Copy
View this email in your browser
Oktober 2017

Waarde lezers van de Sanitary Engineering Nieuwsbrief,
U heeft de nieuwsbrief vast een tijdje gemist, maar langzamerhand gaat de stroom weer toenemen.
Er is de afgelopen maanden weer een hoop gebeurd. Qua onderwijs mogen wij melden dat de instroom van het aantal studenten van de Master tracks Water Management en Environmental Engineering het afgelopen jaar samen met zo’n 50% is gestegen.
Qua onderzoek staan we er ook goed op. We hebben weer wat mooie NWO projecten verkregen en de kick-off van het prestigieuze LOTUS project mag een hoogtepunt genoemd worden. Door het hoogstaande onderzoek is TU Delft dit jaar in de Shanghai Ranking, op het thema Water Resources, zelfs verkozen tot beste universiteit van de wereld!
Ook mogen we ons gelukkig prijzen met een nieuwe hoogleraar in ons midden.
Prof Merle de Kreuk is recentelijk benoemd tot hoogleraar Environmental Technology en krijgt hiermee een erkenning voor haar hoogstaande onderzoek en haar niet aflatende inspanningen in het onderwijs.
Tot slot willen we u wijzen op een nieuw PDEng programma, dat een post-masteropleiding is, van twee jaar met het accent op complexe, integrale ontwerpen.  Het start begin februari 2018 en bedrijven en studenten worden van harte uitgenodigd zich aan te melden.
De Nieuwsbrief staat verder weer vol met nieuwe projecten, afsluitende promoties, studenten die de wijde wereld ingaan om kennis te vergaren of toe te passen, activiteiten van studenten, awards, wetenschappelijke workshops, enz.
Wij wensen u wederom veel leesplezier en zien u graag weer bij de Vakantiecursus (12 januari 2018), met een mooi en inspirerend programma.
Luuk Rietveld en Jules van Lier
 

Agenda 

2 t/m 6 november 2017
14 december 2017

12 januari 2018Amsterdam International Water Week 
6e symposium Kennisprogramma Urban Drainage, Jaarbeurs Utrecht 
70e Vakantiecursus

Nieuwe Leerstoel Milieutechnologie

Merle de Kreuk is benoemd tot hoogleraar op het gebied van Environmental Technology (milieutechnologie) bij de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen. 

De Kreuk werkt al zes jaar als universitair hoofddocent binnen de afdeling Gezondheidstechniek (Sanitary Engineering). Zij wordt gezien als een excellente onderzoeker en pionier met een indrukwekkende track record op het gebied van de milieutechnologie. Haar specialisaties zijn afvalwaterzuivering en anaerobe gisting.

lees meer

ProfEd Bas Heijman

Membrane filtration using reverse osmosis and Nanofiltration has universal applications. An increasing amount of water related organizations are using this technology  to ensure a supply of clean water for industrial use, drinking water and in horticulture. The group of Dr. Ir. Bas Heijman and Ir. Amir Haidari understood that this topic is therefore particularly suitable for a Professional Education course, targeting working professionals. The ProfEd course, which is on MSc level, reached 34 learners from over 20 countries, representing Asia, Africa, Europe and North and South America. Very successful for a first run! For the next run, which is scheduled for February 2018 the group aims to have even more participants.

lees meer

Afstudeeronderzoeken

 

News from ongoing projects

Delft Global Seed Fund: Arsenic Removal in Bangladesh

Arsenic (As) contamination in groundwater of shallow aquifers is a health and development disaster that severely limits the access to safe drinking water for millions of people living in rural areas of Bangladesh. So far, arsenic removal technologies in Bangladesh have primarily focused on invasive technologies, with adsorption media, membranes or chemical oxidants. However, within the TU Delft STW project “FixAs” it was recently discovered that naturally occurring bacteria are responsible for rapidly oxidizing the mobile As(III) to the less mobile As(V) in rapid sand filters for groundwater treatment (Gude et al., 2017).
With the support of Delft Global Seed Fund, the application of this finding is currently being tested in rural Bangladesh (=high arsenic concentrations). For this purpose, several low-cost column installations were built in Rajshahi, the eastern part of Bangladesh, in collaboration with the local university RUET (Rajshahi University of Engineering and Technology). The installation of the columns has just been completed by TU Delft PhD candidates Kajol Annaduzzaman and Jink Gude. Now, the coming months will be exciting, but we are confident that with the help of four excellent BSc students the outcome will be interesting. From RUET, Raju and Tonmoy are monitoring the columns, and from TU Delft Martijn and Arso will investigate different operational settings as well as filter media.


Arsenic Removal for Drinking Water Treatment in Nicaraguan Rural Communities

In Nicaragua, a volcanic country in Central America, drinking water sources are influenced by geothermal waters - particularly in rural areas. As a result, rural communities are exposed to elevated arsenic concentrations (up to 900 μg As/L). The World Health Organization (WHO) has recommended a provisional guideline for safe drinking water of 10µg As/l.
As part of the Nuffic sponsored PhD research of Bayardo Gonzalez, pilot research is currently ongoing to investigate the effect of elevated temperatures (50 degrees!) on the performance of low-pressure NF membranes for arsenic rejection. The pilot is built in the western part of Nicaragua, in the municipality of Telica. The shallow alluvial aquifer of this area is influenced by the hot fluids associated with active geothermal waters located in the volcanic chain of “Los Maribios”. The installation is constructed together with two BSc students, Tom Vromen and Joost van Arkel, as part of their free minor at TU Delft. Being an off-grid location, the NF installation is driven by a solar pump, which is installed amidst peanut fields.  Preliminary results look promising, although monsoon showers, storms and clouds cause for the occasional delay.
Bayardo has been living in the Netherlands for many years now (first as IHE MSc student, later for his TU Delft PhD), but he is a Nicaraguan national, which is a crucial asset for this project. Unintentionally, his PhD project has put arsenic occurrence in Nicaragua higher on the (political) agenda. For example, an arsenic seminar attracted national TV coverage and the current pilot research is executed in collaboration with key partners, including National Water Authority (ANA) and NGO Nuevas Esperanza.

Figure: Bayardo Gonzalez and Doris van Halem testing the low-pressure NF installation in Telica, Nicaragua

 

Nieuwe projecten 

AdOx

Via het Partnership programma van NWO/KWR/STOWA/TKI-Water technologie, met de naam” Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle”, heeft de sectie financiering gekregen voor het project “AdOx – a next generation adsorption-oxidation process for removal of CECs from municipal wastewater”.
De achtergrond is dat de verwijdering van CECs bij afvalwaterzuiveringen steeds belangrijker wordt. Huidige waterzuiveringen verwijderen geen CECs, maar er wordt wel veel onderzoek verricht naar oxidatie, adsorptie, biodegradatie en de combinatie van deze processen. Deze processen karakteriseren zich echter door hoge kosten, hoge milieu-impact en weinig selectiviteit voor deze CECs. In het AdOx project zal een proces ontwikkeld worden, gebaseerd op adsorptie met zeolieten en chemische regeneratie van de verzadigde zeolieten met onder andere ozon.

lees meer 

Luuk Rietveld 


Nevenreacties in slib thermische druk hydrolyse

STOWA, Paques en Waterschappen ondersteunen onderzoek naar de mogelijke nevenreacties die ontstaan tijdens thermische drukhydrolyse (TDH). TDH wordt momenteel op diverse locaties toegepast om secundair zuiveringsslib beter te ontsluiten ten behoeve verbetering biologische afbraak en verhogen van de biogas opbrengst. Praktijk resultaten zijn echter niet onverdeeld positief en het lijkt er op dat de toegepaste hoge temperatuur en druk kan leiden tot de productie van moeilijk afbreekbare stoffen en zelfs toxische componenten. Het resultaat kan zijn dat de biogas opbrengst minder is dan verwacht en dat biologische systemen die het rejectiewater behandelen, zoals autotrofe denitrificatie met Anammox, geremd worden in hun functionaliteit. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Chileense Conocyt, die de beurs verstrekt voor Javier Pavez, onderzoeker op het project. Wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen welke stoffen worden gevormd en hoe de technologie beter ingepast kan worden in de reguliere zuivering.
Het project wordt begeleid door Jules van Lier en Merle de Kreuk
 

 

 

Topsector Water en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions starten onderzoek naar watertransport instructuur in de "Circular City" 

De stedelijke watertransport infrastructuur als enabler voor resource recovery: New Urban Water Transport Systems (NUWTS)
 
Topsector Water en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions  starten onderzoek naar watertransport infrastructuur in de “Circular City”

De stedelijke watertransport infrastructuur is ontworpen op basis van eisen voor waterkwaliteit, waterkwantiteit, volksgezondheid, veiligheid en comfort, en omvat drinkwatervoorziening, sanitatie en regenwaterafvoer. De kansen die de stedelijke watertransport infrastructuur biedt voor het sluiten van kringlopen en terugwinnen van grondstoffen in stedelijke gebieden –resource recovery– is tot op heden niet meegenomen in het ontwerp. Dit onderzoek richt zich op een nieuwe opzet van de stedelijke watertransport infrastructuur, met specifieke aandacht voor resource recovery, zonder in te leveren op de oorspronkelijke eisen. Het onderzoek start bij de klant als gebruiker van water en lozer van gebruikt water, en richt zich op de infrastructuur in huis en op straatniveau. Het project wordt uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft, sectie Gezondheidstechniek en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Het onderzoek biedt inzicht in een innovatieve stedelijke watertransport infrastructuur waarin resource recovery als belangrijk ontwerpparameter is meegenomen.
 
Het budget voor dit tweejarige onderzoek bedraagt € 300.000. Topsector Water participeert in het project voor
€ 150.000 en AMS voor € 48.000. Partijen die willen participeren in dit onderzoek kunnen hun interesse kenbaar maken bij Prof. Jan Peter van der Hoek (j.p.vanderhoek@tudelft.nl ;
06-48262075).
 

Awards

Cees Boeter Award 2017 – Best Water Management BSc Thesis
At the end of the academic year, the Cees Boeter award is given to the student who wrote the best BSc thesis in that year. Applying criteria of academic quality, report consistency, grade, and balance of knowledge and skills, has yielded this year, 2017, our nominees Jochem Caspers, Valerie Demetriades and Mizzi van der Ven with Magali Ponds.
Jochem has worked on the Flux-Variance-DTS method, which measures spatial evaporation at the ground surface directly and is an application of distributed temperature sensing.
This year's winner is Jochem Caspers.

Workshops / Activiteiten

Amir Haidari (TU Delft) set up a workshop about the Ancient water systems (Karizes) and Advanced water systems (reverse osmosis membranes) in Kabul, the capital of Afghanistan. The workshop was made possible with the help of Dutch embassy in Afghanistan, International Organization for Migration (IOM) and Kabul Polytechnic University. The workshop was organised in the context of connecting diaspora for development (CD4D). (http://www.connectingdiaspora.org/en/water-management-workshop-kabul/)
The workshop started on Saturday October-07-2017 at the Kabul Polytechnic University (KPU) by the presence of Dutch ambassador in Afghanistan (Geoffry van Leeuwen), International organization for migration (IOM) chief of mission in Afghanistan (Laurence Hart) deputy mister of higher education of Afghanistan and the chancellor of KPU (prof. Mohammad Sayeed Kakar).
lees meerHet SewerSense team organiseert binnenkort een expert workshop in het kader van dit project met geselecteerde belanghebbenden.
Gedurende de workshop zal er gewerkt worden aan een omvattend overzicht van de centrale vraagstukken en kansen binnen het riolerings- en stedelijk waterbeheer. Vervolgens wordt de verband tussen deze en de centrale doelen bepaald. Daarnaast bekijken we hoe de toestand van de riolering het bereiken van de doelen beïnvloed. Daarmee willen we zeker stellen dat we daadwerkelijk aansluiten op dé vraagstukken die op de lange termijn belangrijk zijn.
 


Het 6e symposium Kennisprogramma Urban Drainage is 14 december 2017.
Het wordt gehouden van 13.00 - 16.00 in de Jaarbeurs in Utrecht aansluitend vindt er een borrel plaats.

Aanmelden kan bij Jeroen Langeveld
 


15th IWA-AD: World Conference on Anaerobic Digestion
Sanitary Engineering was well presented during the 15th IWA-AD in Beijing and side events in other cities, between 13-21 October 2017. In addition to delivering a key-note, various platform and poster presentations, 5 universities were visited that are seeking for intensified cooperation with our group. Our Chinese PhDs and guests, Hongxiao Guo, Peng Wei, Bensheng Su, Xuedong Zhang, used their network to make the visits to a great success. The 15th IWA-AD event attracted over 1000 people from the entire globe and set the scene for the next event that will be organised in Delft in the year 2019 with Merle de Kreuk chairing the organising committee (https://www.ad16conference.com).

Lees meer 
 


How to spend a sabbatical?
In 2017 I had the opportunity to spend 4 months in Brazil in the framework of a university sabbatical. My home base was the research pilot station “Extrabes” of the University Estadual de Paraiba (UEPB) and the federal University of Campina Grande (UFCG), located in Campina Grande, North-East Brasil. My hosts were prof. Wilton Lopes (UEPB) and prof. Adrianus van Haandel (UFCG), who both visited TU Delft in preceding periods.
 

 
Pilot research at “Extrabes”, Campina Grande

At the Extrabes pilot station research is performed on anaerobic sewage treatment, nutrient removal, water recovery and pathogen removal. The Northeastern part of Brazil suffers from increasing periods of draught and reliable water supply becomes a serious problem. Water treatment coupled to water recovery is more and more regarded as a strategy to better use the scarcely available water resources. Not only agriculture but also industries are looking for options to reclaim used waters for their processes. This creates interesting opportunities for cooperation with our group where research on water reuse is becoming a research theme of high importance.
During the 4 months several workshop and conferences were attended and visits were paid to the universities of Belo Horizonte, Sao Paulo, Recife, Santa Catharina, Fortaleza, Caxias do Sul, and Campinas. With the latter university TU Delft signed an MoU to develop joint PhD degrees, particularly focussed on the Bio-based Economy. Between October 23-27, a high-level TUD mission was organised to Campinas in order to strengthen the TUD-Brazil cooperation and to set a new research agenda. The mission was headed by the chair of the University Board, Tim van der Hagen, and 4 faculty deans, including CEG dean Bert Geerken. In the new research agenda, Water is regarded as a theme of high mutual interest and we expect to develop several joint PhD projects with our Brazilian colleagues. In such projects we also may cooperate with the Dutch Paques company and their Brazilian branch, whom I visited early August. 
 
Checking out the anaerobic sludge from a novel ICX reactor treating Vinasse wastewater with Paques Brazil director Sergio Cruz.
 
A time period of 4 month seems very long, but in fact just enough to for getting to know a bit of Brazil and all its potentials…., an amazing country!
 
Jules van Lier
 

PDEng 

You are not a drop in ocean, but entire ocean in one drop. “Rumi, philosopher and poet.” 

A proper design and assessment in civil an environmental engineering does not only depend on innovative process design, but also on factors such as intelligent monitoring, social and economic aspects, and safety and environmental impacts. Therefore, a good designer requires specialist knowledge of several disciplines. However, it takes more than just science to develop such knowledge and as experience has shown, there is a mismatch between what science can deliver and what business does. In addition, there are talented graduated master students who have no interest in research and scientific details. To provide these talents with more than just scientific details, to bring science and practice a step closer to each other, and to address the needs for innovation in civil engineering sector, the Faculty of Civil Engineering and Geosciences at TU Delft has decided to launch a two-year program. The Professional Doctorate in Engineering (PDEng) focuses on innovated design rather than research.

lees meer

Marc van Eekeren fonds

Bachelor Eindwerk van: Lisa Swaalf en
Noor ten Harmsen van der Beek

Voor ons bachelor eindwerk namen we contact met de sectie Watermanagement. Via hen kwamen we in contact met HKV Consultants. Het bedrijf had al eerder in Ghana voor het Volta bassin gewerkt aan een Flood Early Warning System en was nu bezig met een vergelijkbaar project in Togo en Ghana voor het Oti Basin. Via Burkina Faso (de Oualé rivier) en Benin (de Pendjari rivier) stroomt er water in de Oti rivier.
Ons onderzoek draaide erom om twee hydrologische modellen te maken: één voor bovenstrooms van Porga (Benin – Pendjari rivier) en één voor de instroom in het Kompienga Reservoir (Burkina Faso – Oualé rivier). Ook hebben we een advies geschreven over hoe je de uitstroom uit het Kompienga Reservoir (Burkina Faso) kunt modelleren. Hiervan was het niet mogelijk om een model te maken, omdat er geen gegevens gedeeld zijn over hoe de Kompienga Dam opereert. Om een beter beeld te krijgen van de problematiek en voor metingen aan de Oualé Rivier stond de reis naar Togo op de planning.

Met SOBEK kun je hydrologische modellen én hydraulische modellen maken. Wij gingen aan de slag met de hydrologische Sacramento module van het programma. De eerste twee weken hebben we zo veel mogelijk geleerd over SOBEK en over het gebied. In de derde week was het dan zover en reisden we af naar Lomé, de hoofdstad van Togo. Hier kregen we begeleiding vanuit WASCAL, West African Science Service Centre for Climate Change and Adapted Land Use, het West Afrikaanse opleidingsinstituut voor masterstudenten en PHD’ers. In tien West Afrikaanse landen zit zo’n opleiding en vanuit elk land wordt één student geselecteerd. Met een begeleider vanuit WASCAL zijn we op veldonderzoek geweest naar het noorden van Togo. Daar hebben we aan de Oualé rivier gemeten en vragen aan de lokale bevolking kunnen stellen. Ook hebben we het oude en het nieuwe meetstation in Mandouri bezocht. Het veldonderzoek was een hele ervaring op zich en had verrassende uitkomsten waar we weer een stap verder mee konden.
We hebben veel aandacht besteed aan het analyseren van de gebieden: het bepalen van de grondsoorten en het landgebruik. Dit hadden we nodig als input voor ons model, samen met de neerslagdata en verdampingsdata. Het model van de Pendjari Rivier kon gekalibreerd worden op basis van afvoermetingen bij Porga. Dit was niet het geval voor de Oualé Rivier, want hier waren geen meetgegevens van bekend. Toen we op veldonderzoek waren kwamen we erachter dat de Oualé Rivier in de weekenden soms bijna helemaal droog stond. Dit betekent dus dat de Kompienga Dam in het weekend wordt gesloten. Door vragen te stellen probeerden we de verschillen in waterstand tussen het droge en natte seizoen te ontdekken, en verder wanneer er hevige overstromingen in het gebied waren geweest. Hiervoor hebben we ook met het Togolese Rode Kruis contact gehad. Het was echter moeilijk om deze data te valideren, aangezien we de overstromingen niet goed terug konden vinden op satellietbeelden. Omdat de Oualé Rivier tussen Mandouri en Porga in de Oti Rivier stroomt en de afvoerdata op deze twee plekken wel werd gemeten, kon er toch een schatting gemaakt worden van hoeveel er vanuit het Kompienga Reservoir in de Oti Rivier stroomt. Het advies is dan ook om onder andere hier gebruik van te maken.
We willen het Marc van Eekerenfonds en zijn sponsors van harte bedanken voor het mogelijk maken van deze ervaring! Wij hebben enorm veel meegemaakt en geleerd door het onderzoek in Togo zelf uit te kunnen voeren.


Bachelor Eindwerk van : 
Rogier Buck, Andreas den Dekker en  Bas Tijhof

Andreas! Where are you?

Exploring the world, helping people with Dutch water knowledge, trying to have real impact on less developed parts of the world; all were reasons for a bachelor thesis in Addis Ababa, Ethiopia. There were a lot of interesting projects to choose from, but one was particularly exciting. Namely a project about the water distribution network in Addis Ababa, the capital of Ethiopia and sometimes dubbed the capital of Africa. Our project was the first of a larger program of the Delft University of Technology in collaboration with Addis Ababa. We would become pioneers in Ethiopia. We had to investigate the problems in Addis, building a foundation for further studies, but also come up with practical solutions ourselves. Ethiopia, located in the eastern part of Africa, has over 100 million inhabitants, making it the second most populous country of Africa.

Our first experiences in Addis were eye-opening. Everyone is so incredibly friendly and helpful. They are always offering to share their food and coffee, even to complete strangers. They are also very proud of their culture and history. The local pronunciation for Ethiopia sounds look Utopia, and the kindness of the people is absolutely utopian.

They say that in Amsterdam you are never more than a meter away from a rat; in Addis it feels like you are never more than 10 meters away from a minibus. Inexplicably they manage to cram 3 tall Ferenji (western people) and 19 Habesha (local people) in 1 Toyota minibus. After this they put a living goat and some furniture on the roof before driving away into traffic jams, honking at everything they are passing and then randomly just to see if the claxon is still working.

The development of Ethiopia is however still slightly below utopian standards. It took us three days to find the right university, even Google was clueless. Addis Ababa Science and Technology University (AASTU) is only six years old. The students and staff were still building up their university and a lot of people asked us questions about how our university is doing and if we could help them with scholarships and that kind of things. We were in fact the first European students at this university.

The university laid contacts for us with the Addis Ababa Water and Sewerage Authorities (AAWSA). They manage the water distribution and sewage disposal system of Addis and are experiencing severe difficulties. Because of an increase in both per capita demand and the total amount of consumers, consumption is increasing rapidly. Were the system properly managed, enough water would be available to supply everyone. However currently non-revenue water (NRW) percentages are upwards of 50%. In other words, more than half of the water goes unbilled, mainly through leaks in the system or because of meter errors. This creates serious water shortages and health risks.

In time we discovered that the problem of NRW was not only a technical problem but more a management problem. The head office and branch offices had poor communication. It was hard obtaining unreliable data, and reliable data even harder, because few people could help us. We were sent back and forth between different departments, and at the end of the day it frequently occurred that the data we requested either didn’t exist or was unavailable.

We wrote a guideline for AAWSA on how to design district metered areas (DMAs), which will create a lot more insight in the water distribution system. The DMAs would help in locating the losses and reduce NRW in Addis Ababa. Furthermore we evaluated the financial consequences for this reduction. The next step is for AAWSA to implement the guideline into their NRW reduction plans.

All in all living and working in Addis for two months has been an amazing and very rewarding time. The kind people, incredible stories and daily amazement have made this experience truly unforgettable.

Andreas den Dekker, Bas Tijhof & Rogier Buck

P.S.: Feel free to contact any of us at any time through Facebook if you would like to know more!


lees meer

Copyright ©2015 TU Delft, sectie Sanitary Engineering, All rights reserved.

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief?
aanmelden

Wilt u de nieuwsbrief niet (meer) ontvangen?
afmelden


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
TU Delft · Secretariaat Sanitary Engineering · Stevinweg 1 · Delft, Zh 2600 GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp