Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier om hem in uw browser te bekijken.

Nieuwsbrief Cruydt-Hoeck september 2016

Bedankt!

Dit jaar hebben we samen met u weer vele bloemenweides tot bloei kunnen brengen! Door inheemse wilde bloemen te zaaien heeft u gewerkt aan biodiversiteit! Voor veel wilde bijen, vlinders en vogels zijn bloemenweides met juist inheemse wilde bloemen onmisbaar.

Maar ook voor mensen zijn bloemenweides erg belangrijk en dan vooral voor onze kinderen en kleinkinderen! Vanuit Cruydt-Hoeck vinden we het misschien wel het belangrijkste om kinderen in aanraking te brengen met natuur. Wat is er nu mooier dan dat kinderen geïnspireerd en bevlogen raken van de natuur en dat ze van de natuur gaan houden. Want waar je van houdt……

Hieronder een aantal tips om nog meer bloemenweides tot bloei te brengen. 

Najaar is de ideale zaaitijd voor bloemrijk grasland 

In de nieuwsbrief van mei (link naar archief) schreven we al dat bloemrijk grasland jaarrond, maar het beste in het najaar gezaaid kan worden. Immers, in de natuur laten de planten ook nu hun zaad vallen. Daarnaast zijn veel wilde plantensoorten koudekiemers die de winter nodig hebben om in het voorjaar te kunnen kiemen.
 
Bekijk ook ons 10-stappenplan voor de aanleg van een bloemenweide. http://www.cruydthoeck.nl/advies/mengselkiezen/t356

Webshop boordevol zaden

De oogst is (bijna) weer binnen voor dit jaar. We zijn er maar wat trots op u zo'n groot sortiment wildeplantenzaden aan te kunnen bieden. Speur maar eens rond in onze omvangrijke webshop. Wij sturen u de zaden thuis! Wist u dat het najaar een uitstekende tijd is om te zaaien?

Wilt u grotere hoeveelheden bestellen of een offerte aanvragen?
Bel of mail ons gerust!

Verschralingsbeheer: Maaien en afvoeren vóór de winter

In de nieuwsbrief van juli zijn we uitgebreid ingegaan op het maaibeheer. Ook spraken we over het doel van beheer en dat een verschillend doel bepalend is voor een verschillend aanpak in beheer.
 
Als we goed willen verschralen dan moeten we in de nazomer of de vroege herfst nog een grondige maaibeurt toepassen om voedingsstoffen af te voeren. Wachten we tot laat in het najaar (november/december), dan zijn veel voedingsstoffen alweer teruggezakt vanuit de bovengrondse delen van de plant naar de wortels. Let ook op het afvoeren van boomblad. Dit verrijkt de bodem en kan tevens kiemplanten verstikken. 

… een paar hoekjes laten staan voor bijen en vlinders

Om te verschralen is alles afmaaien het beste, maar juist de wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben weer wat ruigte nodig om de winter door te komen. Maai dus niet alles af, maar laat ook een paar hoekjes ruigte staan. Staan er nog wat hoekjes in bloei, laat deze dan ook staan. Veel wilde bijen vliegen tot laat in de herfst en hebben dan nog steeds nectar en stuifmeel nodig.
 

Bezoek ons op de Dag van de Openbare Ruimte en Future Green City

Deze vakbeurzen staan geheel in het teken van de openbare ruimte: planning, innovatie, inrichting, beheer en groenvoorziening. Maar ook voor betrokken burgers is het de moeite waard.
 
Dag van de Openbare Ruimte, 28 & 29 september 2016, Jaarbeurs Utrecht.
www.openbareruimte.nl.
U kunt ons hier vinden met een stand op nummer 3.1.50


 
Future Green City, 29 november t/m 1 december 2016, Brabanthallen ’s-Hertogenbosch,
www.futuregreencity.nl

Onze Bloemenweidecursus, iets voor u?

Komende winter geven we weer onze cursus “Aanleg en beheer van de bloemenweide” voor gemeenten, groenvoorzieners, ontwerpers en plannenmakers. We kijken naar aanleg en beheer en ook de communicatie met burgers, omwonenden, opdrachtgevers en uitvoerende partijen. 
Kijk hier snel voor meer informatie, prijzen en data en geef je op. In overleg kunnen we ook een “in-company” cursus voor u verzorgen.

Maar ook op onze website vindt u veel informatie over de aanleg en het beheer van bloemenweides. 
 

Ratelaar zaaien tot aan de Kerst!

Na een aantal jaren kan een bloemenweide soms vergrassen. Vaak is de bodem dan iets te voedselrijk omdat we niet helemaal scherp zijn geweest op het maaibeheer. Iets vaker maaien en goed afharken dus.
 
Daarnaast kunnen we in het najaar Ratelaar inzaaien. Ratelaar is een éénjarige halfparasiet die in veel bloemenweides voorkomt en parasiteert op grassen, waardoor deze in groeikracht afnemen. Maai in de herfst de bloemenweide af en hark het maaisel goed af. Door stevig te harken ontstaat ruimte tussen de planten waar we breedwerpig de ratelaar zaaien. Ratelaar is een koudekiemer, dus zaaien vóór de kerst.
 
Het zaad van ratelaar kunt u bestellen in onze webshop: http://www.cruydthoeck.nl/advies/ratelaar/t394
 

Vlinder Idylles, samenwerking met de Vlinderstichting

In de afgelopen paar jaar heeft Cruydt-Hoeck samen met de Vlinderstichting een groot aantal Idylles mogen realiseren. Met behulp van een sponsoring van de Nationale Postcode Loterij konden op talrijke plekken die publiek toegankelijk zijn Idylles worden aangelegd. Dit zijn bloemrijke vegetaties die een oase zijn voor vlinders, wilde bijen en andere insecten. In nauwe samenwerking hebben Kars Veling van De Vlinderstichting en Jojanneke Bijkerk van Cruydt-Hoeck de meest optimale mengsels samengesteld van inheemse wilde planten. In tegenstelling tot wat vaak “kermismengsels” wordt genoemd zijn de inheemse mengsels van Cruydt-Hoeck niet alleen mooi, maar dragen ze ook stevig bij aan de biodiversiteit. Dit doen ze als nectar- en stuifmeelplant, maar ook als waardplant die vlinders en bijen nodig hebben voor hun voortplanting. 
 

Symposium Idylle 26 oktober 2016

Tijdens deze feestelijke studiemiddag worden ervaringen over de Idylles gedeeld. Jojanneke Bijkerk van Cruydt-Hoeck zal een van de sprekers zijn en vertellen over de aanleg en het beheer van bloemenweides.

Bollen en bloemenweides

Regelmatig komt de vraag binnen over de combinatie van bloemenweides en verwilderingsbollen. Vooral in het openbaar groen kan dit van grote toegevoegde waarde zijn. Na de bloei moeten de bollen rustig afsterven en kunnen we niet meteen maaien. Door natuurvriendelijk geteelde bollen met wilde bloemen te combineren kunnen we de bloeitijd verlengen en het aanzicht verfraaien en natuurlijk is het goed voor de bijen en vlinders.
 
Belangrijk aandachtspunt is dat veel bollen een wat rijkere bodem willen. Wilde bloemen willen juist een wat schralere bodem. Als we willen combineren, dan zullen we dus moeten kijken naar de verwilderingsbollen die iets minder voeding nodig hebben en uiteraard is de keuze van het juiste Cruydt-Hoeck zadenmengsel van belang. Daarnaast functioneert iedere plek en grondsoort weer anders. Ons advies is dan ook: experimenteer met verschillende bollen en bloemenmengsels en kijk wat het beste werkt in uw stad of dorp.
 
Cruydt-Hoeck werkt regelmatig samen met twee “bollen-partners”. Neem eens contact op voor meer informatie en advies.
- JUB-Holland is gespecialiseerd op bollen in het openbaar groen (contactpersoon Willem Zandbergen).
- De Warande richt zich meer op de particuliere tuinbezitter (contact: Jan Willem Overmars).

Like ook onze Facebookpagina

Op Facebook plaatsen we zeer regelmatig leuke acties en de laatste nieuwtjes over Cruydt-Hoeck, bloemenweides en biodiversiteit. Door ons te liken, mist u niets.

Tot slot

We zijn zeer geïnteresseerd in uw ervaringen met onze zaden, mengels en adviezen. Ook willen we graag mooie projecten en bloemenweides delen met anderen als inspiratie. Als u enthousiast bent over uw project of bloemenweide en u wil deze ter inspiratie delen met anderen, neem dan contact met ons op. Dit stellen wij zeer op prijs.
 
Graag tot ziens,

Jojanneke Bijkerk
Jasper Helmantel 
en het Cruydt-Hoeck-team
Cruydt-Hoeck v.o.f.
Abbendijk 6
8422 DL Nijeberkoop
Nederland

telefoon: 0516 44 11 44 (ma t/m vr)
email: zaden@cruydthoeck.nl
website: www.cruydthoeck.nl

Wilt u geen Cruydthoeck nieuwsbrief meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.

Juist wel graag inschrijven voor de nieuwsbrief, schrijf u hier dan in.

Copyright Cruydt-Hoeck 2016

Foto's: Cruydt-Hoeck &
Cruydt-Hoeck/Erik van den Ham