Nieuws van de NJBB

Bestuursdata

Bestuursvergadering 11-4 | 23-6 | 22-8 | 13-10 | 12-12
Bondsvergadering 2017 20-05-2017 | 25-11-2017
Verschijning NJBB Nieuwsbouletin Aan het begin van de maand

Bondsagenda

Van het Bondsbestuur

Besluitenlijst  
De besluiten van de
bestuursvergadering van 17 februari 2017 en de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 februari 2017 staan op de website.

Enquête NPC
De termijn voor het invullen van de NPC-enquête is gesloten. 565 respondenten (spelers en bestuurders) hebben de enquête volledig ingevuld. Veel dank voor het invullen.
Het overgrote deel van de spelers is heel positief over de NPC zoals die is georganiseerd. Momenteel worden de resultaten besproken met de districtsteams. Als dat is afgerond worden de resultaten openbaar gemaakt. 

Om de zichtbaarheid van de sport en de bond te vergroten en de positionering van de sport en de bond in het Nederlandse sportlandschap te versterken is er in de communicatie een onderscheid gemaakt tussen de organisatie NJBB en de sport NLpetanque. 

Echter stond op de website www.njbb.nl nog heel veel sport-gerelateerde informatie. Met de komst van de nieuwe website is deze scheiding sterker getrokken. 

In de basis komt het op het volgende neer:
  • Zoekt u informatie over de organisatie NJBB -> kijk op www.njbb.nl
  • Zoekt u informatie over de sport petanque -> kijk op www.nlpetanque.nl

Inmiddels zijn ook de websites van de districten gelanceerd. Op deze websites vind u informatie over het district, het districtsteam en sportaanbod, -gerelateerde zaken in de regio.
De websites zijn te vinden via:

Het is begrijpelijk dat het wennen is om snel de juiste informatie te vinden op de nieuwe websites. Met behulp van onderstaand schema wordt dit wellicht gemakkelijker.
Een voorbeeld:


VO-portaal

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het VO-portaal voor bestuursleden van verenigingen. De bestanden die in het verleden onder de sportservicedesk stonden, zijn hier dan terug te vinden. 

Wedstrijdsysteem Welp

Het wedstrijdsysteem Welp is weer online bereikbaar. Door overgang naar de nieuwe website is dit tijdelijk niet mogelijk geweest. Gebruikers van Welp zijn hierover al geïnformeerd middels een e-mail. Bent u gebruiker en heeft u geen e-mail ontvangen of wilt u Welp gaan gebruiken? Neem dan contact op met het bondsbureau, via info@njbb.nl of 030 - 75 13 800.

Nieuwe leden bondsraad 

De afgelopen weken hebben verenigingen hun stem kunnen uitbrengen op kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld voor de bondsraad.
De stembus is afgelopen vrijdag (3 maart) om 17:00 gesloten. De stemmen zijn verwerkt. Bekijk hier welke 21 personen gekozen zijn voor de bondsraad nieuwe stijl.
De bondsraadsleden worden in de bondsraad van 20 mei geïnstalleerd voor een periode van 3 jaar.

Gevolgen nieuw RPS voor opleiding RSR


De komst van het nieuwe RPS (1 maart) heeft gevolgen voor de opleidingen van NJBB, met name voor de opleiding tot Regionaal Scheidsrechter. 
Het opleidingsmateriaal, de verdiepingsbijeenkomsten en het PVB zijn gebaseerd op het ISP. Dat zal aangepast moeten worden naar het RPS.
Op dit moment lopen er twee opleidingen tot Regionaal Scheidsrechter (RSR-02 en RSR-03) en start er een opleiding (RSR-04) op woensdag 8 maart.
In overleg met enkele leden van de werkgroep Opleidingen is het volgende besloten:
 
De lopende opleidingen (RSR-02 en RSR-03) gaan door zoals gepland
Zowel het opleidingsmateriaal, de verdiepingsbijeenkomsten als het Proeve Van Bekwaamheid (PVB) is gebaseerd op het ISP. Dit kan niet op korte termijn verandert worden en dit is ook niet rechtvaardig ten opzichte van de cursisten. Ook het PVB zal niet afwijken van voorgaande opleidingen. Cursisten worden getoetst op hetgeen ze geleerd hebben tijdens de opleiding. Wel worden in de kennistoets de vragen die conflicterend zijn met het nieuwe RPS vervangen.

• De opleiding RSR-04 wordt tot nader orde uitgesteld
Er kan geen opleiding gestart worden gebaseerd op een verouderd reglement. Zodra er zicht is op de benodigde termijn om de opleidingsmaterialen aan te passen naar het RPS, zal in overleg met de cursisten en de accommodatie nieuwe opleidingsdata gepland worden.

Beleidsmedewerker gezocht!


Onze beleidsmedewerker, Carlijn Mol, gaat ons per 1 mei verlaten. Carlijn is ruim 5 jaar werkzaam op het bondsbureau. Carlijn was onder andere mede-verantwoordelijk voor de nieuwe koers die de NJBB heeft ingezet en het opzetten van de NJBB Academie.
We wensen Carlijn veel succes met haar nieuwe uitdaging.

We zoeken voor deze veelzijdige functie per direct een teamspeler die sterk in zijn of haar schoenen staat, het bondsbestuur en de directie op strategisch niveau kan adviseren, politiek sensitief is en goed kan samenwerken met vrijwilligers. 
Bekijk de volledige vacature >

Ga voor een duurzaam sportbestuur!


Over de sportbestuurdersacademie (SBA)

De wereld verandert in hoog tempo waardoor zeker ook sportbonden en sportbestuurders voor enorme uitdagingen komen te staan (o.a. teruglopende ledenaantallen, grotere financiële belangen en steeds meer media aandacht). Dat maakt het in onze ogen noodzakelijk om samen met onze 500 sportbestuurders aan de slag te gaan. Een goed duurzaam sportbestuur is immers niet een doel dat je kunt bereiken, maar een doorlopend streven naar verbetering. Om te helpen, te ondersteunen, te verbinden, te bouwen en te ontwikkelen is de sportbestuurdersacademie in het leven groepen.

De SBA organiseert de volgende themabijeenkomsten:


Scoren met social media

Ruim 10 miljoen Nederlanders zijn actief met social media. Het grote bereik en het gratis en interactieve karakter maken van social media een niet meer weg te denken communicatievorm. Wat kun je als sportvereniging uit social media halen? Hoe kun je bijvoorbeeld zorgen voor extra clubbinding? Of nieuwe leden werven? En hoe zorg je dat leden als ambassadeur de club promoten? In deze praktijkgerichte sessie krijgt u concrete handvatten aangereikt hoe de club zich optimaal kan profileren met netwerken als Facebook, Twitter en Instagram. De themabijeenkomst Scoren met social media wordt verzorgd door Martin van Berkel en Hans Slender.

Data
15 mrt 2017 (Almelo), 4 apr 2017 (Eindhoven), 5 apr 2017 (Utrecht), 25 apr 2017 (Amsterdam), 9 mei 2017 (Roosendaal) en 1 jun 2017 (Venlo).

Meer informatie over 'Scoren met social media' >

Help! Ik zoek vrijwilligers

Iedere vrijwilliger krijgt een auto van de club, kan elke week gratis uitgebreid dineren en kan onbeperkt bloemen bestellen voor zichzelf! Klinkt dit je absurd in de oren? Kom dan naar de avond ‘Help, ik zoek vrijwilligers!’. Met absurde oefeningen en creatief denken helpen we je met een vernieuwde blik naar vrijwilligersbeleid te kijken. We schuiven functieprofielen, takenlijsten en uren ter zijde. We doorbreken het traditionele denken en laten je kritisch kijken naar je eigen systeem. We spiegelen, we maken je aan het lachen en zetten je aan het denken. Deze workshop over het werven en behouden van vrijwilligers geeft je praktische tools waarmee je meteen mee aan de slag wil na deze avond.

Data
13 mrt 2017 (Den Haag), 28 mrt 2017 (Tilburg) en 24 apr 2017 (Assen).

Meer informatie over 'Help! Ik zoek vrijwilligers' >

Workshop: Kansen van 50plussport en samenwerking

We kennen ze allemaal, volwassenen die nu niet sporten maar dat eigenlijk wel zouden willen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel, juist ook vanaf 50 jaar en ouder, wel zou willen sporten. In deze workshop gaan we specifiek in op de groep 50plussers, niet vanwege de leeftijd, maar vanwege hun levensfase en om goed aan te sluiten op hun motieven en (fysieke) capaciteiten. Want we hebben als sportaanbieders veel te bieden aan deze groep. En het gaat om een grote groep*. 

Hoe organiseert jullie vereniging (sport)aanbod voor 50plussers? Ben je bewust van de mogelijkheden? Wellicht als geheel nieuwe doelgroep voor de club óf om nog meer 50plussers aan de club te binden? Wie zijn ze en wat willen ze? Kan je het sportaanbod meer kenbaar maken of misschien iets nieuws opzetten? Wellicht samen met sportverenigingen van andere takken van sport?

* Nederland vergrijst. Niet alleen wordt de groep 50plussers groter, maar ook worden de ouderen steeds ouder. Het aantal 65-plussers gaat van 2,8 miljoen in 2013 naar 3,8 miljoen in 2025. Volgens het CBS is in 2040 43% van bevolking 50plus.


Data
6 mrt 2017 (Zwolle), 20 mrt 2017 (Den Bosch), 4 apr 2017 (Rotterdam), 9 mei 2017 (Leeuwarden) en 1 jun 2017 (Alkmaar).

Meer informatie over 'Kansen van 50plussport' >

Geef jouw toernooi een professionele uitstraling!

De NJBB heeft een lijn ontwikkeld om de sport te promoten en mensen te stimuleren om de sport te beoefenen. Met de promotiematerialen van Play Petanque (zie flyer), geef je aan jouw event een professionele uitstraling. Elk districtsteam is voorzien van een promotiepakket bestaande uit: beachflags, spandoeken, rolbanners en parasols, waar kosteloos gebruik van gemaakt kan worden. Voor meer informatie kunt je contact opnemen met het districtsteam.

Contact met mijn districtsteam >

Maak kans op een gratis AED-buitenkast


Dankzij een schenking van de VriendenLoterij geeft de Hartstichting 800 AED-buitenkasten gratis weg aan sportverenigingen. Laat uw gegevens achter op de website van de Hartstichting en maak kans!
Reageer voor 20 maart! >

Vacatures NJBB

Petanque in jouw regio op de kaart zetten?

De NJBB zoekt enthousiaste leden die een functie willen vervullen binnen een districtsteam. Als je jezelf herkent in een van onderstaande profielen en iets wil betekenen voor de petanque-sport, stuur dan een mail naar info@njbb.nl.

Districtscoördinator
voor District Noord, Zuidoost en Zuidwest
Coördinator wedstrijdzaken 
voor District Zuidoost
Verenigingsondersteuner 
voor District West, Oost en Zuidoost
Sportpromotor 
voor District Oost, Zuidoost, Zuidwest, Midden en Zuid
Webredacteur 
voor District West

Overige functiesBeleidsmedewerker

Allround (sport)redacteur
 
Alle volledige vacatures >
Ook dit Nieuwsbouletin ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Copyright © 2017 NJBB, Alle rechten voorbehouden.

Partner in de sport:
     

Email Marketing Powered by Mailchimp