Copy

Bønneavisa for Syvendedags Adventistkirken, Østnorsk distrikt.

View this email in your browser

3. utgave - Desember 2015

Kjære søsken!

Dette er den tredje utgivelsen av bønneavisa. Den er ment å være en ressurs og inspirasjon til deltagelse i bønnetjenesten. Vi vil gjerne høre fra deg. Har du erfaringer med bønn som du ønsker å dele? Har du spesifikke bønneønsker?

Send oss en e-post.


GODT NYTT ÅR!

Vennlig hilsen Irene og Knut Størkersen, bønnekoordinatorer i SDA - Østnorsk distrikt
BØNN FOR VÅR MENIGHET

- Våre lokale pastorer
- Våre menighetsledere
- Enhet blant trossøsken
- Be om vekkelse

- Menighetens engasjement blant flyktningene
- Menighetskolene
- Norsk Bokforlag (litteraturevangelismen) Link
- Norsk Bibelinstitutt Link
- HOPE Channel Norge Link
- ADRAs arbeide Link
- Matteson Misjonsskole
Link
- Fredheim Helsesenter Link
 
Send oss bønneforslag på epost: knir@jesuliv.org
MÅNEDENS SITAT

"Bønn og tro vil gjøre det som ingen makt på jorden kan utrette."

Ministry of Healing ~ Ellen G. White
BØNNELÆRDOM FRA 4 ÅR GAMLE CALEB
Ved Melody Mason
For ikke lenge siden, delte en venn fra Washington en historie med meg, om sin 4 år gamle sønn, Caleb. Historien har noe å lære oss alle, en dyp åndelig lekse. Caleb hadde kommet opp i problemer på grunn av ulydighet, noe som er ganske vanlig for 4-åringer, og han fikk sin straff på grunn av dette.

Dagen etter, helt ut av det blå, spurte han sin far: «Pappa, kommer jeg til å være ulydig mot deg i dag?»
Faren hans svarte med et smil: «Jeg vet ikke, lille venn, men det er opp til deg. Jeg håper jo ikke at du gjør det.» Med barnslig beslutsomhet sa Caleb bestemt: «Jeg ønsker ikke å være ulydig.»

Ikke lenge etter var det tid for Caleb å ta sin daglige formiddagslur, og faren ba ham om å legge bort lekene sine. Umiddelbart svarte Caleb med en sutrete stemme: «Men jeg vil ikke.» Faren hans minnet ham da på det han tidligere hadde sagt, at han ikke ønsket å være ulydig. Uten å nøle, spurte lille Caleb: «Pappa, kan vi be?» «Selvfølgelig kan vi be,» svarte faren.

Der og da knelte far og sønn ned, og med barnlig tillit, spurte Caleb Jesus om å få et nytt hjerte og om hjelp til å adlyde. Så reiste han seg, og umiddelbart, uten å klage eller sutre, la han lekene sine bort og gikk for å legge seg.

Forestill deg hvor mye enklere livene våre ville ha vært, hvis vi hver gang vi ble fristet til å gå på kompromiss med vår tro, eller å være ulydige, ba denne bønnen: «Kjære Gud, vær så snill å gi meg et nytt hjerte og hjelp meg til å lyde Deg!»

Det er en enkel, barnlig bønn, men det er alt som er nødvendig. Hvis vi ber om dette med et oppriktig hjerte, akkurat slik Caleb gjorde, vil Gud svare. Han vil gi oss styrke til å gjøre det som er rett.

I Matteus 18:3.4 sier Jesus: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.
 
Måtte vi alle lære av denne fine erfaringen til lille Caleb.
 
Melody Mason er bønnekoordinator i «United in Prayer».

 
MISJONSHISTORIE FRA KINA
Ved Jerry Page

Min kollega Mark Finley forteller om hvor overrasket han og hans kone ble da de nylig besøkte Shenyang menigheten i Kina (like nord for Nord-Korea). De opplevde at menneskene der, var virkelig overgitt til Jesus og engasjert i budskapet. Etter prekenen på sabbaten hadde pastoren en dåpsappell og rundt 300 mennesker kom frem! Menigheten er nå en av de største SDA menigheter i verden med et medlemstall på 6000. For en tid tilbake startet de med bare ni medlemmer. Mark spurte pastoren hva som var hemmeligheten bak denne fantastiske veksten. Pastoren sa at den virkelige nøkkelen til menighetsvekst er bønn til vår Herre. Vi møtes hver morgen fra kl. 04:30 til 06:00 for å be, fortalte han. Omlag 150 av våre medlemmer kommer hver dag. Disse bønnestundene frigjør Guds kraft slik at vi får vekst og vekkelse.

Da Mark spurte hvorfor de møttes så tidlig som ved 4: 30 tiden, sa pastoren at det var fordi dette er travle forretningsfolk som er nødt å gå på jobb, mødre med barn som må tas vare på, og også travle studenter som må gå på skole. Menneskene ber om vekkelse og om Herrens hjelp med å nå ut til andre mennesker for Jesus. Sann vekkelse fører alltid til misjon og oppsøkende virksomhet. De har også en del opplæring i å vitne, og folket er i brann for å nå ut til andre. De har nå ca 300 grupper, som hver blir til nye kirker med mellom 50 og flere hundre personer i hver gruppe!! Lar oss alle bli med å be for våre brødre og søstre i Kina!


- Jerry Page, Ministerial Secretary, General Conference of Seventh-day Adventists, Silver Spring, Maryland, USA
BØNNENS VELSIGNELSE
DEL 2

Fra boken "Veien til Kristus"

Vår himmelske Far ønsker å gi oss sin velsignelses fylde. Det er vår forrett å drikke rikelig av den uuttømmelige kjærlighets kilde. Hvor merkelig at vi ikke ber mer enn vi gjør! Gud er rede og villig til å høre den oppriktige bønn fra den ringeste av sine barn, og likevel er vi så åpenlyst uvillige til å fortelle Gud om våre behov. Hvordan ser himmelens engler på svake, hjelpeløse mennesker, som er utsatt for fristelser, og som likevel ber så lite og har så liten tro, når Guds hjerte alltid brenner for dem med en evig kjærlighet, og han er villig til å gi dem mer enn de kan be om eller forstå? Englene finner glede i å bøye seg for Gud og være ham nær. Og i samfunnet med ham finner de sin høyeste glede. Men jordens barn, som i så høy grad trenger den hjelp bare Gud kan gi, synes å være tilfreds med å vandre uten Åndens lys, utenfor fellesskapet med Gud.

Den ondes mørke omslutter dem som unnlater å be, og de fristelser han hvisker, lokker dem til synd, alt sammen fordi de ikke gjør bruk av den forrett som Herren har gitt dem i den guddommelige forordning som bønnen er. Hvorfor skulle Guds barn ha slik ulyst til å be, når bønnen er nøkkelen i troens hånd til å lukke opp himmelens forrådshus, der den Allmektiges ubegrensede skatter er oppbevart? Uten uavlatelig bønn og stadig årvåkenhet står vi i fare for å bli likegyldige og vike av fra den rette sti. Motstanderen søker hele tiden å stenge veien til nådestolen for at vi ikke ved alvorlig påkallelse og tro skal få nåde og kraft til å motstå fristelse.

Det er stilt visse betingelser som danner det grunnlag som vi kan bygge vår forventning på, forventningen om at Gud vil høre og besvare våre bønner. En av de første av disse betingelsene er at vi innser vårt behov for hjelp. Han har gitt dette løftet: «Jeg øser vann på den tørstende jord og lar bekker risle over det tørre» (Sal 33,5; 107,43). De som hungrer og tørster etter rettferdighet, og som lengter etter Gud, kan være forvisset om at de vil bli mettet. Hjertet må være åpent for Åndens påvirkning hvis vi skal kunne ta imot Guds velsignelser.

Ta del med oss i 10 dager med bønn, fra 6. til 16. januar

Velkommen til Ti dager med bønn 2016! Ti år er gått siden menigheten begynte å be i ti dager ved starten av hvert år. Gud har utført mange mirakler i disse bønnestundene. Den hellige ånd har gitt vekkelse, omvendelser, en ny iver for evangelisering og leget mellommenneskelige forhold. Ja, bønn er vekkelsens arnested!

Vi tror både du og dem du ber for, vil oppleve forandringer når du ber om Den hellige ånd sammen med andre kirkemedlemmer. Vår Himmelske Far har lovet å gi til dem som ber.

Følg linkene under og du finner utarbeidet materiale.

Last ned i pdf format
"Skapelsen: Jorden er et vitne", er en visuell storslagen film om den bibelske skapelsesuken.

Se den på HOPE Channel Norge

ADRA Norge jobber i flere land som gjennom årtier har vært preget av vold og uro. Arbeidet for fred og forsoning i disse landene er svært viktig og styrker samfunn og levekår. Utdanning gir ringvirkninger for familiers økonomi, samfunnsøkonomi, for helse og infrastruktur.
ADRA Norge

BØNN FOR VÅR STORE MISJONSOPPGAVE

Menighetens store oppgave er å forkynne de tre englers budskap og berede seg for Jesu gjenkomst. Er det dette som opptar deg og meg idag? Situasjonen i verden er av en slik karakter at vi trygt kan konkludere med at vi nærmer oss Jesu gjenkomst med stormskritt. Menigheten er forespeilet en vanskelig tid fremover, og vi trenger å bli styrket og fylt av Den Hellige Ånd. Uten bønn, både i lønnkammeret og i fellesskapet, er vi ikke i stand til å være med i denne erfaringen som menigheten vil gå gjennom.
Vær med på bønnemøtene der du kan.

BØNN

Kjære
himmelske Far, vi ber om at du vil fortsette å dra oss tetter sammen som et folk. Lær oss å be! Lær oss hvordan vi kan klamre oss til din sterke arm, idet vi ber for våre menigheter, våre ledere, våre barn, og for utgytelse av din Hellige Ånd i våre liv. Vi trenger din velsignelse som aldri før. Takk for at du hører vår bønn. I Jesu dyrebare navn vi ber, amen!


Løfter som kan gjøres krav på:
Matt. 7:7 og Joh. 16:24
Nyttige linker

Norsk Bibelinstitutt
Norsk Bokforlag
ADRA Norge
Hope Channel Norge
Lifestyle TV
Syvendedags Adventistkirken
Matteson Misjonsskole
Amazing Facts bibelstudier på norsk
 
Last ned her...
Copyright © 2015 Syvendedags Adventistkirken, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp