Copy

Bønneavisa for Syvendedags Adventistkirken, Den norke unionen

View this email in your browser

Mars - 2016

Kjære bønnepartnere!

Bønneavisa kommer ut i regi av bønnekoordinatorene i nord-, øst- og vestnorsk distrikt. Avisa utgis kun digitalt og blir sendt ut via epost hver måned. Det anbefales at hver menighet sørger for at menighetens medlemmer får denne tilsendt, enten ved at den blir videresendt eller at eventuelle epostadresser blir sendt til oss. Alle som ønsker det kan abonnere på avisa. 
Bønneavisa er ment å være en ressurs og en inspirasjon til menighetens bønnetjeneste. Dette er en tjeneste som berører alle avdelinger innenfor vårt samfunn. Uten bønn kan vi ikke utrette noe for Gud.
Har du tanker og forslag til innhold i avisa? Kanskje du har bønneerfaringer du ønsker å dele eller du har byrde for noe eller noen som vi kan be for? Vi hører gjerne fra deg. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er her for hverandre. Be også for oss, og be for våre brødre i ledende posisjoner som har et stort ansvar overfor både Gud og mennesker.


Send oss en epost til knir@jesuliv.org.
 
BØNN FOR VÅR MENIGHET

- Våre lokale pastorer
- Våre menighetsledere
- Enhet blant trossøsken
- Be om Den Hellige Ånd og vekkelse

- Menighetens engasjement blant flyktningene
- Menighetskolene
- Norsk Bokforlag (litteraturevangelismen) Link
- Norsk Bibelinstitutt Link
- HOPE Channel Norge Link
- LifestyeTV Link
- ADRAs arbeide Link
- Matteson Misjonsskole
Link
- Fredheim Helsesenter Link
 
Send oss bønneforslag på epost: knir@jesuliv.org
GUD BESVARTE HENNES BØNNER
ved Chhoem Sarom
Jeg heter Chhoem Sarom, er en kvinne på 55 år, og har en sønn som er 13 år og heter Oeng Sokha.
 
Før jeg kom til tro på Gud, opplevde jeg mange vanskeligheter i livet. Jeg var fattig og hjemløs og forsøkte å overleve ved å selge vekster og blader som jeg sanket i en innsjø like ved. Noen ganger var jeg så syk at jeg ikke en gang klarte å reise meg, og jeg kjente på meg at jeg ønsket å ta mitt eget liv – fordi jeg hadde AIDS.
 
En dag klarte jeg å komme meg på beina og spaserte ned til sjøen for å plukke vekster og grønnsaker som jeg skulle selge for å skaffe mat til sønnen min og meg. Mens jeg stod bøyd og plukket vekstene, kom jeg til å snu på hodet og la merke til at en kvinne stoppet for å se til meg. Jeg gikk opp av vannet og bort til henne. Hun spurte: «Fant du noe særlig med vekster her i dag?» Jeg svarte: «Nei, for det har allerede vært for mange her som har plukket dem. Jeg har bare omtrent to kilo. Dersom jeg selger dem, vil jeg vel få rundt regnet femti cent.» Hun innbød meg til å sette meg under et tre, der hun fortalte meg om Gud. Hun åpnet sin bibel for å vise meg Guds kjærlighet og hvordan han alltid vil sørge for dem som følger ham, stoler på ham og ber til ham. Når vi spør ham, vil han svare og sørge for våre daglige behov.
 
Jeg lyttet til henne, men mitt hjerte godtok ikke det hun sa. Da hun avsluttet samtalen, inviterte hun meg til å be med henne, og jeg bøyde meg ned slik hun gjorde. Hun bad for meg på denne måten: «Å, Herre, måtte du tilgi Chhoem Sarom hennes synder, og vær så snill og sørg for mat til henne og sønnen hennes.» Kvinnen, som het Seng Sopheak, tok farvel med meg etterpå.
 
Jeg gikk ned til sjøen igjen og vadet litt lenger ut, til dypere vann. Oi! Der så jeg vannblader og grønnsaker som ingen andre hadde hentet ennå. Jeg sanket dem hurtig, og det ble cirka sju kilo. Jeg tenkte: «Dette har skjedd fordi den kvinnen ba den lille bønnen for meg.»
 
Neste dag hadde jeg behov for å oppsøke henne og fortelle henne om hva som skjedde etter at hun hadde bedt. Jeg var ivrig etter å fortelle henne at jeg ønsket å tilbe Gud sammen med henne. Fra den dagen av har jeg tatt imot Jesus som min frelser. Senere velsignet Gud meg ved å kalle meg til å bo ved SDA-senteret der Seng Sopheak bor.
 
Gud er stor. Hvis jeg ikke hadde hatt ham, ville sønnen min og jeg fortsatt ha stridd med våre tidligere problemer, og jeg ville ha vært evig død. Men nå, ved Guds kjærlighet, hjelper han meg med mat og et sted å bo, takket være organisasjonen ASAP. Jeg takker Gud så mye for at han alltid har medlidenhet med oss og hjelper oss. Jeg er også takknemlig for ASAP og ber om at organisasjonens medarbeidere må få ha god helse og styrke til å spre det gode budskap ved at de hjelper fattige mennesker som sønnen min og jeg.  

- Chhoem Sarom

Artikkelen er hentet fra ASAP Ministries
Original artikkel

Mirakler ved grensen til Ukraina!

  av Pavel Goia
Roberto var eier av et byggeforetak i Italia, som han hadde lyktes godt med. Imidlertid bar han dypt i sitt hjerte på en lengsel etter å få vandre nærmere med Gud og få tjene ham på fulltid. Til slutt en dag forlot han arbeidet sitt og gikk i tjeneste for fattige og trengende mennesker, i troen på at Gud ville lede ham og sørge for ham.
En dag mens han ennå befant seg i Italia, ble han overbevist om at han skulle skaffe forsyninger for å bistå fattige i Ukraina. Med hjelp av sine venner lastet han opp fire semitrailere med klær og andre nyttige ting.
Men da de kom til grensen til Ukraina, ville ikke grensevaktene slippe dem igjennom. De ble fortalt at de ikke hadde lov til å frakte mer enn to kofferter om gangen over grensen. Alt som oversteg dette, ville medføre en ekstra avgift per kilo varer.
Roberto og de andre sjåførene bad og bad, men likevel ville ikke vaktene slippe dem igjennom med trailerne. Til slutt mistet de motet, gav opp og losset klærne i et lagerlokale som de fikk leie. Deretter kontaktet de pastoren i den nærmeste SDA-kirken på den ukrainske siden av grensen og fortalte ham at de var kommet med forsyninger som de ikke klarte å få fraktet over grensen. De gav så pastoren kodene til låsen til lagerrommet og returnerte til Italia. 
Den lokale pastoren i Ukraina reiste til lagerhuset sammen med seks menn, som hver hadde med seg to kofferter. I løpet av noen dager flyttet de sakte, men sikkert inneholdet fra lagerhuset og over grensen for å dele det ut til nødstedte mennesker.  
Det tok ikke lang tid før vaktsjefen ved grensestasjonen begynte å spørre dem hva de holdt på med. De fortalte ham at de fraktet klær som skulle være til de fattige. «Ingen gjør vel noe slikt for fattigfolk,» svarte vakten i en foraktelig tone. Likevel fastholdt de at det var nettopp det de gjorde. Det neste han gjorde var å utfordre dem med spørsmålet: «Dersom dere er kristne, kan dere bevise at det finnes en gud?»
Akkurat der og da, i samme stund, satte pastoren og hans venner seg ned og gav vaktsjefen en bibeltime om Gud og treenigheten. Neste dag fikk han en leksjon til, og likedan dagen etter. Nesten hver dag i en hel måned gav de vaktsjefen et bibelstudium i forbindelse med grensekryssingen. 
Ved slutten av måneden var han blitt så overbevist at han innkalte de andre vaktene (elleve i alt) og spurte pastoren om å la de andre vaktene få del i de samme bibelstudiene. Resultatet ble at nesten alle vaktene ble så overbeviste om sannheten i det de fikk høre, at de bestemte seg for å la seg døpe.
På dette punktet sa vaktsjefen i tollen til pastoren: «Dere behøver ikke å bære varene i kofferter mer. Dere kan bare ta forsyningene på bil alt sammen, og vi skal ikke kreve avgifter av dere for det.» 
Riktignok hadde det tatt noen måneder før Robertos bønner ble besvart, men Gud hadde åpnet døren, ikke bare for den ukrainske pastoren og de trengende menneskene, men først og fremst for de som arbeidet ved grensestasjonen.
 
Pavel Goia er  pastor i Lexington i delstaten Kentucky i USA, og er kjent for sine trosbyggende vitnesbyrd. Mange av fortellingene hans finnes i boken  One Miracle after Another, skrevet av Greg Budd og utgitt av Pacific Press.
BØNNENS VELSIGNELSE
DEL 4

Fra boken "Veien til Kristus"

Dersom vi venter med å tro inntil vi har rådført oss med vår tvil og vår frykt, eller til vi har søkt å finne løsning på alt det som vi ikke klart kan se, vil vanskelighetene bare øke og bli forstørret. Hvis vi derimot kommer til Gud, hjelpeløse og avhengige som vi i virkeligheten er, og i ydmyk, tillitsfull tro legger frem våre behov for ham som er uendelig i visdom, som ser alt i hele sitt skaperverk, og som styrer alt etter sin vilje og ved sitt ord, så kan og vil han akte på vårt rop og la lyset skinne inn i våre hjerter. Ved alvorlig bønn blir vi brakt i forbindelse med Den Eviges tanker. I øyeblikket ser vi kanskje ikke noe særlig bevis på at Gjenløseren bøyer sitt ansikt over oss i medfølelse og kjærlighet. Men det er likevel tilfelle. Vi merker kanskje ikke hans synlige berøring, men hans hånd hviler likevel på oss i kjærlig og medlidende ømhet.

Når vi kommer til Gud for å be om barmhjertighet og velsignelse, må vi nære kjærlighetens og tilgivelsens ånd i våre egne hjerter. Hvordan skulle vi kunne be: «Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere» (Matt 6,12), og samtidig nære et uforsonlig sinnelag? Dersom vi venter at våre bønner skal bli hørt, må vi tilgi andre på samme måte og i samme grad som vi selv håper å få tilgivelse.

Utholdenhet i bønn er satt som en betingelse for bønnhørelse. Ønsker vi å vokse i tro og erfaring, må vi alltid be. Vi skal være «utholdende i bønnen», vi skal våke og be, «med takk til Gud!» (Rom 12,12; Kol 4,2). Peters formaning til de troende lyder: «Vær derfor sindige og nøkterne, så dere kan be» (1 Pet 4,7). Paulus pålegger oss: «La alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil 4,6). «Men dere, mine kjære», sier Judas, «må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd. Hold dere i Guds kjærlighet» (Jud 20,21). Ved å be kan vi ha uavbrutt forening med Gud, slik at liv fra ham strømmer inn i vårt liv, og fra vårt liv strømmer renhet og hellighet tilbake til Gud.

Det er nødvendig å be flittig. La ikke noe holde deg fra å be. Gjør deg all flid for å holde forbindelsen med Jesus ved like. Gjør bruk av enhver anledning til å gå dit hvor det blir holdt bønn. De som virkelig søker samfunnet med Gud, vil være til stede på bønnemøter, de vil trofast gjøre sin plikt, alvorlige og ivrige etter å høste all den fordel de kan oppnå. De vil utnytte alle anledninger til å stille seg der hvor de kan ta imot lysstrålene fra himmelen.

Vi bør også be i familiekretsen. Og fremfor alt må vi ikke forsømme bønnen i lønnkammeret, for det er dette som gir oss åndelig liv. Vi kan ikke oppnå åndelig trivsel når vi forsømmer å be. I enerom kan vi åpne sinnet for Guds ransakende blikk. Bønn i lønnkammeret skal ikke høres av andre enn Gud, som hører bønner. Ikke noe nysgjerrig øre skal være vitne til slike påkallelser.

Under lønnlig bønn er vi fri for innflytelser utenfra, fri for forstyrrende påvirkning. Rolig, men inderlig kan vi strekke oss ut etter Gud. Liflig og vedvarende er den kraft som strømmer ut fra ham som ser i det skjulte og som hører hjertets innerste bønn. Ved stille, enfoldig tro kan vi ha samfunn med Gud og samle stråler av himmelsk lys som vil styrke oss i kampen mot den onde. Gud er vår sterke borg.

MÅNEDENS SITAT
 
"Det er ingen tid og ikke noe sted det er upassende å vende seg til Gud. Det finnes ikke noe som kan holde oss fra å løfte vårt hjerte opp i inderlig bønn. I folkestimmelen på gaten så vel som midt under en viktig avgjørelse kan vi be Herren om guddommelig ledelse, på samme måte som Nehemja gjorde da han la frem sin forespørsel for kong Artaxerxes. Hvor vi enn måtte være, kan vi finne et lønnkammer der vi kan tale med Gud. Vi bør alltid holde døren til vårt hjerte åpen og innby Jesus til å komme og bli hos oss som en himmelsk gjest."

Veien til Kristus s. 94
BØNNESEMINARET HALVORSBØLE

26. - 28. august 2016


“Våg å be om mer—himmelen er uten grenser”
 

  Melody Mason

Melody er glad i Jesus og ønsker at andre også skal få et nært og
levende forhold til Ham. Hun jobber ved Generalkonferensens bønnetjeneste hvor hun er koordinator for United Prayer og lager materiell for Revival and Reformation. Hun er også leder for ARME (enkelsk: “arm” + “me”) bibel-leir, en konferanse med fokus på bibelstudium og vekkelse. Hun har skrevet bestselgeren: “Daring to ask for more: Divine keys to answered prayer.” Melody er en meget inspirerende taler med et budskap som vil hjelpe oss til å vokse i tro.
 
Påmelding: Ring eller send en e-post til Solveig (påmeldingen er aktiv ved betaling)
solveig.krusholm@adventist.no    
Telefon:32161678

Enkeltrom: 1 400 kr/person   
Dobbeltrom 1 200 kr/person   
Betal til konto 3000.30.33100

 
"Skapelsen: Jorden er et vitne", er en visuell storslagen film om den bibelske skapelsesuken.

Se den på HOPE Channel Norge
MUSIKK
GRANT US GRACE
--
Dawn Rodgers
Løfter fra 1. Peters brev
 

 
1:23. For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir.

1:25. men Herrens ord varer til evig tid. Dette ordet er evangeliet som er forkynt for dere.

2:9. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.

2:24. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet.


3:12. For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Men Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde.

3:14. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere.

4:14. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere.

5:7. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

 
5:10. En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn.


BØNNENS JA

Da jeg var liten, elsket jeg å bygge hytter, både inne og ute. En gang hadde jeg bygget en hytte av trekasser. Den var akkurat stor nok til at jeg kunne ligge inne i den. For å forsikre meg om at den ikke skulle falle sammen, hadde jeg surret tau rundt hytta og bort til et tre i nærheten. Her ville jeg overnatte. Jeg dro både teppe, dyne og pute inn i hytta. Å som jeg koste meg, ihverfall i begynnelsen. Utpå kvelden begynte tankene å dreie seg om hva som kunne være utenfor hytta. Det ble gradvis nifsere å ligge der å ikke vite hva som var utenfor og at jeg egentlig var helt alene. Da jeg tenkte på reven tok redselen overhånd. "Tenk om den kommer nær hytta, og da vil den snubler i tauet." Jeg så for meg at hele hytta kom til å kollapse. Jeg tenker at mor måtte ha smilt godt da det banket på ytterdøra og en liten gutt spurte om å få sove inne istedet. Det var ikke nei i hennes munn.

Situasjonen i verden er ille, og menneskene har all grunn til å frykte. Men Gud har lovet og være med sitt folk like til verdens ende (Mat 28:20). Det er ingen hvile, ingen trygghet og ingen fremtid i denne verden. "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile." sa Jesus i Mat 11:28.

Det er ikke noe som er tryggere enn i tro å legge alle sine byrder og engstelser frem for Gud i bønn. "Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere." Mat 7:7. Bibelen er full av løfter, og disse løftene står der fordi de er ment for oss. Og er det et løfte, så er det også et ja.

Vi burde også ta med disse to vers som inneholder viktige lærdommer om bønn: "Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud. Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne." 1 Joh 3:21.22

Uansett, lær å stole på Gud og takk ham for løftene.


Knut
BØNN

Kjære himmelske Far, vi ber om at du vil fortsette å dra oss tetter sammen som et folk. Lær oss å be! Lær oss hvordan vi kan klamre oss til din sterke arm, idet vi ber for våre menigheter, våre ledere, våre barn, og for utgytelse av din Hellige Ånd i våre liv. Vi trenger din velsignelse som aldri før. Takk for at du hører vår bønn. I Jesu dyrebare navn vi ber, amen!

Løfter som kan gjøres krav på:
Matt. 7:7 og Joh. 16:24
Last ned her...
NYTTIGE LINKER
 
Tidens Tale
Adventnytt
Bibelstudier 2016-1
Menighetens aktivitetskalender
Norsk Bibelinstitutt
Norsk Bokforlag
ADRA Norge
Hope Channel Norge
Lifestyle TV
Syvendedags Adventistkirken
Matteson Misjonsskole
Amazing Facts bibelstudier på norsk
 
Bønneavisa utgis av bønnekoordinatorene i Syvendedags Adventistkirkens nord-, vest- og østnorsk distrikt, samt Den norske unionen.

Bønnekoordinatorer i Norge:
DNU: Andre og Irma Schalfani
NND: Andre og Irma Schalfani
VND: Bengt og Ann-Helen Fjellberg
ØND: Knut og Irene Størkersen

Ansvarlig redaktør: Kjell Aune
Redaktør: Knut Størkersen
Oversettelse og korrektur: Frank Åserud, Knut Størkersen og Irene Rognlie Størkersen
Copyright © 2016 Syvendedags Adventistkirken, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp