Copy

- Turneringer -

Turneringer i februar 
26.2 - 28.2 MPT Backgammon 2016

Kommende turneringer 
Marts - Juni CLS 16 og CLS Cup
12.3 Afslutningsturnering i holdturneringen + slutspil i elitedivisionen
24.3 - 28.3 Nordic Open 
16.4 DM for damer 
7.5 Århus Open 
21.5 Hajfri Hygge-Cup 7.0 
11.6 Her sker der vist noget i Ringsted:) 
18.11 Vesterbro Backgammonklubs Cafemesterskab 2016 

Indkaldelse til landsrådet 2016

Af bestyrelsen

Billedtekst - Billedtekst - Billedtekst
Bestyrelsen indkalder hermed til landsråd langfredag - 25. marts kl. 10:00. Landsrådet bliver afholdt på Radison Blu Hotel i forbindelse med Nordic Open.

Obs: Vi gør opmærksom på, at landsrådet ikke er indkaldt rettidigt i forhold til vedtægterne. Det betyder, at evt. beslutninger vil skulle godkendes på et ekstraordinært landsråd efterfølgende. 

Dagsordenen ser ud som følger: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Beretning fra udvalg. 
a. TU v/ Louisa Dahlin 
b. O&A v/ Allan Christensen 
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
5. Forelæggelse og godkendelse af budget 2015/16 og "hensigtsbudget" for 2016/17 
6. Behandling af eventuelle indkomne forslag. 
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. 
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 
9. Valg af to revisorer. 
10. Valg af revisorsuppleant. 
11. Eventuelt 

ad. 6. 
Forslag der ønskes behandlet på landsrådet skal jf. vedtægterne være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før landsrådets afholdelse. Vi har valgt at skubbe fristen med en uge, hvilket betyder at forslag modtaget senest fredag den 4. marts 2016 kl. 10.00, accepteres. 

ad 7. 
Følgende personer sidder i bestyrelsen i endnu et år, det vil sige til og med landsrådet 2017: 
Peter Toftsø 
Sabrina Milling 
Michael Nielsen 
Taus Bøytler 
Birgitte Nissen 

Følgende personer er på valg: 
Mads Peter Andersen – Genopstiller ikke. 
Lene Espersen – Genopstiller 

Folk, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal meddele deres kandidatur senest i forbindelse med landsrådet, samt forberede en motiveret begrundelse for deres opstilling. 

ad 9. 
Bestyrelsen indstiller Michael Schou og Irene Søndergaard som revisorer. 

DBgFs platforme

Følg os på W E B S I T E T
Skriv til os på E M A I L
Følg os på F A C E B O O K
BLIV MEDLEM AF DBGF
Copyright © *|2015|* *|LIST:DBgFs  Nyhedsliste|*, All rights reserved.

Frameld dig dette nyhedsbrev    Opdatér dine oplysniger