ja” beantwoord. Tegen vraag 4 heeft de bondsraad in zijn geheel “Nee” gezegd. Het bondsbestuur heeft daarop besloten om het voorstel in te trekken en zich in 2017 verder te beraden over deze materie. Dit betekent dat de huidige contributiestructuur in 2017 en 2018 sowieso ongewijzigd blijft. Bij een mogelijke uitwerking van een nieuwe contributiestructuur, zal het bondsbestuur te zijner tijd weer overleggen met de verenigingen.
 
Wat betekent dit?
Voor nu betekent dit dat de structuur met Club-, Jeugd- en Wedstrijd-licenties gehandhaafd blijft en dat de speelrechten niet veranderen:
Speelrechten Jeugd- en Wedstrijd licentiehouders:

  • Deelname aan alle Cat-3 toernooien
  • Deelname aan districtcompetities
  • Deelname aan NPC
  • Deelname aan NK’s en Masters

Intakedagen scheidsrechters achter de rug

Met de intakedagen bij Plop in Uden en OSB in Bodegraven zijn de intakedagen voor scheidsrechters afgerond. We gaan aan de slag met de inventarisatie van de resultaten waarna de verkorte opleidingen gepland worden. Veel dank aan alle scheidsrechter die hebben deelgenomen aan de intakedagen en bijzonder dank aan de opleiders die zich vrijwillig hebben ingezet om deze dagen tot een succes te maken!
 

Opleidingen

De opleidingen tot Regionaal Scheidsrechter zijn vol van start gegaan. Op dit moment loopt er een opleiding bij Grave Superieur in Grave. Er start binnenkort een opleiding bij PV Gouda en bij Cloeck en Moedigh in Sint Oedenrode. Nu de pilot voor Regionaal Wedstrijdleider is afgerond worden de verbeterpunten verwerkt. Ook voor de opleiding tot Regionaal Wedstrijdleider worden vervolgens reguliere opleidingen ingepland. Op zaterdag 18 februari start de pilot voor de opleiding tot Basis Instructeur Petanque.
Nog even en dan is de NJBB 3 volledige opleidingen rijker!

Geef jouw toernooi een professionele uitstraling!

De NJBB heeft een lijn ontwikkeld om de sport te promoten en mensen te stimuleren om de sport te beoefenen. Met de promotiematerialen van Play Petanque (zie flyer), geef je aan jouw event een professionele uitstraling. Elk districtsteam is voorzien van een promotiepakket bestaande uit: beachflags, spandoeken, rolbanners en parasols, waar kosteloos gebruik van gemaakt kan worden. Voor meer informatie kunt je contact opnemen met het districtsteam.

Contact met mijn districtsteam >

Tips voor het incasseren van contributie

Bestuurders en vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun sport zijn vaak het kloppend hart van de sportbond of vereniging. Ze krijgen te maken met leden die niet betalen of teruglopende sponsorcontracten.

Lees alle tips voor het incasseren >

Vacatures NJBB

Petanque in jouw regio op de kaart zetten?

De NJBB zoekt enthousiaste leden die een functie willen vervullen binnen een districtsteam. Als je jezelf herkent in een van onderstaande profielen en iets wil betekenen voor de petanque-sport, stuur dan een mail naar info@njbb.nl.

Districtscoördinator
voor District Noord, Zuidoost en Zuidwest
Coördinator wedstrijdzaken 
voor District Zuidoost
Verenigingsondersteuner 
voor District West, Oost en Zuidoost
Sportpromotor 
voor District Noord, Oost, Zuidoost, Zuidwest, Midden en Zuid
Webredacteur 
voor District West

Overige functiesAllround (sport)redacteur
 
Alle volledige vacatures >
Ook dit Nieuwsbouletin ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Copyright © 2017 NJBB, Alle rechten voorbehouden.

Partner in de sport:
     

Email Marketing Powered by Mailchimp