Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser

Energie Vakbeurs






Geachte heer van den Oetelaar,

Dit jaar wordt een cruciaal jaar voor de uitvoering van het energieakkoord. Nederland moet meer doen aan energiebesparing en het vergroten van het aandeel duurzame energie om de doelen voor 2020 te halen. Het doel voor energiebesparing is een van de lastigste opgaven. Europa dwingt Nederland ook om meer energie te besparen via de Europese richtlijn EED.

Nederland wil bedrijven meer stimuleren om de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart te brengen via het uitvoeren van energie-audits. Dat betekent werk aan de winkel voor de bedrijven zelf, maar ook voor energieadviseurs, beleidsmakers, handhavers, energie-installateurs en toeleveranciers. Niet alle informatie over dit onderwerp is terug te vinden op internet.
 
Uiteraard besteedt Vakbeurs Energie op 4, 5 & 6 oktober 2016 uitgebreid aandacht aan deze en vele andere actuele onderwerpen. Wilt u nu al meer weten over energie-audits en de EED dan kan dat! Op 29 februari a.s. organiseert onze partner Ensoc.nl het congres Hoe nu verder met de energie-audits?’. Voor het programma of om u in te schrijven kunt u terecht op de website.

Met vriendelijke groet,

Wendy van de Geijn & Nortbert Cuiper
 

Vroegboektarief voor exposanten tot 12 maart 2016

Na het succes van Vakbeurs Energie 2015 is 1/3 van de beursvloer reeds gevuld en sommige sectoren beginnen al vol te raken.

Enkele partijen die zich al hebben ingeschreven zijn: Duco Ventilation & Sun Control, IBC Solar, Liander, Flamco, DencoHappel, Wolf Energiesystemen, Techcomlight, DMEGC, Kingspan en SolarEdge Technologies.
 
Heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op met Rein Bosma via 0294 – 74 50 72 of rein@54events.nl.


Meeting Energie & Industrie

Op dinsdag 19 januari 2016 was er een open bijeenkomst met ruim 20 specialisten op het gebied van energiebesparing in de (proces) industrie. Tijdens deze zeer positieve meeting is gekeken naar de opzet van de beurs Energie & Industrie voor dit jaar. Met de groep zijn de contouren geschetst voor de thematiek, doelgroepen en (inhoudelijke) opzet voor de beurs. Doel van alle betrokkenen is om een nog breder gedragen platform te kunnen creëren waar de industriële bezoeker terecht kan voor alle antwoorden op het gebied van energiebesparing.
 
Sjaak Spanjersberg van Geveke vatte het als volgt samen: ‘Met nieuwe energie onderweg naar een duurzame samenleving = winst voor allemaal!
 


2016, het jaar van de energie

2016 wordt het jaar van de energie. Dat zei Ed Nijpels, voorzitter van de commissie die toeziet op de uitvoering van het energieakkoord, onlangs tijdens overleg bij de SER in Den Haag. Hij doelt hiermee op de extra acties die dit jaar nodig zijn om de doelen uit het energieakkoord te halen. De 14 procent duurzame energie in 2020 en de 100 petajoule (PJ) extra energiebesparing in 2020 dreigt Nederland niet te gaan halen. 

Lees verder >>


‘Energieadviseur nodig bij energie-audits’

Beroepsvereniging van energieadviseurs FedEC verzoekt het ministerie van I&M om de verplichte energie-audits voor grotere bedrijven uit te breiden met het verplicht inschakelen van een geaccrediteerd onafhankelijk energieadviseur. Dat levert volgens FedEC meer energiebesparing en financieel voordeel op voor de bedrijven.

Lees verder >>


Hoe nu verder met de energie-audits?

Per 5 december 2015 moesten minstens drieduizend grotere bedrijven een energie-audit laten uitvoeren en voor het eind 2015 hebben ingeleverd bij hun bevoegde autoriteit. Dit moet uiteindelijk veel energiebesparing opleveren en financieel voordeel voor de bedrijven zelf.

Lees verder >>


Duurzaam gebouw valt in praktijk tegen

Kantoorgebouwen die zijn ontworpen op basis van een bepaalde duurzaamheidsnorm halen in de praktijk niet altijd de gewenste resultaten. Dat zegt consultant Machiel Karels van ingenieursbureau DWA, dat regelmatig projecten voor duurzaam vastgoed begeleidt en monitort.

Lees verder >>


Energie-audits hoge prioriteit bij beursbezoekers

Bezoekers van de Vakbeurs Energie geven aan dat de uitvoering van energie-audits in het kader van de Europese richtlijn voor energiebesparing (EED) hoog op hun actielijst staat. Energiebesparing en verduurzaming zijn thema’s die ook  de komende beurseditie centraal staan. Ook energie-audits horen hierbij. 

Lees verder >>


Bekijk deze e-mail in uw browser