22/10/15

Website Noorderbrug online

Sinds afgelopen dinsdag is onze website www.noorderbrug-maastricht.nl online! Via de website vindt u meer informatie over het project Noorderbrugtracé, de verschillende bouwfasen, informatie per (deel)gebied en natuurlijk ook de laatste actualiteiten.
Klik hier en bezoek de website.

Inloopavonden buurten

In november bezoeken we de wijken rondom het Noorderbrugtracé. Woont u in de Ravelijn of aan de Statensingel? Of komt u uit Caberg, Brusselsepoort of Boschpoort? Kom dan naar de inloopavond voor uw buurt. Aanmelden is niet nodig.
Bekijk hier wanneer we in uw buurt zijn en kom naar ons toe!

Uitvoering in (bouw)fasen

Het project Noorderbrugtracé voeren we uit in vijf fasen. Voorlopig staat het werk nog in het teken van voorbereidende werkzaamheden, zoals bodemonderzoek, verleggen van kabels en leidingen en niet te vergeten: sloop. In de zomer van 2016 start de daadwerkelijke uitvoering.
Lees meer over de verschillende bouwfasen op de website.
Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.

Disclaimer | Colofon
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wilt u deze emails niet meer ontvangen?
Dan kunt u uw emailadres
hier uitschrijven