Copy
Wordt deze email niet juist weergegeven? Bekijk deze dan online.

1.2017

Tip:
Op 23 maart 2017 organiseren wij een opnieuw een kennisssessie: Dataprivay en Huis voor de Klokkenluiders en de (W)OR
 

Bezoek onze website
Nieuwsbrief februari 2017
 
— Hoe ver gaat de informatieplicht in het kader van een adviestraject?
—  Sterkere positie OR bij rol en persoon van de preventiemedewerker dankzij de wijzigingen in de Arbowetgeving
— Solidariteit!
 

Hoe ver gaat de informatieplicht in het kader van een adviestraject? 

 
-- Suzanne Broens

Het is aan de ondernemingsraad is (en niet aan de bestuurder) om te bepalen welke informatie hij nodig heeft om tot een advies te komen. Gaat deze informatieplicht van de bestuurder zo ver dat deze een onafhankelijk extern onderzoek moet laten uitvoeren omdat de OR hier, in het kader van de beoordeling van de adviesaanvraag, om heeft gevraagd? Dit vraagstuk kwam bij de Ondernemingskamer aan orde  in de zaak van de ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam/gemeente Amsterdam.


 
lees meer

Sterkere positie OR bij rol en persoon van de preventiemedewerker dankzij  de wijzigingen in de Arbowetgeving
 

— Gabi Stouthart


Op grond van artikel 27 lid 1 sub d WOR heeft de OR instemmingsrecht op een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid.
Voorbeelden daarvan zijn:
  • de inhoud en organisatie van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);
  • de keuze van en het contract met de arbodienst;
  • de inrichting van de interne arbodienst;
  • de taken van de preventiemedewerker;
  • de organisatie van de bedrijfshulpverlening;  
Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. Het wetsvoorstel treedt definitief in werking op 1 juli 2017. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van een jaar gelden.

 
lees meer

Solidariteit

— André Joosten


In de afgelopen dertig jaar heb ik heel wat stakingen meegemaakt. Daar zijn tientallen anekdotes over te vertellen. Een mooi staaltje van solidariteit vind ik nog steeds de staking voor Pieter. Na een week staking in de snackindustrie werd er een cao-akkoord bereikt. Einde staking zou je denken. Maar nee. In één fabriek werd door gestaakt. Vanwege Pieter.

Sprengers Advocaten
t 030 252 09 00 
f 030 254 32 80
www.sprengersadvocaten.nl
Nieuwsbrief
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld via onze website.
Afmelden: Mocht u geen prijs meer stellen op deze nieuwsbrief klik hier om u af te melden
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sprengers Advocaten Utrecht · Plompetorengracht 14-16 · Utrecht, 3512 CD · Netherlands